Saltar al contingut principal

Pensions no contributives de la Seguretat Social. Per tipus

Pensions no contributives de la Seguretat Social. Per tipus Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Pensions (nombre) Pensió mitjana (euros) Pensions Pensió mitjana
Total 59.472 369 1,6 3,1
Jubilació 33.114 351 2,8 2,9
Invalidesa 26.358 392 0,2 3,2
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Pensions no contributives de la Seguretat Social. Per tipus Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Pensions (nombre) Pensió mitjana (euros) Pensions Pensió mitjana
Jubilació 256.842 .. 0,3 ..
Invalidesa 196.375 .. -1,4 ..
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 29 d'abril de 2019.

Estadística PPSR

Nota metodològica

Les pensions no contributives es concedeixen a aquelles persones que no disposen de prou recursos econòmics i no poden acollir-se a cap cobertura contributiva. Hi ha dues modalitats de pensions no contributives de la Seguretat Social:

Pensió no contributiva per jubilació: hi accedeixen les persones que han fet 65 anys.

Pensió no contributiva per invalidesa: hi accedeixen les persones majors de 18 anys que tenen una disminució superior al 65%.