Ampliació de capital de societats mercantils

Ampliació de capital de societats mercantils Catalunya. Octubre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Capital (milions d'euros) 239,9 -26,2 -9,9 -28,6
Nombre de societats mercantils 406 1 0,2 -8,6
Font: Registre Mercantil Central.
Ampliació de capital de societats mercantils Espanya. Octubre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Capital (milions d'euros) 2.279,6 1.132,5 98,7 -42,6
Nombre de societats mercantils 2.224 131 6,3 0,0
Font: Registre Mercantil Central.

Al mes d’octubre del 2018, l'ampliació de capital de societats mercantils ha disminuït un 9,9% a Catalunya si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. El nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital ha augmentat un 0,2% interanual. A Espanya, i respecte al mateix mes de l'any anterior, s'observa un increment en l’ampliació de capital social del 98,7, i el nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital puja un 6,3%.

Data de publicació: 6 de novembre del 2018. Propera actualització: 4 de desembre del 2018

Nota metodològica

L'ampliació de capital de societats mercantils és una variable que presenta una elevada variabilitat en les seves dades mensuals, però és un indicador d'interès, clarament vinculat amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona cada mes el Registre Mercantil Central sobre el nombre de societats mercantils que han ampliat capital i sobre el valor d'aquesta ampliació. Aquest valor es calcula segons el valor nominal que consta a l'escriptura d'ampliació.

La referència que s'utilitza en aquesta estadística és la data de publicació en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (B.O.R.M.E.)

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: