Indicador de clima industrial (ICI)

Indicador de clima industrial (ICI) Catalunya. 2016
Valor (mitjana anual) Valor al mes de desembre
Total indústria
Indicador de clima industrial -2,0 0,6
Cartera de comandes total -9,4 -3,6
Estoc de productes acabats 5,9 4,0
Tendència de la producció 9,4 9,6
Béns d'inversió
Indicador de clima industrial 4,3 0,5
Cartera de comandes total -8,3 0,3
Estoc de productes acabats -2,8 2,3
Tendència de la producció 18,6 3,5
Béns intermedis
Indicador de clima industrial -4,7 0,5
Cartera de comandes total -12,9 -9,2
Estoc de productes acabats 8,2 2,8
Tendència de la producció 7,1 13,6
Béns de consum
Indicador de clima industrial -3,1 -1,0
Cartera de comandes total -7,0 -2,1
Estoc de productes acabats 8,4 8,5
Tendència de la producció 6,2 7,5
Unitats: Saldo de respostes.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Advertiment: En les sèries publicades el 17 de gener del 2013, totes les dades dels anys 1995 a 2001 eren errònies per un problema tècnic en la càrrega. S'han esmenat el 15 de febrer del 2013.
Indicador de clima industrial (ICI) Espanya. 2016
Valor (mitjana anual) Valor al mes de desembre
Total indústria
Indicador de clima industrial -2,4 -2,8
Cartera de comandes total -5,4 -2,8
Estoc de productes acabats 7,8 6,9
Tendència de la producció 6,1 1,4
Béns d'inversió
Indicador de clima industrial 2,9 -1,3
Cartera de comandes total -0,2 0,4
Estoc de productes acabats -2,9 -0,1
Tendència de la producció 6,0 -4,3
Béns intermedis
Indicador de clima industrial -6,6 -5,5
Cartera de comandes total -11,4 -8,9
Estoc de productes acabats 13,7 11,1
Tendència de la producció 5,4 3,6
Béns de consum
Indicador de clima industrial -0,7 -1,5
Cartera de comandes total -1,4 -1,1
Estoc de productes acabats 8,2 6,9
Tendència de la producció 7,6 3,4
Unitats: Saldo de respostes.
Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.
Advertiment: En les sèries publicades el 17 de gener del 2013, totes les dades dels anys 1995 a 2001 eren errònies per un problema tècnic en la càrrega. S'han esmenat el 15 de febrer del 2013.

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya es va situar l'any 2016 en un saldo mitjà de -2, és a dir, 1,4 punts per sobre del de l'any anterior. Aquest saldo reflecteix un augment en la confiança empresarial respecte a l'any anterior, ja que van créixer tant la cartera de comandes com la tendència de la producció. No obstant, també augmenten els estocs. Per tipus de béns, registren augments respecte al 2015 els béns d' inversió (4,8 punts) i béns de consum (1 punt). Els béns intermedis baixen 0,2 punts. A Espanya, l'ICI presenta un empitjorament respecte al 2015, amb un saldo mitjà de respostes de -2,4 punts, és a dir, 1,5 punts per sota del d'un any enrere.

Data de publicació: 12 de gener del 2017.

Nota metodològica

Es tracta d'un índex elaborat a partir d'una enquesta mensual d'opinions empresarials. La mateixa operació es fa també per a la Comunitat. Es pregunta sobre: cartera de comandes, estocs de productes acabats, producció i tendència dels preus de venda. Per a cada pregunta es demana sobre el seu nivell i la seva tendència en termes de tres opcions:

  • positiva (elevat, excessiu, augment, augmentar)
  • negativa (feble, insuficient, descens, disminuir)
  • estable (normal, adequat, estabilitat, mantenir-se)

Els resultats es presenten en forma de saldos entre els percentatges de respostes positives i negatives.

Aquests resultats no s'han d'interpretar quantitativament sinó com a tendència qualitativa. Per tal de facilitar la lectura ràpida dels resultats, es calcula l'indicador de clima industrial (ICI), que s'obté de la mitjana de saldos de les opinions empresarials sobre el nivell de la cartera de comandes total, el nivell dels estocs de productes acabats (amb signe invers) i la tendència de la producció.

A partir del maig del 2009 es revisen les dades de Catalunya a fi d'harmonitzar el sistema de desestacionalització amb el del Ministeri i la UE.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: