Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2n trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 18.371,0 831,8 4,7 1,7
Nivell tecnològic alt 2.175,8 369,9 20,5 13,1
productes farmacèutics 1.646,0 291,2 21,5 14,4
productes informàtics, electrònics i òptics 511,8 64,2 14,3 7,7
altres 18,0 14,5 414,7 282,6
Nivell tecnològic mitjà alt 8.613,0 -198,2 -2,2 -4,3
productes químics 3.107,2 30,7 1,0 1,4
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 5.214,1 -210,8 -3,9 -7,9
altres 291,7 -18,1 -5,8 2,5
Nivell tecnològic mitjà baix 2.898,8 337,4 13,2 7,8
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.473,7 -55,8 -3,6 -0,5
productes metàl·lics 508,5 -5,2 -1,0 -1,4
altres 916,6 398,4 76,9 39,4
Nivell tecnològic baix 4.683,4 322,7 7,4 5,7
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.254,2 282,3 7,1 5,7
altres 429,2 40,4 10,4 5,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2n trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 68.486,3 2.567,7 3,9 1,9
Nivell tecnològic alt 7.202,2 1.536,1 27,1 17,3
productes farmacèutics 3.030,8 251,8 9,1 7,5
productes informàtics, electrònics i òptics 1.634,6 185,3 12,8 10,2
altres 2.536,8 1.099,0 76,4 43,6
Nivell tecnològic mitjà alt 29.474,2 -506,7 -1,7 -1,8
productes químics 6.987,5 19,2 0,3 2,1
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 21.213,5 -833,7 -3,8 -4,1
altres 1.273,3 307,7 31,9 25,1
Nivell tecnològic mitjà baix 15.629,4 988,9 6,8 3,0
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 8.786,5 366,7 4,4 2,0
productes metàl·lics 2.372,9 94,6 4,2 2,8
altres 4.469,9 527,7 13,4 5,4
Nivell tecnològic baix 16.180,5 549,4 3,5 2,1
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 15.074,4 488,7 3,4 1,9
altres 1.106,1 60,7 5,8 5,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 18.371 milions d'euros al segon trimestre del 2019, quantitat que representa un increment del 4,7%. Creixen els nivells tecnològics alt (20,5%), mitjà baix (13,2%) i baix (7,4%), mentre que el nivell tecnològic mitjà alt disminueix un 2,2%. Per productes, cal destacar l'augment dels productes farmacèutics (21,5%). En sentit contrari, el decrement més intens el mostra materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles (−3,9%). Pel que fa a Espanya, les vendes de productes industrials a l'exterior han augmentat un 3,9%, si es compara amb el mateix període d'un any enrere.

Data de publicació: 12 de setembre del 2019. Propera actualització: 29 de novembre del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.