Saltar al contingut principal

Indicadors del ciment

Indicadors del ciment Catalunya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Consum de ciment 2.131,5 17,5
Producció de clínquer .. ..
Producció de ciment 3.279,9 32,1
Vendes de ciment gris .. ..
Importacions totals 254,5 2.354,9
Importacions de clínquer .. ..
Importacions ciment .. ..
Exportacions totals 1.844,2 -19,6
Exportacions de clínquer .. ..
Exportacions ciment .. ..
Unitats: Milers de tones.
Font: Oficemen; Ciment Català.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicadors del ciment Espanya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Consum de ciment 14.254,4 5,9
Producció de clínquer 17.226,7 -7,2
Producció de ciment 16.998,1 2,4
Vendes de ciment gris 13.345,4 -4,4
Importacions totals 949,8 104,1
Importacions de clínquer 328,7 3.753,6
Importacions ciment 621,0 35,9
Exportacions totals 6.232,0 -23,1
Exportacions de clínquer 2.866,0 -36,4
Exportacions ciment 3.366,0 -6,5
Unitats: Milers de tones.
Font: Oficemen.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 27 de gener de 2020. Sèries revisades el 3 de març de 2020.

Dades mensuals

Nota metodològica

El consum de ciment és un indicador d'activitat del sector de la construcció molt usual, atès que la seva evolució reflecteix globalment la dinàmica cíclica del sector.

El consum de ciment representa el consum real de tots els tipus de ciment (gris, blanc i ciment d'aluminat de calci). La informació de Catalunya es basa en les dades de vendes a Catalunya de tots els fabricants de ciment que operen a l'Estat espanyol, completades amb les dades del material importat i registrat a la Direcció General de Duanes amb destinació a l'àrea de Catalunya; quan aquest material no és ciment sinó clínquer, es corregeix amb un factor adequat.

Les vendes de ciment gris són les que fan a Catalunya els fabricants associats a Ciment Català sense discriminar el lloc on s'ha fabricat, sempre que sigui a l'Estat espanyol. La definició de ciment gris utilitzada inclou també el ciment d'aluminat de calci.

Importació i exportació de ciment i clínquer: en considerar les quantitats totals, cal tenir en compte que una tona de ciment requereix per a la seva fabricació menys d'una tona de clínquer.