Exportacions. Per branques d'activitat

Exportacions. Per branques d'activitat Catalunya. Novembre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 6.280,1 -118,6 -1,9 1,9
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 119,3 8,0 7,2 -0,5
Productes energètics; extracció i refinació petroli 161,2 -28,8 -15,2 -17,5
Alimentació i begudes 747,6 -4,2 -0,6 -2,3
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 488,5 -3,9 -0,8 -0,1
Indústries químiques 1.503,9 75,6 5,3 3,6
Metal·lúrgia i productes metàl.lics 368,0 -5,5 -1,5 2,6
Maquinària i equips mecànics 376,3 -45,7 -10,8 2,6
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 102,5 19,6 23,6 -8,8
Equips elèctrics i electrònics 530,4 70,4 15,3 7,6
Vehicles de motor i altres materials de transport 1.029,5 -280,8 -21,4 1,4
Resta branques d'activitat 755,1 41,4 5,8 4,1
No classificats 97,8 35,4 56,7 71,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Advertiment
(p) Dada provisional
Exportacions. Per branques d'activitat Espanya. Novembre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total exportacions 25.281,0 -73,6 -0,3 3,4
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 1.474,9 3,8 0,3 1,9
Productes energètics; extracció i refinació petroli 1.482,5 166,3 12,6 26,1
Alimentació i begudes 2.760,1 -8,1 -0,3 -0,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.744,9 -63,5 -3,5 0,4
Indústries químiques 3.398,0 241,4 7,6 5,1
Metal·lúrgia i productes metàl.lics 2.097,9 -131,1 -5,9 5,6
Maquinària i equips mecànics 1.425,3 -50,2 -3,4 3,3
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 349,6 34,7 11,0 -8,5
Equips elèctrics i electrònics 1.570,7 207,6 15,2 10,8
Vehicles de motor i altres materials de transport 5.393,2 -731,9 -11,9 -2,6
Resta branques d'activitat 2.953,4 111,6 3,9 5,6
No classificats 630,3 146,0 30,1 9,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Advertiment
(p) Dada provisional

Data de publicació: 24 de gener del 2019. Propera actualització: 25 de febrer del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les exportacions amb tercers països, a partir del document únic administratiu (DUA), i de les expedicions a països comunitaris, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: