Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya Catalunya. 1r trimestre del 2018
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Països industrialitzats 105,7 105,3 103,6
Component preus 104,2 104,2 104,5
Component nominal 101,4 101,0 99,1
Zona euro 105,3 105,3 105,4
Component preus 105,3 105,3 105,4
Component nominal z z z
Unió Europea (UE-28) 105,2 105,2 105,1
Component preus 103,1 103,1 103,3
Component nominal 102,0 102,1 101,7
Països desenvolupats 107,3 107,0 105,6
Component preus 104,8 104,8 105,2
Component nominal 102,4 102,1 100,4
Nous països industrialitzats d'Àsia 108,3 106,5 99,9
Component preus 108,3 108,1 108,4
Component nominal 100,0 98,5 92,2
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.
Notes:
Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.
(z) Dada no procedent.
Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya Espanya. 1r trimestre del 2018
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Països industrialitzats 109,3 109,2 107,9
Component preus 109,7 109,7 110,2
Component nominal 99,6 99,5 98,0
Zona euro 111,5 111,3 111,5
Component preus 111,5 111,3 111,5
Component nominal z z z
Unió Europea (UE-28) 111,7 111,6 111,6
Component preus 108,9 108,8 109,2
Component nominal 102,5 102,6 102,2
Països desenvolupats 110,5 110,5 109,5
Component preus 110,4 110,4 110,9
Component nominal 100,1 100,1 98,8
Nous països industrialitzats d'Àsia 115,0 112,9 105,8
Component preus 114,2 114,0 114,1
Component nominal 100,7 99,1 92,7
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Banc d'Espanya.
Notes:
Mitjanes trimestrals calculades per l'Idescat a partir de les dades mensuals del Banc d'Espanya.
Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.
(z) Dada no procedent.

L'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats empitjora el primer trimestre del 2018 en relació amb el mateix període de l'any anterior. El guany de competitivitat del component de preus relatius no permet contrarestar la dinàmica cada cop més desfavorable del component del tipus de canvi.

Les dades corresponents al primer trimestre del 2018 evolucionen de manera desfavorable per quart trimestre consecutiu i mostren que l'índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats assoleix un nivell de 105,7, en relació amb el 103,6 del primer trimestre del 2017. L'evolució en termes interanuals del component nominal continua explicant l'evolució desfavorable de l'índex (de 99,1 a 101,4), perquè l'euro ha continuat apreciant-se respecte de divises com la lira turca (6,1%), el peso mexicà (un 4,9%), el real brasiler (un 4,6%) o el dòlar EUA (un 4,4%). Cal tenir en compte, però, que el component dels preus industrials respecte del conjunt dels països industrialitzats està immers en una tendència de clara millora des de mitjan 2016.

L'evolució en l'índex de competitivitat es reflecteix de manera diferent en les diverses àrees geogràfiques analitzades. El component de preus industrials presenta una contribució favorable a l’índex de competitivitat de manera generalitzada en totes les àrees, però el component nominal contraresta en major o menor mesura aquests guanys. Així, en els nous països industrialitzats d’Àsia, l'índex de competitivitat presenta una evolució interanual força desfavorable, al passar del 99,9 el primer trimestre del 2017 al 108,3 el primer trimestre d'enguany. Els països desenvolupats i la UE-28 reflecteixen pèrdues menys accentuades de competitivitat. En canvi, s'aprecia una evolució lleugerament favorable en la comparativa amb la zona euro (de 105,4 a 105,3).

Al conjunt d'Espanya, l'indicador de competitivitat en preus respecte dels països industrialitzats també mostra, el primer trimestre del 2018, una pèrdua de competitivitat, de menor intensitat que la registrada per l’índex català, al passar de 107,9 a 109,3. Com en el cas català, aquesta pèrdua es pot atribuir a l'evolució desfavorable del component nominal, mentre que el component de preus mostra una evolució favorable a la UE-28 i els països desenvolupats, i es manté gairebé inalterable als nous països industrialitzats d'Àsia i la zona euro.

Data de publicació: 21 de setembre del 2018. Propera actualització: 30 de novembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'indicador de posició competitiva en preus es defineix com el producte de la taxa de canvi de l'euro per un índex de preus relatius de les manufactures catalanes (secció C de la CCAE-09).

Un augment de l'índex de posició competitiva en preus s'interpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb les dels països i mercats competidors. Es produeix un augment de l'índex sempre que l'euro s'aprecia globalment i/o els preus relatius augmenten més (disminueixen menys) a Catalunya que a la resta del món. Cal destacar que aquesta mesura de competitivitat no recull cap altre factor de competitivitat diferent del preu, en particular aquells que modifiquen la qualitat de les manufactures.

Per al càlcul d'aquests indicadors, el Banc d'Espanya té en compte els països següents en cadascun dels àmbits:

  • Zona euro: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre.
  • UE-28: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia, Txèquia i Xipre.
  • Països desenvolupats: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Eslovènia, els Estats Units, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Japó, Luxemburg, Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa.
  • Nous països industrialitzats d'Àsia: Corea del Sud, Filipines, Hong Kong, Índia, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Tailàndia, Taiwan i Xina.
  • Països industrialitzats: tots els anteriors.

Les dades són provisionals. Si les fonts internacionals modifiquen les taxes de canvi o els indicadors de preus de períodes anteriors, els indicadors de competitivitat s'actualitzen en conseqüència.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: