Saltar al contingut principal

Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada

Turisme dels residents de Catalunya. Despesa declarada Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Despesa total dels viatges (M€) 9.006 15,6
Despesa mitjana per persona (€) 268 9,0
Despesa mitjana diària per persona (€) 66 9,5
Despesa de les excursions (M€) 1.811 4,5
Despesa mitjana per persona (€) 33 0,0
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.
(p) Dada provisional.

L’any 2018, segons dades provisionals, els residents de Catalunya van fer una despesa total en viatges de turisme de 9.006 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 15,6% respecte a l’any 2017. La despesa mitjana per persona va ser de 268 euros (amb una variació anual del 9%), i la despesa mitjana diària per persona va ser de 66 euros, un 9,5% més que l'any anterior. Els excursionistes van fer una despesa de 1.811 milions d'euros, un 4,5% més que l’any 2017, i la despesa mitjana per persona (33 euros) no mostra variació.

Data de publicació: 4 d'abril del 2019.

Dades trimestrals Estadística TURCAT

Nota metodològica

L'Estadística del turisme dels residents de Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de l'Enquesta de turisme de residents de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'objectiu primordial de l'estadística és conèixer el nombre total de viatges turístics realitzats pels residents de Catalunya, i la despesa turística associada a aquests viatges.

La despesa inclou les partides de transport, allotjament, bars i restaurants, activitats, béns duradors i altres despeses.

Des del 1996 fins al gener del 2015, l'Institut d'Estudis Turístics (Turespaña) va dur a terme aquesta operació sota la responsabilitat de la Secretaria d'Estat de Turisme. A partir de febrer de 2015 l'organisme responsable d'aquesta operació és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme dels residents de Catalunya.

Taules disponibles