Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Total 19.196,3 0,4
Alemanya 1.413,2 -9,9
Bèlgica 400,3 -10,4
França 4.166,0 -7,2
Irlanda 309,3 3,0
Itàlia 1.183,7 -2,1
Països Baixos 733,6 -6,6
Països nòrdics 720,2 -8,3
Portugal 187,4 7,7
Regne Unit 2.106,3 -3,1
Rússia 727,8 3,7
Suïssa 245,4 -38,5
Resta d'Europa 2.254,5 17,9
EUA 1.374,5 23,4
Amèrica (sense EUA) 1.079,0 2,3
Resta del món 2.295,1 14,5
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les taxes de variació de l'any 2016 són taxes enllaçades facilitades per l'INE.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Total 82.808,4 1,2
Alemanya 11.415,0 -4,1
Bèlgica 2.505,1 1,2
França 11.293,3 0,2
Irlanda 2.053,4 0,4
Itàlia 4.389,5 3,9
Països Baixos 3.855,3 4,1
Països nòrdics 5.803,5 0,0
Portugal 2.344,3 9,7
Regne Unit 18.524,0 -1,5
Rússia 1.227,5 6,7
Suïssa 1.883,1 -8,6
Resta d'Europa 6.003,6 8,3
EUA 2.959,5 12,2
Amèrica (sense EUA) 3.411,1 5,7
Resta del món 5.140,2 5,6
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.

Els turistes estrangers, segons dades definitives, han fet 19.196,3 milers de viatges a Catalunya al 2018, un 0,4% més respecte a l'any 2017. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França mostra un decrement del 7,2%, i Regne Unit baixa un 3,1%. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra l'any 2018 una variació interanual positiva de l’1,2%.

Data de publicació: 1 de febrer del 2019. Sèries revisades el 7 d'octubre del 2019.

Dades mensuals Estadística TUREST

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles [+]