Saltar al contingut principal

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Catalunya. Valor
Total regular no regular altres tipus de trànsit Barcelona-El Prat Josep Tarradellas regular no regular altres tipus de trànsit Girona-Costa Brava regular no regular altres tipus de trànsit Lleida-Alguaire regular no regular altres tipus de trànsit Reus regular no regular altres tipus de trànsit
2018 53.229,0 52.271,1 910,0 48,0 50.127,7 49.551,2 553,0 23,4 2.019,7 1.909,9 101,5 8,3 44,9 11,2 23,6 10,1 1.036,7 798,8 231,8 6,2
2017 50.255,8 49.215,8 971,8 41,1 47.259,5 46.659,0 579,9 20,7 1.946,8 1.793,8 140,4 12,5 27,1 .. .. .. 1.022,5 763,0 251,6 7,9
2016 46.657,5 45.629,4 948,3 47,0 44.144,1 43.553,0 568,2 22,9 1.663,8 1.510,0 137,9 16,0 32,9 .. .. .. 816,7 566,4 242,2 8,2
2015 42.205,9 41.148,1 981,3 46,2 39.696,9 39.081,3 595,0 20,7 1.774,8 1.679,7 79,3 15,8 30,2 .. .. .. 703,9 387,2 306,9 9,7
2014 40.577,2 39.113,9 1.392,6 40,4 37.537,8 36.500,2 1.018,8 18,7 2.159,2 2.062,5 84,8 11,9 30,4 .. .. .. 849,9 551,2 289,0 9,8
2013 38.928,1 37.347,4 1.513,5 37,8 35.194,8 34.044,5 1.136,0 14,3 2.734,4 2.629,9 91,0 13,6 29,4 .. .. .. 969,6 673,0 286,6 10,0
2012 38.906,6 37.350,2 1.480,7 42,5 35.103,7 34.037,0 1.053,8 12,9 2.837,8 2.725,5 93,1 19,2 33,2 .. .. .. 931,9 587,6 333,8 10,4
2011 38.705,6 37.138,3 1.535,6 31,6 34.344,0 33.309,2 1.023,6 11,2 3.003,6 2.859,6 132,7 11,3 .. .. .. .. 1.358,0 969,5 379,3 9,1
2010 35.459,4 33.948,8 1.461,2 49,4 29.184,0 28.235,3 936,9 11,9 4.859,8 4.695,0 145,8 19,1 .. .. .. .. 1.415,6 1.018,6 378,6 18,4
2009 34.401,5 33.014,9 1.343,5 43,2 27.415,1 26.675,9 728,4 10,7 5.283,7 5.136,8 127,9 19,0 .. .. .. .. 1.702,7 1.202,1 487,1 13,5
2008 37.035,6 35.219,5 1.771,0 45,1 30.250,4 29.324,5 909,4 16,5 5.509,3 5.269,9 219,7 19,7 .. .. .. .. 1.276,0 625,2 641,9 8,9
2007 38.964,5 36.924,6 2.001,6 38,4 32.811,9 31.776,2 1.027,7 8,0 4.847,3 4.535,1 292,4 19,9 .. .. .. .. 1.305,4 613,3 681,6 10,5
2006 34.835,3 32.569,0 2.227,5 38,9 29.843,4 28.671,1 1.164,8 7,6 3.612,6 3.231,0 358,2 23,4 .. .. .. .. 1.379,3 666,8 704,5 7,9
2005 31.884,3 29.701,2 2.147,2 36,0 26.972,3 25.903,6 1.059,0 9,7 3.531,3 3.174,4 339,2 17,7 .. .. .. .. 1.380,7 623,1 749,0 8,6
2004 28.466,7 26.180,7 2.253,4 32,5 24.371,3 23.273,3 1.090,5 7,4 2.959,3 2.514,8 428,3 16,2 .. .. .. .. 1.136,2 392,7 734,6 8,9
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Espanya. Valor
Total regular no regular altres tipus de trànsit
2018 263.206,4 250.706,9 12.186,0 313,6
2017 248.629,7 234.848,0 13.508,9 272,7
2016 229.650,9 215.271,1 14.088,6 291,3
2015 206.858,6 192.711,0 13.887,8 259,7
2014 195.226,9 179.311,7 15.632,5 282,7
2013 186.754,7 168.989,8 17.459,0 305,9
2012 193.449,1 175.610,0 17.536,2 302,9
2011 203.627,3 184.895,3 18.399,7 332,3
2010 192.046,4 173.883,7 17.798,7 364,0
2009 186.764,0 167.993,7 18.418,0 352,3
2008 202.698,8 178.152,8 24.154,3 391,7
2007 209.055,0 181.492,2 27.163,6 399,3
2006 191.843,2 162.266,5 29.131,5 445,1
2005 179.643,9 149.287,2 29.986,2 370,5
2004 164.389,4 130.951,3 33.128,2 309,8
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.

Darrera actualització: 14 de gener de 2019.

Dades mensuals

Nota metodològica

El moviment de passatgers en els aeroports mesura els passatgers transportats en vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El passatger transportat és la persona que realitza un vol determinat. Es comptabilitza una sola vegada amb independència de si realitza una o diverses etapes del vol.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment de passatgers en els aeroports de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.