Saltar al contingut principal
Espais naturals protegits Catalunya. Valor
Nombre d'espais Extensió total protegida (hectàrees) Extensió terrestre Extensió marítima Superfície terrestre protegida sobre la superfície total (%)
2018 184 1.109.528 1.023.891 85.637 31,9
2017 184 1.105.551 1.019.922 85.629 31,8
2016 184 1.105.676 1.020.047 85.629 31,8
2015 184 1.105.676 1.020.047 85.629 31,8
2014 184 1.105.003 1.018.530 86.473 31,7
2013 164 1.065.783 987.890 77.893 30,8
2012 164 1.065.783 987.890 77.893 30,8
2011 164 1.065.791 987.898 77.893 30,8
2010 164 1.065.791 987.898 77.893 30,8
2009 166 1.054.927 977.108 77.819 30,4
2008 165 1.038.461 960.643 77.818 29,9
2007 165 1.037.920 960.102 77.818 29,9
2006 165 1.037.920 960.102 77.818 29,9
2005 122 590.459 .. .. ..
2004 122 590.459 .. .. ..
2003 122 590.459 .. .. ..
2002 121 560.206 .. .. ..
2001 120 560.206 .. .. ..
2000 119 524.048 .. .. ..
1999 78 329.708 .. .. ..
1998 78 325.313 .. .. ..
1997 54 208.741 .. .. ..
1996 30 166.242 .. .. ..
1993 12 143.543 .. .. ..
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Espais naturals protegits Espanya. Valor
Nombre d'espais Extensió total protegida (hectàrees) Extensió terrestre Extensió marítima Superfície terrestre protegida sobre la superfície total (%)
2018 .. .. .. .. ..
2017 .. .. .. .. ..
2016 1.958 7.001.121 6.498.748 502.443 13,0
2015 .. .. .. .. ..
2014 .. .. .. .. ..
2013 1.905 7.025.038 6.535.193 489.845 12,9
2012 .. .. .. .. ..
2011 1.740 6.975.351 6.485.506 489.845 12,8
2010 .. .. .. .. ..
2009 1.684 6.369.300 6.114.405 254.895 12,1
2008 .. .. .. .. ..
2007 1.587 6.203.365 5.952.226 251.139 11,8
2006 .. .. .. .. ..
2005 1.115 5.326.854 .. .. 10,2
2004 .. .. .. .. ..
2003 960 4.668.650 .. .. 9,1
2002 832 3.957.973 .. .. 7,8
2001 .. .. .. .. ..
2000 .. .. .. .. ..
1999 .. 3.466.936 .. .. ..
1998 547 3.157.625 .. .. 6,2
1997 .. .. .. .. ..
1996 .. .. .. .. ..
1993 .. .. .. .. ..
Font: Europarc-Espanya.
Nota: Les dades d'Espanya s'actualitzen biennalment.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 10 d'abril de 2019.

Nota metodològica

El Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat al desembre del 1992, Decret 328/1992, estableix les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals es considera necessari assegurar d'acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen. Dins d'aquests espais, són d'aplicació quatre normes bàsiques:

  • Règim urbanístic del sòl no urbanitzable.
  • Restricció de la circulació motoritzada amb finalitats esportives.
  • Regulació de les activitats extractives d'acord amb la Llei 12/1981.
  • Submissió de determinades obres al tràmit d'avaluació d'impacte ambiental.

La situació final del PEIN a Catalunya fins a l'any 2005 incloïa 144 espais d'interès natural que abastaven 648.065 ha. Però amb l'aprovació al setembre del 2006 de la proposta catalana de la Xarxa Natura 2000, el PEIN ha experimentat un creixement destacat de la seva superfície total i el seu número d'espais. La causa d'aquest creixement ha esta la incorporació al PEIN de les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA).