Ampliació de capital de societats mercantils

Ampliació de capital de societats mercantils Catalunya. Desembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Capital (M€) 509,9 248,3 94,9 -22,3
Nombre de societats mercantils 501 -23 -4,4 -7,6
Font: Registre Mercantil Central.
Ampliació de capital de societats mercantils Espanya. Desembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Capital (M€) 2.023,6 121,7 6,4 -37,1
Nombre de societats mercantils 2.573 294 12,9 1,2
Font: Registre Mercantil Central.

Al mes de desembre del 2018, l'ampliació de capital de societats mercantils ha crescut un 94,9% a Catalunya si es compara amb el mateix mes de l'any anterior. El nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital ha disminuït un 4,4% interanual. A Espanya, i respecte al mateix mes de l'any anterior, s'observa un increment en l’ampliació de capital social del 6,4%, i el nombre de societats mercantils que han ampliat el seu capital augmenta un 12,9%.

Data de publicació: 2 de gener del 2019. Propera actualització: 1 de febrer del 2019

Nota metodològica

L'ampliació de capital de societats mercantils és una variable que presenta una elevada variabilitat en les seves dades mensuals, però és un indicador d'interès, clarament vinculat amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

Aquesta estadística s'elabora a partir de la informació que proporciona cada mes el Registre Mercantil Central sobre el nombre de societats mercantils que han ampliat capital i sobre el valor d'aquesta ampliació. Aquest valor es calcula segons el valor nominal que consta a l'escriptura d'ampliació.

Es tracta de les dades trameses pels registres mercantils provincials perquè siguin publicades posteriorment en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: