Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat

Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat Catalunya. Març del 2018
Valor % variació interanual
Homes Dones Total Homes Dones Total
Total 1.704.951 1.486.655 3.191.606 3,9 4,1 4,0
Menys de 30 anys 260.452 243.418 503.870 8,0 7,5 7,8
De 30 a 44 anys 698.348 610.066 1.308.414 0,6 0,8 0,7
De 45 a 54 anys 460.522 393.991 854.513 5,2 5,7 5,4
De 55 anys i més 285.629 239.180 524.809 6,8 7,1 6,9
Unitats: Afiliats.
Font: Idescat. Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat.
Nota: Les dades fan referència al nombre d'afiliats registrats el darrer dia del trimestre.

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat de Catalunya a 31 de març del 2018 ha estat de 3.191.606 persones, xifra que es tradueix en un increment interanual del 4%. Per sexe, els afiliats augmenten un 4,1% en el cas de les dones i un 3,9% en el cas dels homes respecte el mateix període de l'any anterior. Per edats, es destaca el creixement en la franja d'edat de menys de 30 anys (7,8%).

Data de publicació: 1 de juny del 2018. Propera actualització: 4 d'octubre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'afiliació a la Seguretat Social és obligatòria per a totes les persones incloses en el camp d'aplicació de la Seguretat Social i única per a tota la vida del treballador. Es considera que una persona està afiliada en un moment determinat quan està donada d'alta en un o més règims de la Seguretat Social.

Les afiliacions als diferents règims de la Seguretat Social es corresponen amb les situacions que generen obligació de cotitzar, és a dir, des de l'òptica de les afiliacions, una mateixa persona es comptabilitza tantes vegades com situacions tingui, ja sigui en el mateix règim o en diferents. En canvi, des de l'òptica dels afiliats només es compta una vegada, independentment del nombre d'afiliacions.

Atès que la variable "residència de l'afiliat" i les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) que consten al fitxer d'afiliacions de la Tresoreria General de la Seguretat Social poden no estar actualitzades, l'Idescat tracta aquestes variables acarant-les amb les del Registre de població de Catalunya i, així, enriqueix el fitxer original.

La informació dels afiliats fa referència a l'últim dia de cada trimestre.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: