Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats

Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats Catalunya.
Ordinador Connexió a Internet Correu electrònic Intranet Pàgina web Compren per comerç electrònic Venen per comerç electrònic
2016 72,9 69,7 .. .. 24,5 15,4 4,3
2015 77,2 74,1 .. .. 23,8 19,9 5,8
2014 78,0 70,7 .. .. 21,1 16,6 3,8
2013 75,8 74,3 .. .. 23,6 10,7 4,5
2012 75,8 69,0 67,5 .. 21,9 11,7 1,5
2011 77,1 70,2 66,9 .. 22,3 11,5 1,6
2010 76,8 70,6 66,6 .. 21,4 13,7 1,9
2009 72,0 63,3 60,6 4,1 18,1 .. ..
2008 72,4 62,9 60,0 3,5 13,7 .. ..
Unitats: % empreses.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l'INE.
Notes:
- Les dades anteriors a l'enquesta de 2010 es refereixen a empreses de menys de 10 assalariats.
- El període de referència de les dades sobre equipament i ús de les TIC (ordinador, connexió a Internet, web, correu electrònic) és el primer trimestre de l'any posterior a l'indicat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Ús de les TIC i comerç electrònic. Empreses de menys de 10 ocupats Espanya.
Ordinador Connexió a Internet Correu electrònic Intranet Pàgina web Compren per comerç electrònic Venen per comerç electrònic
2016 73,1 70,2 .. .. 20,9 15,7 4,5
2015 74,5 70,7 .. .. 22,3 16,6 4,2
2014 74,1 68,0 .. .. 18,9 12,3 3,6
2013 72,3 67,7 .. .. 19,1 9,3 3,5
2012 70,2 65,7 63,2 .. 19,3 .. ..
2011 69,7 64,1 60,8 .. 16,6 .. ..
2010 66,2 58,1 55,3 3,7 14,5 .. ..
2009 66,3 55,9 51,7 3,0 12,2 .. ..
2008 64,7 53,0 49,1 3,1 11,3 .. ..
Unitats: % empreses.
Font: INE. Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses.
Notes:
- Les dades anteriors a l'enquesta de 2010 es refereixen a empreses de menys de 10 assalariats.
- El període de referència de les dades sobre equipament i ús de les TIC (ordinador, connexió a Internet, web, correu electrònic) és el primer trimestre de l'any posterior a l'indicat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

L'any 2016 les empreses catalanes de menys de 10 ocupats mostren els resultats següents pel que fa a l'ús de les noves tecnologies (TIC): el 72,9% tenen ordinador, el 69,7% disposen de connexió a Internet i el 24,5% tenen pàgina web. De les empreses catalanes de menys de 10 ocupats, s'observa també que un 15,4% d'elles compren per comerç electrònic, mentre que un 4,3% venen per aquest mitjà.

Data de publicació: 30 d'octubre del 2017. Propera actualització: 30 de novembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses (ETICCE) és una enquesta anual per mostreig duta a terme per l'INE per a tot el territori espanyol. A partir d'un conveni de col·laboració amb l'INE, l'Idescat amplia els resultats que ofereix aquesta operació per a l'àmbit de Catalunya.

Els objectius principals de l'enquesta són conèixer la implantació de TIC per part de les empreses amb activitat al territori espanyol i l'ús del comerç electrònic que fan aquestes.

La població objecte d'estudi està formada per les empreses amb activitat principal descrita en les seccions C, D, E, F, G, H, I, J, L, les divisions de la 69 a 74 de la secció M, la secció N i el grup 95.1, segons la CCAE-2009.

El marc poblacional de l'Enquesta és el Directori Central d'Empreses (DIRCE). Es tracta d'un registre organitzat d'informació amb dades d'identificació, localització, distribució territorial i classificació per grandària i activitat econòmica de les unitats.

La unitat estadística d'anàlisi és l'empresa que realitza una activitat econòmica inclosa en l'àmbit poblacional descrit anteriorment. L'empresa també és la unitat informant.

Per tal que les dades que es publiquen siguin comparables amb les que ofereixen l'INE i altres organismes d'estadística oficial, els resultats s'obtenen diferenciant les empreses de 10 o més ocupats de les empreses de menys de 10 ocupats. En edicions anteriors a l'enquesta del 2010, la informació es presenta per a les empreses de 10 assalariats o més i per a les empreses de menys de 10 assalariats.

Entre els anys 2000 i 2003, l'Idescat i la FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya, DURSI) duien a terme l'Enquesta sobre equipament i ús de les TIC a les empreses catalanes amb una periodicitat anual.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: