Saltar al contingut principal

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Viatges i excursions Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Viatges 4.834,9 -6,2
Pernoctacions 23.468,5 -7,9
Estada mitjana (nits) 4,9 -1,9
Excursions 832,5 11,5
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.
(p) Dada provisional.

L’any 2018, segons dades provisionals, el nombre de viatges a Catalunya dels residents a la resta de l'Estat va ser de 4.834,9 milers, un 6,2% menys que a l’any 2017. El nombre de pernoctacions va ser de 23.468,5 milers, i disminueix un 7,9% anual. L'estada mitjana va ser de 4,9 nits, i mostra un decrement de l’1,9%. El nombre d'excursions va ser de 832,5 milers, un 11,5% més que al 2017.

Data de publicació: 4 d'abril del 2019.

Dades trimestrals Estadística TURESP

Nota metodològica

L'Estadística del turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de l'Enquesta de turisme de residents de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'objectiu primordial de l'estadística és conèixer el nombre total de viatges turístics amb destinació principal a Catalunya realitzats pels residents de la resta de l'Estat, i la despesa turística associada a aquests viatges.

Viatge és el desplaçament a una destinació principal diferent de l'entorn habitual de la persona, que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursió és el desplaçament a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

En el cas de l'Enquesta de turisme de residents es considera que l'entorn habitual d'una persona és el seu municipi de residència.

Des del 1996 fins al gener del 2015, l'Institut d'Estudis Turístics (Turespaña) va dur a terme aquesta operació sota la responsabilitat de la Secretaria d'Estat de Turisme. A partir de febrer de 2015 l'organisme responsable d'aquesta operació és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat.

Taules disponibles [+]