Saltar al contingut principal

Exportacions. Per branques d'activitat

Exportacions. Per branques d'activitat Catalunya. Agost del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 4.494,1 -297,0 -6,2 -15,2
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 177,3 9,7 5,8 12,5
Productes energètics; extracció i refinació petroli 163,8 -53,2 -24,5 -53,2
Alimentació i begudes 771,4 45,1 6,2 7,5
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 427,2 -40,0 -8,6 -23,2
Indústries químiques 1.122,4 -111,4 -9,0 -5,1
Metal·lúrgia i productes metàl.lics 206,6 -34,2 -14,2 -19,3
Maquinària i equips mecànics 288,8 1,5 0,5 -16,7
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 46,7 -19,7 -29,6 -28,0
Equips elèctrics i electrònics 299,4 -15,6 -5,0 -9,4
Vehicles de motor i altres materials de transport 422,5 -5,9 -1,4 -36,1
Resta branques d'activitat 519,1 -25,1 -4,6 -14,2
No classificats 48,8 -48,4 -49,8 -21,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Exportacions. Per branques d'activitat Espanya. Agost del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 17.664,2 -1.772,1 -9,1 -14,0
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 1.025,8 62,9 6,5 6,6
Productes energètics; extracció i refinació petroli 730,7 -534,7 -42,3 -38,4
Alimentació i begudes 2.649,2 93,0 3,6 4,0
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.535,4 -244,7 -13,7 -23,8
Indústries químiques 2.451,6 -283,3 -10,4 -6,3
Metal·lúrgia i productes metàl.lics 1.457,9 -253,8 -14,8 -16,6
Maquinària i equips mecànics 1.167,5 8,0 0,7 -11,5
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 242,5 -146,7 -37,7 -19,3
Equips elèctrics i electrònics 978,4 -53,9 -5,2 -10,3
Vehicles de motor i altres materials de transport 2.758,9 14,4 0,5 -26,4
Resta branques d'activitat 2.379,7 -133,9 -5,3 -11,1
No classificats 286,6 -299,3 -51,1 -15,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 26 d'octubre de 2020. Propera actualització: 27 de novembre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística COMEST

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats