Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2n trimestre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 20.828,1 1.670,9 8,7 6,6
Nivell tecnològic alt 2.419,2 144,4 6,3 6,8
productes farmacèutics 1.209,4 114,6 10,5 17,4
productes informàtics, electrònics i òptics 1.200,9 26,3 2,2 -2,2
altres 9,0 3,5 64,8 -62,5
Nivell tecnològic mitjà alt 10.592,2 1.342,2 14,5 10,0
productes químics 3.309,5 246,9 8,1 8,0
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 6.712,6 1.040,5 18,3 11,2
altres 570,2 54,9 10,7 8,2
Nivell tecnològic mitjà baix 3.074,5 309,4 11,2 9,1
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.790,5 122,3 7,3 6,9
productes metàl·lics 507,3 19,4 4,0 3,3
altres 776,8 167,7 27,5 17,6
Nivell tecnològic baix 4.742,2 -125,1 -2,6 -1,4
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 4.146,2 -101,7 -2,4 -1,8
altres 595,9 -23,4 -3,8 1,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2n trimestre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 66.319,2 3.754,1 6,0 3,5
Nivell tecnològic alt 10.032,7 151,6 1,5 0,8
productes farmacèutics 3.649,9 226,2 6,6 6,4
productes informàtics, electrònics i òptics 5.022,6 249,3 5,2 3,6
altres 1.360,3 -323,9 -19,2 -18,1
Nivell tecnològic mitjà alt 29.982,2 2.761,7 10,1 6,6
productes químics 7.402,4 569,5 8,3 7,5
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 21.032,4 2.109,7 11,1 6,5
altres 1.547,4 82,5 5,6 4,7
Nivell tecnològic mitjà baix 11.035,7 615,9 5,9 2,9
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 7.085,9 658,9 10,3 6,8
productes metàl·lics 1.741,5 41,8 2,5 1,4
altres 2.208,3 -84,8 -3,7 -5,9
Nivell tecnològic baix 15.268,6 224,8 1,5 0,2
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 13.668,4 214,6 1,6 0,0
altres 1.600,3 10,3 0,6 1,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Nota: Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2017 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
(p) Dada provisional

Catalunya ha importat productes industrials per valor de 20.828,1 milions d'euros al segon trimestre del 2018, quantitat que suposa un creixement interanual del 8,7%. Segons el seu contingut tecnològic, s'observen increments interanuals en els nivells: alt (6,3%), mitjà alt (14,5%) i mitjà baix (11,2%), mentre que en el nivell baix disminueix un 2,6%. Per productes, destaca l'increment de les importacions de materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles (18,3%). Pel que fa a Espanya, les compres de productes industrials a l'exterior incrementen un 6%, si es compara amb el mateix període d'un any enrere.

Data de publicació: 7 de setembre del 2018. Propera actualització: 5 de desembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: