Saltar al contingut principal

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 3r trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 16.729,0 900,4 5,7 2,9
Nivell tecnològic alt 2.124,4 434,1 25,7 17,1
productes farmacèutics 1.586,1 403,5 34,1 20,5
productes informàtics, electrònics i òptics 517,2 12,5 2,5 5,9
altres 21,2 18,1 599,7 385,3
Nivell tecnològic mitjà alt 7.252,6 -177,9 -2,4 -3,7
productes químics 2.876,2 -62,4 -2,1 0,2
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 4.094,9 -109,6 -2,6 -6,4
altres 281,4 -5,9 -2,1 1,0
Nivell tecnològic mitjà baix 2.574,2 216,3 9,2 8,3
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.331,2 0,4 0,0 -0,3
productes metàl·lics 431,0 -17,6 -3,9 -2,2
altres 812,0 233,6 40,4 39,7
Nivell tecnològic baix 4.777,8 427,8 9,8 7,1
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.349,4 365,7 9,2 6,9
altres 428,4 62,2 17,0 8,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.
Exportacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 3r trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Exportacions de productes industrials 62.063,1 1.500,2 2,5 2,1
Nivell tecnològic alt 6.437,9 898,1 16,2 16,9
productes farmacèutics 3.031,3 496,4 19,6 11,4
productes informàtics, electrònics i òptics 1.810,9 315,9 21,1 13,8
altres 1.595,7 85,8 5,7 30,3
Nivell tecnològic mitjà alt 25.297,0 314,7 1,3 -0,9
productes químics 6.542,7 -188,5 -2,8 0,5
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 17.716,4 427,5 2,5 -2,2
altres 1.038,0 75,7 7,9 19,3
Nivell tecnològic mitjà baix 13.830,0 -672,2 -4,6 0,4
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 7.540,1 -429,3 -5,4 -0,4
productes metàl·lics 2.108,5 -68,9 -3,2 0,8
altres 4.181,4 -174,1 -4,0 1,9
Nivell tecnològic baix 16.498,1 959,6 6,2 3,5
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 15.386,4 869,7 6,0 3,3
altres 1.111,7 89,9 8,8 6,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 29 de novembre de 2019. Sèries revisades el 23 de desembre de 2019. Propera actualització: 27 de febrer de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Aquests grups es desagreguen segons si són exportacions o importacions a la Unió Europea dels 28 o a la resta del món. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.