Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat

Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat Catalunya. 3r trimestre del 2018
Valor Variació trimestral % Variació interanual %
Total 19.666 -18,1 12,9
Indústria 2.691 38,9 28,7
Construcció 657 -45,2 75,7
Serveis 16.317 -21,9 9,2
Unitats: Nombre.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat Espanya. 3r trimestre del 2018
Valor Variació trimestral % Variació interanual %
Total 96.887 -1,6 17,4
Indústria 7.282 -7,6 10,5
Construcció 8.231 75,5 488,3
Serveis 81.374 -5,3 9,1
Unitats: Nombre.
Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.

Els llocs de treball vacants a Catalunya en el tercer trimestre del 2018 han estat 19.666, xifra que suposa un decrement del 18,1% respecte al trimestre anterior i un augment del 12,9% respecte al mateix trimestre de l'any 2017. Els serveis, que apleguen la majoria de llocs vacants, disminueixen un 21,9% intertrimestral, mentre que creixen un 9,2% en termes interanuals. La construcció i la indústria augmenten en termes interanuals. En termes intertrimestrals, la construcció baixa un 45,2% i la indústria puja un 38,9%. A Espanya hi ha hagut 96.887 llocs de treball vacants, un 1,6% menys que el trimestre anterior i un 17,4% més que el tercer trimestre del 2017.

Data de publicació: 18 de desembre del 2018. Propera actualització: 19 de març del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) és una operació estadística contínua de periodicitat trimestral realitzada per l'INE. A partir del tercer trimestre del 2013, l'ETCL inclou un nou apartat per elaborar l'Estadística de vacants (EV), de realització obligatòria atès que està regulada pel Reglament 453/2008 del Parlament Europeu i del Consell. Fins al quart trimestre del 2012, l'EV s'obtenia a partir de l'Enquesta de conjuntura laboral (elaborada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social).

S'entén per vacant o oferta d'ocupació el lloc de treball que o bé s'ha creat recentment, o bé tot i estar creat no l'ocupa cap treballador, o bé està a punt de quedar lliure i l'empresari responsable pren mesures actives per cobrir-lo amb un candidat aliè a l'empresa.

Les vacants d'ocupació reflecteixen en gran mesura la demanda insatisfeta de mà d'obra, així com els possibles desajustos entre la capacitat i la disponibilitat dels treballadors desocupats i dels treballadors requerits pels empresaris.

L'àmbit poblacional objecte d'estudi de l'ETCL està format per tots els comptes de cotització inclosos en el Règim general de la Seguretat Social i el Règim especial de la mineria del carbó, independentment de la seva grandària. L'ETCL considera tots els treballadors que hagin cotitzat almenys un dia durant el mes de referència i investiga els comptes de cotització en què la seva activitat es troba dins dels tres grans sectors econòmics: indústria, construcció i serveis, en concret aquells compresos entre les seccions de la C a la K i de la M a la O de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). Així doncs, s'exclouen de l'operació l'agricultura, la pesca, l'Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria, les llars que ocupen servei domèstic i els organismes extraterritorials.

Les taules referides al nombre de llocs de treball vacants poden presentar problemes d'arrodoniment en les dades, ja que les unitats o llocs de treball s'han de presentar en nombres enters per a la seva interpretació correcta una vegada s'han aplicat els factors d'elevació.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: