Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 4t trimestre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 17.078,5 -184,4 -1,1 0,6
Nivell tecnològic alt 2.113,2 179,6 9,3 1,2
productes farmacèutics 1.303,4 82,1 6,7 1,6
productes informàtics, electrònics i òptics 793,5 84,6 11,9 -0,2
altres 16,3 12,8 368,0 60,7
Nivell tecnològic mitjà alt 8.052,6 -333,3 -4,0 2,3
productes químics 3.015,9 47,4 1,6 3,5
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 4.742,9 -418,6 -8,1 0,8
altres 293,9 37,8 14,8 16,4
Nivell tecnològic mitjà baix 2.375,6 -181,5 -7,1 -4,2
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.390,1 42,7 3,2 4,2
productes metàl·lics 462,3 -1,7 -0,4 -0,1
altres 523,2 -222,5 -29,8 -23,1
Nivell tecnològic baix 4.537,0 150,8 3,4 -0,1
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.099,2 105,6 2,6 -0,5
altres 437,9 45,2 11,5 3,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 4t trimestre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 65.014,6 1.309,7 2,1 2,7
Nivell tecnològic alt 7.201,0 753,2 11,7 -3,9
productes farmacèutics 3.092,3 406,5 15,1 1,2
productes informàtics, electrònics i òptics 2.063,7 145,3 7,6 -2,7
altres 2.045,1 201,4 10,9 -12,6
Nivell tecnològic mitjà alt 27.753,8 -121,6 -0,4 2,7
productes químics 6.481,7 268,6 4,3 6,5
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 20.208,7 -548,2 -2,6 1,4
altres 1.063,3 158,0 17,5 5,7
Nivell tecnològic mitjà baix 14.267,8 605,0 4,4 8,7
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 7.843,5 126,3 1,6 5,9
productes metàl·lics 2.051,5 35,1 1,7 2,4
altres 4.372,7 443,5 11,3 18,9
Nivell tecnològic baix 15.792,1 73,1 0,5 0,4
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 14.607,5 -42,6 -0,3 0,2
altres 1.184,6 115,7 10,8 3,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 17.078,5 milions d'euros al quart trimestre del 2018, quantitat que representa un decrement de l’1,1%. Creixen els nivells tecnològics alt (9,3%) i baix (3,4%), mentre que els nivells tecnològics mitjà alt i mitjà baix disminueixen un 4% i un 7,1% respectivament. Per productes, cal destacar l'augment de les vendes de productes informàtics, electrònics i òptics (11,9%). En sentit contrari, es destaca el decrement de materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles (−8,1%). Pel que fa a Espanya, les vendes de productes industrials a l'exterior han augmentat un 2,1%, si es compara amb el mateix període d'un any enrere.

Data de publicació: 27 de febrer del 2019. Propera actualització: 24 de maig del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: