Saltar al contingut principal

Matriculació de vehicles industrials. Per procedència

Matriculació de vehicles industrials. Per procedència Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Total vehicles industrials 38.165 11,9
importació .. ..
fabricació nacional .. ..
vendes organismes oficials .. ..
Total vehicles 299.668 6,5
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Matriculació de vehicles industrials. Per procedència Espanya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Total vehicles industrials 230.035 11,4
importació .. ..
fabricació nacional .. ..
vendes organismes oficials .. ..
Total vehicles 1.830.912 7,4
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 15 de gener de 2019.

Dades mensuals

Nota metodològica

La matriculació de vehicles industrials és un indicador d'inversió molt vinculat al cicle econòmic de les empreses.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de vehicles de la Direcció General de Transit. Els vehicles es classifiquen en:

  • Camions i furgonetes: vehicles destinats al transport de mercaderies (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg).
  • Autobusos: vehicles destinats al transport de viatgers amb capacitat per més de nou places, inclòs el conductor. S'inclou dins d'aquest terme el trolebús, és a dir, el vehicle connectat a una línia elèctrica i que no circula per rails.
  • Turismes: vehicles de quatre rodes destinats al transport de viatgers, amb capacitat fins a nou persones, inclòs el conductor.
  • Motocicletes: vehicles de dues rodes, amb i sense sidecar, entenent com a tal l'habitacle adossat lateralment a la motocicleta, i els de tres rodes. Inclou també els motocarros i cotxes de discapacitats, i s'exclouen els velomotors.
  • Tractors industrials: vehicles capacitats per arrossegar un semiremolc, llevat dels tractors agrícoles.
  • Altres: vehicles no inclosos en les categories precedents, exclosos els agrícoles. Abans del 1998 aquesta categoria estava inclosa en "camions".

Les dades anuals són definitives.