Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Hipoteques constituïdes (milers) 65,6 9,1
Finques urbanes 64,7 9,4
habitatges 49,9 8,3
solars 0,8 -8,8
altres 14,0 14,7
Finques rústiques 0,9 -8,3
Capital prestat (milers M€) 10,5 9,2
Finques urbanes 10,3 10,3
habitatges 6,9 18,2
solars 0,5 -2,0
altres 2,9 -2,9
Finques rústiques 0,1 -35,2
Hipoteques cancel·lades (milers) 67,7 -3,5
Finques urbanes 66,8 -3,6
habitatges 48,1 2,3
solars 1,4 -6,7
altres 17,3 -16,9
Finques rústiques 1,0 8,7
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Les dades del darrer any són provisionals.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Hipoteques constituïdes (milers) 429,1 7,0
Finques urbanes 412,6 7,4
habitatges 310,1 9,7
solars 6,4 -5,2
altres 96,1 1,5
Finques rústiques 16,5 -1,6
Capital prestat (milers M€) 60,7 13,2
Finques urbanes 58,2 14,4
habitatges 36,2 16,6
solars 4,0 2,5
altres 18,0 13,1
Finques rústiques 2,5 -9,1
Hipoteques cancel·lades (milers) 478,0 -0,8
Finques urbanes 458,4 -0,7
habitatges 313,7 1,4
solars 14,5 5,7
altres 130,2 -6,2
Finques rústiques 19,7 -1,7
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Les dades del darrer any són provisionals.

L'any 2017 a Catalunya, segons dades provisionals, es van hipotecar 65,6 milers de finques, un 9,1% més que l'any anterior. L'import de les hipoteques va ascendir a 10,5 milers de milions d'euros, un 9,2% per sobre del valor registrat un any enrere. A Espanya, l'any 2017 el nombre d'hipoteques constituïdes va augmentar un 7% i l'import d'aquestes hipoteques va créixer un 13,2%. Pel que fa a les finques que van cancel·lar registralment les hipoteques en aquest any, a Catalunya s'observa que van ser 67,7 milers de finques, xifra que suposa un decrement interanual del 3,5%. A Espanya, les cancel·lacions van disminuir un 0,8% respecte al 2016.

Data de publicació: 28 de febrer del 2018. Propera actualització: 27 de desembre del 2018

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: