Importacions. Per branques d'activitat

Importacions. Per branques d'activitat Catalunya. Desembre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 6.838,1 268,9 4,1 6,9
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 309,8 12,1 4,1 -3,9
Productes energètics; extracció i refinació petroli 702,1 170,0 31,9 25,9
Alimentació i begudes 467,4 -22,8 -4,7 -0,2
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 665,4 26,7 4,2 -1,0
Indústries químiques 1.313,3 106,1 8,8 12,0
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 299,7 -27,3 -8,3 6,2
Maquinària i equips mecànics 424,3 24,0 6,0 6,4
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 204,8 -28,0 -12,0 -2,8
Equips elèctrics i electrònics 432,7 -182,8 -29,7 -0,9
Vehicles de motor i altres materials de transport 1.293,0 163,3 14,5 10,3
Resta branques d'activitat 721,3 25,2 3,6 5,0
No classificats 4,3 2,4 125,4 15,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Advertiment
(p) Dada provisional
Importacions. Per branques d'activitat Espanya. Desembre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total importacions 24.414,1 393,3 1,6 5,6
Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 1.093,7 134,3 14,0 3,1
Productes energètics; extracció i refinació petroli 3.728,0 504,4 15,6 18,8
Alimentació i begudes 1.736,9 -115,1 -6,2 0,0
Tèxtil, confecció, cuir i calçat 1.815,4 35,0 2,0 0,9
Indústries químiques 3.337,3 294,3 9,7 9,1
Metal·lúrgia i productes metàl·lics 1.453,0 35,8 2,5 9,0
Maquinària i equips mecànics 1.562,4 -5,3 -0,3 6,9
Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica 905,4 -62,9 -6,5 0,5
Equips elèctrics i electrònics 1.812,9 -192,7 -9,6 6,2
Vehicles de motor i altres materials de transport 3.790,4 -246,2 -6,1 -1,8
Resta branques d'activitat 3.148,9 1,1 0,0 4,4
No classificats 29,8 10,5 54,2 66,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
Nota: Les dades són provisionals des de gener del 2018 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
Advertiment
(p) Dada provisional

Les importacions catalanes augmenten al desembre del 2018 un 4,1% respecte a un any enrere. Per branques econòmiques, es destaquen els increments dels productes energètics; extracció i refinació petroli (31,9%) i de vehicles de motor i altres materials de transport (14,5%). En sentit contrari, el decrement més intens el mostren equips elèctrics i electrònics (−29,7%). A Espanya, les compres a l'exterior creixen un 1,6% interanual.

Data de publicació: 25 de febrer del 2019. Propera actualització: 22 de març del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'Idescat elabora aquesta estadística a partir de la informació més rellevant que es deriva de les dades corresponents a les importacions amb tercers països, a partir del Document Únic Administratiu (DUA), i de les introduccions intracomunitàries, a partir de la declaració Intrastat.

L'entrada en vigor, a partir de 1993, del Mercat Únic Europeu ha comportat l'eliminació de control en frontera dels intercanvis entre estats membres de la Comunitat i, per tant, un conjunt de canvis en gran part dels documents, formalitats i controls referits a les importacions i exportacions. L'Intrastat es pot considerar com un sistema de recollida de dades, permanent i directe a les empreses, amb l'objectiu de garantir, a través d'expedidors i destinataris, l'elaboració de les estadístiques dels intercanvis de béns entre els Estats membres mitjançant una declaració estadística. En aquests intercanvis, l'Intrastat substitueix el Document Únic Administratiu (DUA).

Les branques d'activitat s'obtenen a partir de les següents divisions de la CCAE-2009:

 • 01+02+03 Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca
 • 05+06+09+19 Productes energètics; extracció i refinació petroli
 • 10+11 Alimentació i begudes
 • 13+14+15 Tèxtil, confecció, cuir i calçat
 • 20+21+268 Indústries químiques
 • 24+25 Metal·lúrgia i productes metàl·lics
 • 28+33 Maquinària i equips mecànics
 • 262+265+266+267 Màquines d'oficina, instruments precisió i òptica
 • 261+263+264+27 Equips elèctrics i electrònics
 • 29+30 Vehicles de motor i altres materials de transport
 • 07+08+12+16+17+18+22+23+31+32+35+37+38+58+59+71+74+90+91+96 Resta branques d'activitat
 • No classificats

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: