Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Total 19.118,4 5,4
Alemanya 1.568,9 2,0
Bèlgica 446,6 2,6
França 4.487,1 -1,9
Irlanda 300,3 -15,1
Itàlia 1.208,9 1,7
Països Baixos 785,3 6,5
Països nòrdics 785,2 5,5
Portugal 174,0 -19,3
Regne Unit 2.174,7 5,5
Rússia 701,6 24,9
Suïssa 399,2 23,5
Resta d'Europa 1.912,3 4,2
EUA 1.114,2 28,9
Amèrica (sense EUA) 1.054,9 26,1
Resta del món 2.005,1 7,3
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les taxes de variació de l'any 2016 són taxes enllaçades facilitades per l'INE.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Total 81.868,5 8,7
Alemanya 11.897,4 6,1
Bèlgica 2.474,7 7,5
França 11.267,3 0,1
Irlanda 2.046,1 13,1
Itàlia 4.222,9 6,4
Països Baixos 3.704,6 10,4
Països nòrdics 5.826,5 13,6
Portugal 2.137,9 7,1
Regne Unit 18.806,8 6,4
Rússia 1.150,1 14,5
Suïssa 2.059,2 20,9
Resta d'Europa 5.543,0 10,3
EUA 2.637,5 31,8
Amèrica (sense EUA) 3.228,5 25,5
Resta del món 4.866,1 13,1
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.

Els turistes estrangers, segons dades definitives, han fet 19.118,4 milers de viatges a Catalunya al 2017, un 5,4% més respecte a l'any 2016. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França mostra un decrement de l’1,9%, mentre que el Regne Unit creix un 5,5%. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra l'any 2017 una variació interanual positiva del 8,7%.

Data de publicació: 1 de febrer del 2018.

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: