Saltar al contingut principal

Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)

Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) Catalunya. 4t trimestre del 2019
Índex Variació trimestral % Variació interanual %
Total 134,3 -2,9 -2,4
Per sector d'activitat
Indústria 122,1 -4,1 -4,8
Construcció 152,9 -1,3 -2,0
Comerç 140,6 -2,7 -3,3
Hostaleria i transport 153,0 -3,4 2,0
Resta de serveis 130,9 -2,5 -2,0
Per grandària de l'establiment
Menys de 10 assalariats 137,6 -2,3 -2,5
De 10 a 49 assalariats 140,4 -2,8 -2,4
De 50 a 199 assalariats 132,7 -5,6 -2,3
De 200 a 999 assalariats 124,4 -2,5 -0,9
1000 o més assalariats 127,8 2,5 -7,1
Per demarcació cameral
Cambra de Barcelona 132,5 -2,6 -2,7
Resta de cambres de Barcelona 129,5 -1,2 -0,9
Cambres de Girona 137,6 -4,6 -4,3
Cambres de Lleida 149,9 -3,0 -0,9
Cambres de Tarragona 135,2 -4,2 -2,7
Unitats: Base 2013 I trim.=100.
Font: Idescat i INE.
Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) Espanya. 4t trimestre del 2019
Índex Variació trimestral % Variació interanual %
Total 131,1 -2,9 -2,1
Per sector d'activitat
Indústria 123,5 -2,9 -3,0
Construcció 142,5 -3,6 -2,6
Comerç 134,3 -1,6 -1,1
Hostaleria i transport 139,1 -2,9 -0,3
Resta de serveis 127,4 -3,3 -2,7
Per grandària de l'establiment
Menys de 10 assalariats 134,4 -3,0 -2,0
De 10 a 49 assalariats 134,5 -3,4 -2,3
De 50 a 199 assalariats 127,4 -2,8 -2,7
De 200 a 999 assalariats 121,6 -2,8 -2,5
1000 o més assalariats 117,9 -1,0 -2,4
Unitats: Base 2013 I trim.=100.
Font: INE.

Darrera actualització: 11 d'octubre de 2019.

Estadística ICEH

Nota metodològica

Els Indicadors de confiança empresarial (ICE) es basen en enquestes econòmiques conjunturals de caràcter opinàtic o qualitatiu a establiments. Aquest tipus d'enquestes recull en un moment determinat l'opinió que tenen els empresaris sobre la situació actual i futura de l'activitat del seu negoci.

L'Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) es construeix a partir de la Confiança empresarial (CE). La variable utilitzada en el càlcul de l'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) és la marxa del negoci de l'establiment en el trimestre finalitzat (indicador de situació) i per al trimestre entrant (indicador d'expectatives).

Aquesta metodologia s'amplia als Indicadors de confiança empresarial.