Saltar al contingut principal

Personal en R+D. Per sexe i ocupació

Personal en R+D. Per sexe i ocupació Catalunya. 2017 (p)
Valor Variació (%)
Total 48.551,3 4,2
Homes 28.167,9 4,6
Dones 20.383,4 3,7
Investigadors 28.920,7 5,0
Homes 17.517,2 6,0
Dones 11.403,4 3,5
Tècnics 14.511,2 3,8
Homes 8.462,4 2,4
Dones 6.048,8 5,8
Altre personal de suport 5.119,5 1,0
Homes 2.188,3 1,9
Dones 2.931,2 0,3
Unitats: Persones en equivalència a jornada completa.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE.
(p) Dada provisional.
Personal en R+D. Per sexe i ocupació Espanya. 2017 (p)
Valor Variació (%)
Total 215.713,1 4,8
Homes 129.367,9 5,4
Dones 86.345,2 3,9
Investigadors 133.194,5 5,2
Homes 81.546,1 5,8
Dones 51.648,4 4,3
Tècnics 58.993,5 6,4
Homes 35.770,9 6,2
Dones 23.222,6 6,7
Altre personal de suport 23.525,0 -1,1
Homes 12.050,8 0,6
Dones 11.474,2 -2,8
Unitats: Persones en equivalència a jornada completa.
Font: INE. Estadística sobre activitats en R+D.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 21 de febrer de 2019.

Estadística RD

Nota metodològica

Les dades de l'esforç a Catalunya en recerca i desenvolupament tecnològic (R+D) provenen de l'Estadística sobre les activitats en recerca científica i desenvolupament tecnològic que realitza l'INE anualment. Per tal de facilitar la comparabilitat amb altres països de la Unió Europea, la metodologia utilitzada en aquesta estadística segueix la proposada per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), reflectida al Manual de Frascati.

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprèn el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

L'Estadística sobre les activitats de Recerca científica i Desenvolupament tecnològic (R+D) és una estadística censal en els sectors de les Administracions públiques, de l'ensenyament superior, de les institucions privades sense finalitat de lucre (SIPSFL), i una estadística mostral en el sector de les empreses.

Per calcular l'esforç en R+D a Catalunya es mesura principalment la despesa en R+D realitzada dins de la unitat enquestada (despesa interna), i el personal que es destina a aquesta finalitat en equivalència a jornada completa (EJC). Aquesta informació es proporciona per sectors d'execució.

La despesa es presenta en euros corrents i en percentatge respecte al PIB. Per facilitar la comparabilitat d'aquest indicador es fan servir les dades de PIB de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE (anys 2002–2008 base 2000, anys 2009–2011 base 2008 i any 2012 en endavant base 2010).

El còmput del personal en equivalència a jornada completa té en compte el personal que treballa a jornada completa en activitats d'R+D i la suma de fraccions de temps dedicat a activitats d'R+D del personal a dedicació parcial en R+D. La informació es proporciona per sexe i es desagrega en 3 categories professionals: personal investigador, tècnic i altre personal de suport.