Indicadors del ciment

Indicadors del ciment Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Consum de ciment 1.895,5 19,1
Producció de clínquer .. ..
Producció de ciment 3.066,2 19,8
Vendes de ciment gris 1.601,6 18,6
Importacions totals 21,1 -41,3
importacions de clínquer .. ..
importacions ciment .. ..
Exportacions totals 2.609,1 -1,1
exportacions de clínquer .. ..
exportacions ciment .. ..
Unitats: Milers de tones.
Font: Oficemen; Ciment Català.
Les dades del darrer any són provisionals.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Indicadors del ciment Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Consum de ciment 12.587,1 13,1
Producció de clínquer 17.304,4 -4,4
Producció de ciment 15.548,9 3,2
Vendes de ciment gris 11.989,4 -7,1
Importacions totals 616,2 70,6
importacions de clínquer 260,8 3.933,3
importacions ciment 355,4 0,2
Exportacions totals 9.037,7 -8,6
exportacions de clínquer 5.029,0 -10,3
exportacions ciment 4.008,7 -6,5
Unitats: Milers de tones.
Font: Oficemen.
Les dades del darrer any són provisionals.

El consum de ciment a Catalunya l'any 2017 va créixer un 19,1% interanual. La producció de ciment va augmentar respecte a un any enrere un 19,8%. Quant a les vendes de ciment gris, s'observa una variació interanual del 18,6%. Les importacions totals mostren un decrement del 41,3% i les exportacions totals van baixar un 1,1%, si es compara amb les d'un any enrere. A Espanya, el consum de ciment va créixer un 13,1% interanual.

Data de publicació: 24 de juliol del 2018. Propera actualització: 19 de juliol del 2018

Nota metodològica

El consum de ciment és un indicador d'activitat del sector de la construcció molt usual, atès que la seva evolució reflecteix globalment la dinàmica cíclica del sector.

El consum de ciment representa el consum real de tots els tipus de ciment (gris, blanc i ciment d'aluminat de calci). La informació de Catalunya es basa en les dades de vendes a Catalunya de tots els fabricants de ciment que operen a l'Estat espanyol, completades amb les dades del material importat i registrat a la Direcció General de Duanes amb destinació a l'àrea de Catalunya; quan aquest material no és ciment sinó clínquer, es corregeix amb un factor adequat.

Les vendes de ciment gris són les que fan a Catalunya els fabricants associats a Ciment Català sense discriminar el lloc on s'ha fabricat, sempre que sigui a l'Estat espanyol. La definició de ciment gris utilitzada inclou també el ciment d'aluminat de calci.

Importació i exportació de ciment i clínquer: en considerar les quantitats totals, cal tenir en compte que una tona de ciment requereix per a la seva fabricació menys d'una tona de clínquer.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: