Saltar al contingut principal

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya

Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya Catalunya. 1r trimestre del 2019
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Països industrialitzats 104,2 104,9 106,3
Component preus 103,8 104,1 104,8
Component nominal 100,4 100,8 101,4
Zona euro 104,8 105,2 105,7
Component preus 104,8 105,2 105,7
Component nominal z z z
Unió Europea (UE-28) 104,4 105,0 105,6
Component preus 102,4 102,7 103,5
Component nominal 102,0 102,2 102,0
Països desenvolupats 105,8 106,4 107,7
Component preus 104,2 104,5 105,2
Component nominal 101,5 101,8 102,4
Nous països industrialitzats d'Àsia 106,0 108,1 111,0
Component preus 109,6 109,5 110,9
Component nominal 96,7 98,7 100,0
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, a partir de dades de l'FMI, les Nacions Unides i l'OCDE.
Notes:
- Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
- Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.
(z) Dada no procedent.
Índex de competitivitat en preus de la indústria. Per àmbits del Banc d'Espanya Espanya. 1r trimestre del 2019
Trimestre actual Trimestre anterior Mateix trimestre any anterior
Països industrialitzats 109,8 110,5 112,0
Component preus 108,9 109,2 110,0
Component nominal 100,8 101,2 101,9
Zona euro 110,5 111,0 111,5
Component preus 110,5 111,0 111,5
Component nominal z z z
Unió Europea (UE-28) 110,4 111,0 111,5
Component preus 107,8 108,2 108,9
Component nominal 102,4 102,6 102,4
Països desenvolupats 111,4 112,0 113,5
Component preus 109,4 109,7 110,4
Component nominal 101,8 102,1 102,8
Nous països industrialitzats d'Àsia 111,6 113,8 117,2
Component preus 114,9 114,8 116,4
Component nominal 97,1 99,1 100,7
Unitats: Base 1999 I trim. = 100.
Font: Banc d'Espanya.
Notes:
- Mitjanes trimestrals calculades per l'Idescat a partir de les dades mensuals del Banc d'Espanya.
- Un augment de l'índex denota pèrdua de competitivitat.
- Vegeu en la nota metodològica quins països formen els diferents àmbits.
(z) Dada no procedent.

Millora notable de l’índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes en el primer trimestre de 2019 en relació amb el mateix període de l’any anterior. Aquesta millora reflecteix un guany generalitzat de competitivitat del component de preus relatius respecte de tots els àmbits, així com un comportament favorable del tipus de canvi.

Les dades corresponents al primer trimestre de 2019 evolucionen de manera favorable per tercer trimestre consecutiu i mostren que l’índex de competitivitat en preus de les manufactures catalanes respecte del conjunt dels països industrialitzats assoleix un nivell de 104,2, en relació amb el 106,3 del primer trimestre de 2018. El component dels preus industrials respecte del conjunt dels països industrialitzats està immers en una tendència de clara millora des de mitjan 2016. Per la seva banda, el component nominal ha tingut una contribució clarament favorable, iniciada a finals de 2018. En aquest primer trimestre, l’euro s’ha depreciat respecte de les principals divises internacionals com el dòlar (7,6%), el ien (6,0%), el franc suís (2,8%) o la lliura esterlina (1,3%).

L’evolució favorable de l’índex de competitivitat és generalitzada respecte de les diverses àrees geogràfiques analitzades, sempre impulsada pel component de preus industrials. El component nominal, en canvi, presenta contribucions més favorables en el cas dels nous països industrialitzats d’Àsia, mentre que la contribució és neutra per al conjunt de la UE-28. Així doncs, l’índex de competitivitat presenta una evolució favorable en la comparativa amb la zona euro per vuitè trimestre consecutiu (passa de 105,7 a 104,8), com també hi ha un guany en l’índex de competitivitat respecte del conjunt de la UE-28 (passa de 105,6 a 104,4). En relació amb el conjunt de països desenvolupats, l’evolució va de 107,7 a 105,8, i envers els nous països industrialitzats d’Àsia és on el canvi és més intens, ja que passa de 111,0 a 106,0, de manera que es consolida la tendència positiva iniciada el tercer trimestre de 2018.

Al conjunt d’Espanya, l’indicador de competitivitat en preus respecte dels països industrialitzats també millora el primer trimestre de 2019, en passar d’un índex de 112,0 a 109,8. Aquesta evolució es produeix per la contribució favorable tant del component nominal com del de preus. Com en el cas català, la millora de la competitivitat es produeix a totes les àrees geogràfiques.

Data de publicació: 7 d'octubre del 2019. Propera actualització: 27 de novembre del 2019 Calendari

Estadística PCSI

Nota metodològica

L'indicador de posició competitiva en preus es defineix com el producte de la taxa de canvi de l'euro per un índex de preus relatius de les manufactures catalanes (secció C de la CCAE-09).

Un augment de l'índex de posició competitiva en preus s'interpreta com una pèrdua de competitivitat de les manufactures catalanes en relació amb les dels països i mercats competidors. Es produeix un augment de l'índex sempre que l'euro s'aprecia globalment i/o els preus relatius augmenten més (disminueixen menys) a Catalunya que a la resta del món. Cal destacar que aquesta mesura de competitivitat no recull cap altre factor de competitivitat diferent del preu, en particular aquells que modifiquen la qualitat de les manufactures.

Per al càlcul d'aquests indicadors, el Banc d'Espanya té en compte els països següents en cadascun dels àmbits:

  • Zona euro: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Portugal i Xipre.
  • UE-28: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Suècia, Txèquia i Xipre.
  • Països desenvolupats: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, Eslovènia, els Estats Units, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Japó, Luxemburg, Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa.
  • Nous països industrialitzats d'Àsia: Corea del Sud, Filipines, Hong Kong, Índia, Indonèsia, Malàisia, Singapur, Tailàndia, Taiwan i Xina.
  • Països industrialitzats: tots els anteriors.

Les dades són provisionals. Si les fonts internacionals modifiquen les taxes de canvi o els indicadors de preus de períodes anteriors, els indicadors de competitivitat s'actualitzen en conseqüència.