Saltar al contingut principal

Matriculació de turismes

Matriculació de turismes Catalunya. Setembre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 12.624 -1.445 -10,3 -40,2
Total de vehicles 18.980 -1.138 -5,7 -35,9
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de turismes Espanya. Setembre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 79.365 -10.942 -12,1 -37,8
Total de vehicles 112.649 -8.380 -6,9 -34,1
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

Darrera actualització: 15 d'octubre de 2020. Propera actualització: 15 de novembre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

La matriculació de turismes és un indicador de consum tradicional, molt sensible a les expectatives econòmiques de les famílies.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de turismes de la Direcció General de Transit. Inclou els turismes adquirits per les empreses, les administracions públiques i els particulars. S'entén per turisme tot automòbil, diferent de la motocicleta, especialment concebut i construït per al transport de persones, amb capacitat fins a nou persones, inclòs el conductor.

Les dades mensuals són provisionals.