Saltar al contingut principal

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes

Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Catalunya. 2n trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 14.170,4 -7.339,2 -34,1 -21,4
Nivell tecnològic alt 2.595,2 -233,3 -8,2 -7,1
productes farmacèutics 1.745,0 89,2 5,4 4,7
productes informàtics, electrònics i òptics 845,4 -294,6 -25,8 -20,8
altres 4,8 -27,8 -85,4 -85,2
Nivell tecnològic mitjà alt 6.256,2 -4.380,4 -41,2 -25,0
productes químics 2.898,9 -568,4 -16,4 -9,2
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 2.939,8 -3.698,3 -55,7 -34,5
altres 417,6 -113,7 -21,4 -10,8
Nivell tecnològic mitjà baix 1.937,8 -1.230,0 -38,8 -28,0
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 1.209,1 -564,7 -31,8 -19,7
productes metàl·lics 328,2 -168,8 -34,0 -22,4
altres 400,5 -496,5 -55,4 -44,9
Nivell tecnològic baix 3.381,1 -1.495,5 -30,7 -17,5
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 3.044,7 -1.192,6 -28,1 -15,5
altres 336,3 -302,9 -47,4 -31,6
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
Importacions de productes industrials. Per contingut tecnològic i grups de productes Espanya. 2n trimestre del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Importacions de productes industrials 47.174,4 -20.056,6 -29,8 -17,0
Nivell tecnològic alt 9.497,1 -1.069,1 -10,1 -3,1
productes farmacèutics 4.777,3 675,4 16,5 14,1
productes informàtics, electrònics i òptics 4.104,1 -970,9 -19,1 -13,5
altres 615,7 -773,5 -55,7 -17,4
Nivell tecnològic mitjà alt 18.454,4 -11.928,8 -39,3 -23,2
productes químics 6.249,9 -1.718,9 -21,6 -12,1
materials i equips elèctrics; maquinària i vehicles 10.833,0 -9.981,4 -48,0 -28,8
altres 1.371,4 -228,5 -14,3 -6,5
Nivell tecnològic mitjà baix 7.137,2 -3.620,4 -33,7 -21,5
cautxú i mat. plàstiques, prod. minerals no metàl·lics i metal·lúrgia 4.943,3 -1.939,0 -28,2 -18,0
productes metàl·lics 1.209,3 -540,4 -30,9 -12,2
altres 984,6 -1.140,9 -53,7 -38,3
Nivell tecnològic baix 12.085,7 -3.438,3 -22,1 -11,0
productes alimentaris, tèxtils, cuir i calçat, fusta i paper 11.056,2 -2.786,8 -20,1 -9,6
altres 1.029,6 -651,5 -38,8 -23,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
Notes:
- Les dades són provisionals des del primer trimestre del 2019 i les seves taxes de variació estan calculades a partir de les dades provisionals de l'any anterior.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 14 de setembre de 2020. Propera actualització: 10 de desembre de 2020 Calendari

Dades anuals Estadística COMTEC

Nota metodològica

L'estadística segons contingut tecnològic (R+D) del comerç de productes industrials amb l'estranger es basa en la darrera classificació elaborada per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) sobre sectors industrials, segons l'esforç en recerca i desenvolupament (R+D). Aquesta estadística classifica els fluxos de mercaderies exportades i importades d'acord amb la importància del seu contingut tecnològic.

El criteri per identificar el contingut tecnològic d'un sector industrial ha estat calcular la relació de despeses en R+D sobre el volum de producció del sector. Aquest concepte considera, a més de l'esforç tecnològic del sector mateix (intensitat directa en R+D), la tecnologia incorporada en les seves compres de béns intermedis i d'equipament (intensitat indirecta). Aquesta nova classificació permet la comparabilitat de la informació estadística que es generi a l'àmbit estatal i europeu.

El resultat ha estat una agrupació de sectors industrials de la en quatre grups segons la intensitat tecnològica: nivell tecnològic alt, mitjà alt, mitjà baix i baix. Dintre d'aquests es destaca una o dues de les branques que tenen més pes d'exportació o importació. Es generen els valors corresponents a Catalunya i Espanya.

L'Idescat ha revisat la sèrie d'exportacions i importacions de productes industrials, des del primer trimestre del 1994, seguint la Classificació de productes segons el contingut tecnològic Eurostat.