Saltar al contingut principal

Pensions no contributives de la Seguretat Social. Per tipus

Pensions no contributives de la Seguretat Social. Per tipus Catalunya. Valor. Pensions (nombre)
Total Jubilació Invalidesa
2018 59.472 33.114 26.358
2017 58.520 32.208 26.312
2016 58.191 (b) 31.784 (b) 26.407 (b)
2015 .. 31.719 26.165
2014 .. 31.102 25.425
2013 .. 24.479 31.181
2012 .. 25.141 31.043
2011 .. 25.490 30.415
2010 .. 25.782 30.413
2009 .. 26.367 30.222
2008 .. 27.314 30.371
2007 .. 28.088 30.591
2006 .. 28.793 30.560
2005 .. 29.324 30.509
2004 .. 29.896 30.287
2003 .. 30.593 30.229
2002 .. 30.760 29.363
2001 .. 31.180 28.338
2000 .. 30.876 27.320
1999 .. 29.805 25.901
1998 .. 28.196 23.550
1997 .. 26.465 21.165
1996 .. 25.379 18.905
1995 .. 23.131 15.999
1994 .. 20.970 12.997
1993 .. 16.865 7.936
1992 .. 11.180 2.376
1991 .. 1.905 137
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Notes:
- A partir de 2016, les pensions no contributives de la Seguretat Social fan referència a la nòmina del mes de desembre.
- A partir del 2016, les pensions no contributives per jubilació s'ofereixen segons municipi de residència del pensionista; abans del 2016, segons província d'afiliació.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Pensions no contributives de la Seguretat Social. Per tipus Espanya. Valor. Pensions (nombre)
Jubilació Invalidesa
2018 256.842 196.375
2017 256.187 199.120
2016 255.165 199.912
2015 254.029 199.518
2014 253.450 198.366
2013 250.815 195.478
2012 251.549 194.876
2011 254.295 194.712
2010 257.136 196.159
2009 260.908 197.126
2008 265.314 199.410
2007 271.369 203.438
2006 276.920 204.844
2005 279.189 205.319
2004 281.448 207.025
2003 281.154 207.193
2002 278.256 207.540
2001 276.488 205.098
2000 228.859 242.416
1999 223.434 234.185
1998 216.966 220.561
1997 208.075 201.775
1996 196.104 178.202
1995 176.063 147.872
1994 154.486 114.487
1993 118.596 70.294
1992 58.904 21.170
1991 24.733 3.836
Font: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

Darrera actualització: 29 d'abril de 2019.

Estadística PPSR

Nota metodològica

Les pensions no contributives es concedeixen a aquelles persones que no disposen de prou recursos econòmics i no poden acollir-se a cap cobertura contributiva. Hi ha dues modalitats de pensions no contributives de la Seguretat Social:

Pensió no contributiva per jubilació: hi accedeixen les persones que han fet 65 anys.

Pensió no contributiva per invalidesa: hi accedeixen les persones majors de 18 anys que tenen una disminució superior al 65%.