Saltar al contingut principal

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Hipoteques constituïdes (milers) 73,8 -2,0
Finques urbanes 72,9 -1,9
habitatges 57,8 -0,6
solars 0,9 -1,3
altres 14,3 -6,9
Finques rústiques 0,8 -8,5
Capital prestat (milers M€) 13,0 3,7
Finques urbanes 12,8 3,7
habitatges 8,6 1,8
solars 0,4 -4,8
altres 3,8 9,5
Finques rústiques 0,1 4,9
Hipoteques cancel·lades (milers) 71,8 -4,3
Finques urbanes 71,0 -4,2
habitatges 51,0 -2,7
solars 1,5 -5,4
altres 18,6 -8,1
Finques rústiques 0,8 -12,6
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. 2019 (p)
Valor Variació (%)
Hipoteques constituïdes (milers) 492,6 2,2
Finques urbanes 477,8 2,6
habitatges 357,7 2,7
solars 6,4 -12,1
altres 113,7 3,4
Finques rústiques 14,8 -9,4
Capital prestat (milers M€) 72,6 4,5
Finques urbanes 70,0 4,3
habitatges 44,7 3,3
solars 4,4 -5,5
altres 20,9 9,0
Finques rústiques 2,6 9,2
Hipoteques cancel·lades (milers) 509,8 -1,3
Finques urbanes 491,0 -1,4
habitatges 339,2 -1,1
solars 12,1 -10,7
altres 139,7 -1,3
Finques rústiques 18,8 0,9
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 27 de febrer de 2020.

Dades mensuals

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.