Saltar al contingut principal

Consum domèstic de materials

Consum domèstic de materials (CDM) Catalunya. 2015
Valor Variació (%)
Consum domèstic de materials (CDM) 49.127.444 5,9
Extracció domèstica 34.721.246 3,7
Balanç comercial físic 14.406.199 11,8
CDM per habitant 6,61 5,84
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
Consum domèstic de materials (CDM) Espanya. 2015
Valor Variació (%)
Consum domèstic de materials (CDM) 409.766.710 4,5
Extracció domèstica 327.810.309 4,2
Balanç comercial físic 81.956.401 5,9
CDM per habitant 8,83 4,62
Unitats: Tones.
Font: INE. Compte de fluxos de materials.

Darrera actualització: 28 de març de 2019.

Estadística CFM

Nota metodològica

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics que s'introdueixen al sistema econòmic procedents del medi ambient o d'altres sistemes econòmics i els outputs que es dirigeixen a altres economies o al medi natural.

Consum domèstic de materials: derivat comptable resultat de la suma de l'extracció domèstica i el balanç comercial físic. Quantifica els materials utilitzats directament en l'economia.