Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat

Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Catalunya. Agost del 2018
Valor % variació interanual
Règim general i mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 2.677,3 548,1 3.325,5 2,8 0,2 2,2
Agricultura 9,4 23,5 64,5 1,8 -1,4 -1,6
Indústria 437,1 45,6 482,8 2,6 -3,1 2,0
Construcció 128,9 66,7 195,6 6,3 0,7 4,3
Serveis 2.100,8 412,3 2.581,4 2,7 0,6 2,2
No classificables 1,1 0,0 1,1 .. .. ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.
Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat Espanya. Agost del 2018
Valor % variació interanual
Règim general i mineria del carbó Autònoms Total Règim general i mineria del carbó Autònoms Total
Total 14.115,5 3.236,6 18.535,4 3,6 1,0 2,7
Agricultura 69,2 265,8 1.077,0 5,2 0,0 -1,3
Indústria 2.004,9 234,1 2.239,9 2,6 -0,9 2,2
Construcció 806,0 374,9 1.181,5 8,8 1,9 6,5
Serveis 11.227,7 2.361,8 14.029,3 3,4 1,1 2,9
No classificables 7,7 0,0 7,7 .. .. ..
Unitats: Milers d'afiliacions.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Notes:
- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.
- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.

En acabar el mes d’agost del 2018, a Catalunya hi havia 2.677,3 milers d'afiliacions amb alta laboral al règim general i de la mineria del carbó, dada que suposa un increment interanual del 2,8%. El nombre d'afiliacions de treballadors autònoms (548,1 milers) ha augmentat un 0,2%. Si es considera el total a Catalunya, hi ha hagut 3.325,5 milers d’afiliacions, un 2,2% més que al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega el nombre més gran d'afiliacions (2.581,4 milers), creix un 2,2%. Amb relació a la resta de sectors, també augmenten la construcció (4,3%) i la indústria (2%) mentre que l'agricultura baixa un 1,6%. A Espanya, augmenten respecte a un any enrere tant el nombre d'afiliacions al règim general i de la mineria del carbó (3,6%), com el d'autònoms (1%). El nombre total d’afiliacions creix un 2,7%.

Data de publicació: 18 de setembre del 2018. Propera actualització: 11 d'octubre del 2018

Nota metodològica

L'afiliació al Sistema de la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Aquesta informació s'organitza en l'actualitat en els règims següents: general, especial de la mineria del carbó, especial agrari, especial d'empleats de la llar, especial de treballadors autònoms i especial de treballadors del mar.

Fins al desembre del 2008 les dades fan referència al règim general i a l'especial de la mineria del carbó; a partir de gener del 2009, les dades que es presenten es refereixen al règim general i a l'especial de la mineria del carbó, al règim especial d'autònoms i al total de l'afiliació. En tots els casos la informació procedeix de l'explotació estadística del fitxer d'afiliació als diferents règims de la Seguretat Social, la gestió del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S'ha de tenir en compte que s'inclouen els afiliats en alta laboral o en situacions assimilades (incapacitat temporal, suspensió per regulació d'ocupació, atur parcial, etc.) i que el nombre d'afiliats no correspon necessàriament al de treballadors, sinó al de situacions que generen obligacions de cotitzar: la mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions de cotització tingui, ja sigui perquè té diverses activitats laborals en un mateix règim o en altres.

Fins al desembre del 2008 les dades sectorials es classifiquen segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir de gener del 2009 els resultats per sectors corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no siguin directament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació de les afiliacions fa referència a l'últim dia de cada mes.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: