Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat

Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat Catalunya. Setembre del 2018
Valor % variació interanual
Homes Dones Total Homes Dones Total
Total 1.740.833 1.512.811 3.253.644 2,5 2,4 2,5
Menys de 30 anys 268.262 246.877 515.139 4,2 3,6 3,9
De 30 a 44 anys 701.323 611.251 1.312.574 -0,7 -0,7 -0,7
De 45 a 54 anys 474.132 405.622 879.754 4,3 4,3 4,3
De 55 anys i més 297.116 249.061 546.177 6,1 6,4 6,3
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat. Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.
Nota: Les dades fan referència al nombre d'afiliats registrats el darrer dia del mes.

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat de Catalunya a 30 de setembre del 2018 ha estat de 3.253.644 persones, xifra que es tradueix en un increment interanual del 2,5%. Per sexe, els afiliats augmenten un 2,4% en el cas de les dones i un 2,5% en el cas dels homes respecte el mateix període de l'any anterior. Per edats, es destaca el creixement en la franja d'edat de 55 anys i més (6,3%).

Data de publicació: 14 de desembre del 2018. Propera actualització: 1 de març del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'afiliació a la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Es considera que una persona està afiliada en un moment determinat quan està donada d'alta en un o més règims de la Seguretat Social.

Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, des de l'òptica de les afiliacions, una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. En canvi, des de l'òptica dels afiliats només es compta una vegada, independentment del nombre d'afiliacions.

Atès que la variable "residència de l'afiliat" i les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) que consten al fitxer d'afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social poden no estar actualitzades, l'Idescat tracta aquestes variables acarant-les amb les del Registre de població de Catalunya i, així, enriqueix el fitxer original.

La informació dels afiliats fa referència a l'últim dia de cada trimestre.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: