Saltar al contingut principal

Incendis forestals

Incendis forestals Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Nombre d'incendis 312 -50,4
Superfície afectada 141 -89,1
Arbrada 39 -92,1
No arbrada 103 -87,2
% sobre la superfície forestal total 0,01 ..
Unitats: Hectàrees.
Font: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció General de Forests.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Incendis forestals Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Nombre d'incendis 7.143 -45,0
Superfície afectada 25.162 -86,0
Arbrada 4.739 -92,7
No arbrada 20.423 -82,3
% sobre la superfície forestal total 0,09 ..
Unitats: Hectàrees.
Font: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Nota: Les dades de l'any 2018 per a Espanya són provisionals.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 8 de febrer de 2019.

Nota metodològica

La informació sobre els incendis forestals correspon al nombre anual d'incendis registrats, d'una banda, i a la superfície total afectada, de l'altra, especificant si aquesta es trobava arbrada o no.

Pel que fa a les causes que els han originat, es poden sintetitzar en cinc categories generals:

  • Accidentals: ferrocarrils, línies elèctriques, maniobres militars, motors.
  • Intencionats.
  • Naturals.
  • Negligències: abocadors, crema agrícola/pastures, fogueres, fumadors, treballs forestals.
  • Desconegudes.