Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques

Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Catalunya. 2n trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 536,4 -58,5 -9,8 -8,7
OCDE 508,7 -49,9 -8,9 -8,8
Unió Europea 135,8 (b) z z z
Amèrica del Nord 11,9 -1,0 -7,9 -19,4
Amèrica Llatina 13,6 -10,3 -43,0 -13,7
Resta d'Amèrica 0,5 0,5 .. ..
Àsia i Oceania 15,7 -31,8 .. ..
Àfrica 0,0 0,0 .. ..
Paradisos fiscals 0,5 -3,9 .. ..
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Notes:
- El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
- Fins al quart trimestre del 2019, la Unió Europea inclou els països de la UE-28; partir del primer trimestre del 2020, els de la UE-27 (sense el Regne Unit).
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per àrees geogràfiques Espanya. 2n trimestre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 4.642,5 402,4 9,5 -37,3
OCDE 4.591,6 537,1 13,2 -37,0
Unió Europea 1.283,5 (b) z z z
Amèrica del Nord 121,1 27,3 29,1 -0,2
Amèrica Llatina 78,6 -249,4 -76,0 -76,8
Resta d'Amèrica 0,5 -25,0 .. ..
Àsia i Oceania 27,3 -147,8 .. ..
Àfrica 0,1 -0,5 .. ..
Paradisos fiscals 3,9 -58,1 -93,7 -75,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Notes:
- El total no és igual a la suma de les àrees que es mostren, atès que hi ha països que consten a més d'una àrea.
- Fins al quart trimestre del 2019, la Unió Europea inclou els països de la UE-28; partir del primer trimestre del 2020, els de la UE-27 (sense el Regne Unit).
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 25 de setembre de 2020. Propera actualització: 21 de desembre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat corresponent als 10 darrers anys.

A partir del 27 de novembre de 2014, els indicadors d'inversió estrangera i d'inversió a l'estranger s'adapten per poder oferir la informació per trimestres.

Les dades són provisionals.