Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya Catalunya. 2n trimestre del 2018
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Països industrialitzats 105,1 105,7 104,7
Component preus 104,0 104,2 105,2
Component nominal 101,0 101,4 99,5
Zona euro 105,2 105,3 106,0
Component preus 105,2 105,3 106,0
Component nominal z z z
Unió Europea (UE-28) 105,0 105,2 105,7
Component preus 102,9 103,1 104,0
Component nominal 102,1 102,0 101,7
Països desenvolupats 106,8 107,3 106,6
Component preus 104,6 104,8 105,8
Component nominal 102,1 102,4 100,8
Nous països industrialitzats d'Àsia 106,3 108,3 103,2
Component preus 108,5 108,3 109,9
Component nominal 98,0 100,0 94,0
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.
Notes:
Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.
(z) Dada no procedent.
Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya Espanya. 2n trimestre del 2018
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Països industrialitzats 109,2 109,3 107,9
Component preus 110,0 109,7 109,8
Component nominal 99,4 99,6 98,3
Zona euro 111,8 111,4 111,2
Component preus 111,8 111,4 111,2
Component nominal z z z
Unió Europea (UE-28) 111,9 111,7 111,3
Component preus 109,1 108,9 108,9
Component nominal 102,6 102,5 102,2
Països desenvolupats 110,5 110,5 109,4
Component preus 110,6 110,4 110,5
Component nominal 99,9 100,1 99,0
Nous països industrialitzats d'Àsia 113,3 115,0 108,4
Component preus 114,9 114,2 114,7
Component nominal 98,6 100,7 94,5
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Banc d'Espanya.
Notes:
Mitjanes trimestrals calculades per l'Idescat a partir de les dades mensuals del Banc d'Espanya.
Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.
(z) Dada no procedent.

L’índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats empitjora el segon trimestre de 2018 en relació amb el mateix període de l’any anterior. El guany generalitzat de competitivitat del component de preus relatius no permet contrarestar l’efecte negatiu del tipus de canvi efectiu nominal de l’euro.

Les dades corresponents al segon trimestre de 2018 evolucionen de manera desfavorable per cinquè trimestre consecutiu i mostren que l’índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats assoleix un nivell de 105,1, en relació amb el 104,7 del segon trimestre de 2017. L’evolució en termes interanuals del component nominal continua explicant, tot i que en menor mesura que en el trimestre anterior, l’evolució desfavorable de l’índex (de 99,5 a 101,0), perquè l’euro ha continuat apreciant-se respecte de divises com la lira turca (11,3%), el real brasiler (7,6%), el ruble rus (5,8%) o el franc suís (0,8%). El canvi de tendència de l’euro davant del dòlar (−3%) no ha estat suficient per revertir la pèrdua en el component nominal. Cal tenir en compte, però, que el component dels preus industrials respecte del conjunt dels països industrialitzats està immers en una tendència de clara millora des de mitjan 2017.

L’evolució en l’índex de competitivitat difereix segons les diverses àrees geogràfiques analitzades. El component de preus industrials presenta una contribució favorable a l’índex de competitivitat de manera generalitzada en totes les àrees, però el component nominal contraresta en major o menor mesura aquests guanys. És per això que s’aprecia una evolució favorable en la comparativa amb la zona euro (de 106,0 a 105,2), com també hi ha un guany de competitivitat respecte al conjunt de la UE-28 (de 105,7 a 105,0). En canvi, en els nous països industrialitzats d’Àsia, on el component nominal evoluciona de manera molt perjudicial, l’índex de competitivitat presenta una evolució interanual força desfavorable, al passar de 103,2 el segon trimestre de 2017 a 106,3 el segon trimestre d’enguany. Finalment, els països desenvolupats mostren una situació pràcticament d’equilibri entre els canvis en el component de preus i els del component nominal, fet que reflecteix una pèrdua molt petita de competitivitat.

Al conjunt d’Espanya, l’indicador de competitivitat en preus respecte dels països industrialitzats també assenyala, el segon trimestre de 2018, una pèrdua de competitivitat, però de més intensitat que la registrada per l’índex català, al passar de 107,9 a 109,2. Com en el cas català, hi ha una evolució desfavorable del component nominal, però en aquest cas el component de preus mostra una evolució desfavorable en totes les àrees. S’aprecia una pèrdua ininterrompuda, en termes interanuals, de competitivitat en preus de la indústria espanyola respecte dels països industrialitzats des del segon trimestre de 2016.

Data de publicació: 30 de novembre del 2018. Propera actualització: 18 de febrer del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'indicador de posició competitiva en preus es defineix com el producte de la taxa de canvi de l'euro per un índex de preus relatius de les manufactures catalanes (secció C de la CCAE-09).

Un augment de l'índex de posició competitiva en preus s'interpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb les dels països i mercats competidors. Es produeix un augment de l'índex sempre que l'euro s'aprecia globalment i/o els preus relatius augmenten més (disminueixen menys) a Catalunya que a la resta del món. Cal destacar que aquesta mesura de competitivitat no recull cap altre factor de competitivitat diferent del preu, en particular aquells que modifiquen la qualitat de les manufactures.

Per al càlcul d'aquests indicadors, el Banc d'Espanya té en compte els països següents en cadascun dels àmbits:

  • Zona euro: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre.
  • UE-28: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia, Txèquia i Xipre.
  • Països desenvolupats: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Eslovènia, els Estats Units, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Japó, Luxemburg, Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa.
  • Nous països industrialitzats d'Àsia: Corea del Sud, Filipines, Hong Kong, Índia, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Tailàndia, Taiwan i Xina.
  • Països industrialitzats: tots els anteriors.

Les dades són provisionals. Si les fonts internacionals modifiquen les taxes de canvi o els indicadors de preus de períodes anteriors, els indicadors de competitivitat s'actualitzen en conseqüència.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: