Saltar al contingut principal

Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat

Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat Catalunya. Juny del 2019
Valor % variació interanual
Homes Dones Total Homes Dones Total
Total 1.800.381 1.556.197 3.356.578 1,9 2,5 2,2
Menys de 30 anys 294.817 270.710 565.527 3,2 2,9 3,0
De 30 a 44 anys 702.797 611.778 1.314.575 -1,3 -0,6 -1,0
De 45 a 54 anys 491.328 415.555 906.883 3,6 4,2 3,9
De 55 anys i més 311.439 258.154 569.593 5,9 6,8 6,3
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat. Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.
Nota: Les dades fan referència al nombre d'afiliats registrats el darrer dia del mes.

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat de Catalunya a 30 de juny del 2019 ha estat de 3.356.578 persones, xifra que es tradueix en un increment interanual del 2,2%. Per sexe, els afiliats augmenten un 2,5% en el cas de les dones i un 1,9% en el cas dels homes respecte el mateix període de l'any anterior. Per edats, es destaca el creixement en la franja d'edat de 55 anys i més (6,3%). En sentit contrari, només mostra decrements la franja d’edat de 30 a 44 anys (−1%).

Data de publicació: 4 d'octubre del 2019. Propera actualització: 3 de desembre del 2019 Calendari

Estadística AFI

Nota metodològica

L'afiliació a la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Es considera que una persona està afiliada en un moment determinat quan està donada d'alta en un o més règims de la Seguretat Social.

Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, des de l'òptica de les afiliacions, una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. En canvi, des de l'òptica dels afiliats només es compta una vegada, independentment del nombre d'afiliacions.

Atès que la variable "residència de l'afiliat" i les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) que consten al fitxer d'afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social poden no estar actualitzades, l'Idescat tracta aquestes variables acarant-les amb les del Registre de població de Catalunya i, així, enriqueix el fitxer original.

La informació dels afiliats fa referència a l'últim dia de cada trimestre.