Matriculació de turismes

Matriculació de turismes Catalunya. Agost del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 16.224 3.192 24,5 10,8
Total de vehicles 22.108 4.249 23,8 11,8
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.
Matriculació de turismes Espanya. Agost del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Turismes 114.999 34.417 42,7 13,3
Total de vehicles 145.727 39.940 37,8 13,9
Unitats: Nombre de vehicles.
Font: Direcció General de Trànsit.

El nombre de turismes matriculats a Catalunya al mes d’agost del 2018 ha estat de 16.224, un 24,5% més que el mateix mes de l'any anterior. A Espanya s'han matriculat 114.999 turismes, dada que suposa un increment interanual del 42,7%. El total de vehicles matriculats augmenta un 23,8% a Catalunya i un 37,8% a Espanya. En els primers vuit mesos del 2018, la matriculació de turismes ha crescut a Catalunya un 11,8% i a Espanya un 13,9%, respecte al mateix període del 2017.

Data de publicació: 17 de setembre del 2018. Propera actualització: 15 d'octubre del 2018

Nota metodològica

La matriculació de turismes és un indicador de consum tradicional, molt sensible a les expectatives econòmiques de les famílies.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació provincial de matriculacions de turismes de la Direcció General de Transit. Inclou els turismes adquirits per les empreses, les administracions públiques i els particulars. S'entén per turisme tot automòbil, diferent de la motocicleta, especialment concebut i construït per al transport de persones, amb capacitat fins a nou persones, inclòs el conductor.

Les dades mensuals són provisionals.

Taules disponibles [+]

Vegeu també