Saltar al contingut principal

Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació

Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació Catalunya. 2019
Valor Variació (%)
Viatgers 20.752,4 3,5
Turisme domèstic 7.316,0 -0,2
de Catalunya 4.380,4 1,2
de la resta d'Espanya 2.935,6 -2,3
Turisme estranger 13.436,4 5,7
Pernoctacions 58.235,8 2,6
Turisme domèstic 15.597,1 -0,7
de Catalunya 8.546,0 -0,7
de la resta d'Espanya 7.051,1 -0,8
Turisme estranger 42.638,7 3,9
Grau d'ocupació per habitacions (%) 69,1 z
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta d'ocupació hotelera de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació Espanya. 2019
Valor Variació (%)
Viatgers 108.716,0 3,2
Turisme domèstic 52.734,2 3,1
Turisme estranger 55.981,9 3,4
Pernoctacions 342.995,6 0,9
Turisme domèstic 119.609,2 2,7
Turisme estranger 223.386,4 0,0
Grau d'ocupació per habitacions (%) 67,2 z
Unitats: Milers.
Font: INE. Enquesta d'ocupació hotelera.
(z) Dada no procedent.

Nota metodològica

Són establiments hotelers els que presten serveis d'allotjament col·lectiu mitjançant un preu, que inclou o no altres serveis complementaris (hotel, hotel-apartament, hostal, pensió, fonda...).

S'anomena viatger tota persona que fa una o més pernoctacions seguides en el mateix establiment hoteler.

Una pernoctació o plaça ocupada és cada nit que un viatger s'allotja a l'establiment.

El grau d'ocupació per habitacions és la relació, en percentatge, entre la mitjana diària d'habitacions ocupades en el mes i el total d'habitacions disponibles.

Aquesta metodologia s'amplia a l’Estadística de l’activitat hotelera.

Taules disponibles [+]