Equipament i ús de les noves tecnologies

Equipament i ús de les noves tecnologies Catalunya.
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Equipament a l'habitatge (1)
ordinador 81,2 80,9 79,4 78,7 74,7 76,5 75,7 73,1 72,9 71,0 65,5
Internet 83,7 82,9 80,7 77,6 72,2 71,5 71,0 68,3 62,7 60,1 51,3
mòbil 96,9 96,7 96,2 97,1 96,1 96,9 96,0 95,1 94,5 94,2 92,6
Ús alguna vegada (2)
ordinador 84,2 .. 85,8 85,4 82,5 81,6 77,7 77,8 74,7 73,1 67,3
Internet 87,3 85,1 84,4 83,2 79,8 78,7 75,7 75,0 70,6 67,8 61,1
compres 59,8 56,2 55,7 52,4 43,0 39,9 39,1 37,6 35,8 28,6 26,0
Ús en els darrers tres mesos (2)
ordinador 77,4 .. 79,5 79,5 75,5 76,4 73,6 73,1 68,8 68,0 61,2
Internet 85,7 82,8 83,1 80,5 74,9 74,6 71,8 71,8 66,0 64,2 56,2
compres 45,5 41,4 38,8 30,3 23,5 25,1 23,6 22,6 19,8 16,2 18,3
Unitats: Tant per cent.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars de l'INE.
(1) Habitatges amb algun membre de 16 a 74 anys.
(2) Persones de 16 a 74 anys.
Nota: A partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Equipament i ús de les noves tecnologies Espanya.
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Equipament a l'habitatge (1)
ordinador 78,4 77,1 75,9 74,8 73,4 73,9 71,5 68,7 66,3 63,6 60,4
Internet 83,4 81,9 78,7 74,4 69,8 67,9 63,9 59,1 54,0 51,0 44,6
mòbil 97,4 96,7 96,7 96,4 96,1 95,9 95,1 94,6 93,5 92,1 90,9
Ús alguna vegada (2)
ordinador 81,9 .. 81,5 79,8 78,5 77,5 74,2 73,1 69,2 67,4 63,6
Internet 86,0 82,7 81,0 78,6 75,6 73,3 70,8 68,5 64,5 61,7 57,3
compres 54,7 50,1 48,0 43,2 37,4 35,7 31,8 29,3 27,5 23,4 21,1
Ús en els darrers tres mesos (2)
ordinador 74,0 .. 73,8 73,3 72,0 72,2 69,3 67,4 63,2 61,0 57,2
Internet 84,6 80,6 78,7 76,2 71,6 69,8 67,1 64,2 59,8 56,7 52,0
compres 40,0 34,9 32,1 27,5 22,7 22,3 18,9 17,4 15,7 13,3 13,0
Unitats: Tant per cent.
Font: INE.
(1) Habitatges amb algun membre de 16 a 74 anys.
(2) Persones de 16 a 74 anys.
Nota: A partir del 2013, la població de referència prové del Cens de població 2011. Les dades dels anys anteriors estan pendents de revisió.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

L'any 2017, el 81,2% dels habitatges catalans disposa d'ordinador, el 83,7% d'Internet i el 96,9% de mòbil. Pel que fa a la freqüència d'ús per persones entre 16 i 74 anys, en els darrers tres mesos han usat ordinador un 77,4% i s'han connectat a Internet un 85,7%; també en els darrers tres mesos, un 45,5% de persones d'aquesta franja d'edat ha utilitzat les noves tecnologies per fer compres. A Espanya, el 78,4% dels habitatges disposa d'ordinador i el 83,4% d'Internet.

Data de publicació: 29 de novembre del 2017.

Nota metodològica

L'Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars és una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol. A partir d'un conveni de col·laboració amb l'INE, l'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya.

L'objectiu de l'enquesta és conèixer l'equipament en TIC (televisió, telefonia i equipament informàtic, entre altres) dels habitatges i l'ús que la població fa de l'ordinador, Internet i el comerç electrònic.

La població objecte d'estudi està formada per les persones que viuen en habitatges familiars principals. Tot i que la població objectiu està formada per les persones de totes les edats, només són investigades de manera exhaustiva aquelles que tenen 16 anys o més. Si a l'habitatge conviuen nens de 10 a 15 anys es realitza, per a cada un d'ells, una bateria de preguntes relacionada amb l'ús de l'ordinador i d'Internet.

La unitat d'anàlisi, en el cas dels habitatges, es correspon amb aquells que tenen almenys un membre de 16 a 74 anys. Pel que fa als individus, aquesta unitat es correspon amb les persones de 16 a 74 anys i els nens de 10 a 15 anys.

Des de l'any 2004, l'Idescat i la FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya, D. Governació i Administracions Públiques) realitzen a Catalunya una enquesta complementària a la de l'INE per tal d'obtenir informació dels principals indicadors d'equipament i ús de forma més desagregada territorialment. Aquestes estimacions es porten a terme mitjançant l'aplicació d'estimadors compostos en el marc de la metodologia de l'estimació de petites àrees.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: