Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats

Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats Catalunya.
Ordinador Connexió a Internet Correu electrònic Intranet Pàgina web Compren per comerç electrònic Venen per comerç electrònic
2017-2018 88,2 80,8 .. .. 28,1 20,5 6,3
2016-2017 72,9 69,7 .. .. 24,5 15,4 4,3
2015-2016 77,2 74,1 .. .. 23,8 19,9 5,8
2014-2015 78,0 70,7 .. .. 21,1 16,6 3,8
2013-2014 75,8 74,3 .. .. 23,6 10,7 4,5
2012-2013 75,8 69,0 67,5 .. 21,9 11,7 1,5
2011-2012 77,1 70,2 66,9 .. 22,3 11,5 1,6
2010-2011 76,8 (b) 70,6 (b) 66,6 (b) .. 21,4 (b) 13,7 (b) 1,9 (b)
2009-2010 72,0 63,3 60,6 4,1 18,1 .. ..
2008-2009 72,4 62,9 60,0 3,5 13,7 .. ..
2007-2008 67,6 56,9 52,1 2,6 14,0 .. ..
Unitats: % empreses.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE.
Nota: Les dades sobre comerç electrònic es refereixen al primer any del període de referència, mentre que les dades d'equipament i ús de les TIC (ordinador, connexió a Internet, web, correu electrònic) es refereixen al primer trimestre del segon any del període de referència.
(b) Ruptura en la sèrie.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats Espanya.
Ordinador Connexió a Internet Correu electrònic Intranet Pàgina web Compren per comerç electrònic Venen per comerç electrònic
2017-2018 79,8 75,5 .. .. 23,5 18,2 5,0
2016-2017 73,1 70,2 .. .. 20,9 15,7 4,5
2015-2016 74,5 70,7 .. .. 22,3 16,6 4,2
2014-2015 74,1 68,0 .. .. 18,9 12,3 3,6
2013-2014 72,3 67,7 .. .. 19,1 9,3 3,5
2012-2013 71,6 65,7 63,2 .. 19,3 .. ..
2011-2012 71,3 65,2 63,0 .. 18,7 .. ..
2010-2011 69,7 (b) 64,1 (b) 60,8 (b) .. 16,6 (b) .. ..
2009-2010 66,2 58,1 55,3 3,7 14,5 .. ..
2008-2009 66,3 55,9 51,7 3,0 12,2 .. ..
2007-2008 64,7 53,0 49,1 3,1 11,3 .. ..
Unitats: % empreses.
Font: INE. Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses.
Nota: Les dades sobre comerç electrònic es refereixen al primer any del període de referència, mentre que les dades d'equipament i ús de les TIC (ordinador, connexió a Internet, web, correu electrònic) es refereixen al primer trimestre del segon any del període de referència.
Advertiment
(b) Ruptura en la sèrie.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

L'any 2017 les empreses catalanes de menys de 10 ocupats mostren els resultats següents pel que fa a l'ús de les noves tecnologies (TIC): el 88,2% tenen ordinador, el 80,8% disposen de connexió a Internet i el 28,1% tenen pàgina web. De les empreses catalanes de menys de 10 ocupats, s'observa també que un 20,5% d'elles compren per comerç electrònic, mentre que un 6,3% venen per aquest mitjà.

Data de publicació: 30 de novembre del 2018.

Nota metodològica

L'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE) és una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol. A partir d'un conveni de col·laboració amb l'INE, l'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya.

Els objectius principals de l'enquesta són conèixer la implantació de TIC per part de les empreses amb activitat al territori espanyol i l'ús del comerç electrònic que fan aquestes.

La població objecte d'estudi està formada per les empreses amb activitat principal descrita en les seccions C, D, E, F, G, H, I, J, L, les divisions de la 69 a 74 de la secció M, la secció N i el grup 95.1, segons la CCAE-2009.

El marc poblacional de l'Enquesta és el Directori Central d'Empreses (DIRCE). Es tracta d'un registre organitzat d'informació amb dades d'identificació, localització, distribució territorial i classificació per grandària i activitat econòmica de les unitats.

La unitat estadística d'anàlisi és l'empresa que realitza una activitat econòmica inclosa en l'àmbit poblacional descrit anteriorment. L'empresa també és la unitat informant.

Per tal que les dades que es publiquen siguin comparables amb les que ofereixen l'INE i altres organismes d'estadística oficial, els resultats s'obtenen diferenciant les empreses de 10 o més ocupats de les empreses de menys de 10 ocupats. En edicions anteriors a l'enquesta del 2010, la informació es presenta per a les empreses de 10 assalariats o més i per a les empreses de menys de 10 assalariats.

Entre els anys 2000 i 2003, l'Idescat i la FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya, DURSI) duien a terme l'Enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les empreses catalanes amb una periodicitat anual.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: