Habitatges en construcció (visats d'obra)

Habitatges en construcció (visats d'obra) Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Habitatges en construcció 16.678 15,2
Habitatges acabats 7.133 138,8
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.
Habitatges en construcció (visats d'obra) Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Habitatges en construcció 109.047 18,4
Habitatges acabats 54.610 36,1
Unitats: Nombre d'habitatges.
Font: Ministeri de Foment.

El nombre de visats d'obra va augmentar un 15,2% anual a Catalunya l'any 2017. Pel que fa als habitatges acabats es registra un increment del 138,8% si es compara amb l'any anterior. A Espanya, el nombre de visats d'obra creix un 18,4% i el nombre d'habitatges acabats un 36,1% respecte a l'any anterior.

Data de publicació: 28 de febrer del 2018. Propera actualització: 28 de febrer del 2019

Nota metodològica

La informació sobre habitatges en construcció s'obté a partir de l'explotació dels visats de direcció d'obra que els col·legis d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació subministren al Ministeri de Foment. Aquesta estadística no reflecteix, per tant, el nombre d'habitatges que s'estan construint en un mes determinat, sinó el nombre de nous habitatges que està previst construir o rehabilitar.

La informació sobre habitatges acabats s'obté a partir de l'explotació de la informació relativa als certificats de final d'obra.

Cada any es revisen els quatre anys anteriors d'acord amb les sèries anuals publicades pel Ministeri de Foment. Per tant les dades dels darrers cinc anys són provisionals.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: