Saltar al contingut principal

Índex de comerç al detall (ICD)

Índex de comerç al detall (ICD) Catalunya. Agost del 2019 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 104,0 -12,9 2,4 1,9
Alimentació 119,1 -1,8 3,8 2,9
Resta de productes 92,9 -21,3 0,8 1,0
equipament personal 92,8 -22,9 3,7 1,2
equipament de la llar 90,0 -26,2 -3,8 -0,1
altres béns 94,7 -16,8 1,4 1,6
Índex general amb estacions de servei 104,9 -12,4 2,7 2,3
Índex general (preus constants) (1) 102,2 -12,7 2,5 1,3
Alimentació 111,5 -2,0 2,2 1,5
Resta de productes 95,1 -20,8 2,3 0,9
equipament personal 98,8 -21,9 2,8 0,4
equipament de la llar 87,7 -26,4 -5,0 -1,0
altres béns 96,9 -16,3 3,0 1,5
Índex general amb estacions de servei 102,2 -12,1 2,9 1,5
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional.
Índex de comerç al detall (ICD) Espanya. Agost del 2019 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 107,5 -10,3 2,7 2,4
Alimentació 115,5 -1,0 2,7 2,4
Resta de productes 101,3 -17,2 2,8 2,5
equipament personal 98,6 -22,5 3,3 2,7
equipament de la llar 108,7 -18,2 3,0 2,9
altres béns 98,8 -12,3 2,3 2,0
Índex general amb estacions de servei 109,3 -9,6 2,6 2,7
Índex general (preus constants) (1) 107,2 -10,1 3,4 2,2
Alimentació 109,8 -1,1 1,7 1,5
Resta de productes 105,1 -16,6 4,7 2,7
equipament personal 105,2 -21,5 2,4 1,8
equipament de la llar 108,5 -18,3 2,3 2,3
altres béns 102,5 -11,7 4,2 2,2
Índex general amb estacions de servei 107,9 -9,3 3,2 2,2
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional.

Data de publicació: 27 de setembre del 2019. Propera actualització: 29 d'octubre del 2019 Calendari

Estadística ICD

Nota metodològica

L'índex de comerç al detall (ICD) mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector del comerç al detall a Catalunya. S'investiguen les activitats incloses en el sector de Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

Aquest indicador reflecteix l'evolució d'un dels sectors més importants de l'economia catalana a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l'empresa), tant en l'exercici de la seva activitat principal com de qualsevol activitat secundària que realitzi l'empresa. Es comptabilitza en termes nets deduint les devolucions de vendes, així com els ràpels sobre vendes. No es dedueixen els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat.

L'Idescat elabora mensualment l'ICD, a partir de les dades que proporciona l'INE, i calcula els índexs de Catalunya per al sector de l'alimentació i per a la resta de productes, desagregats en: equipament personal, equipament de la llar i altres béns.

El càlcul d'aquests índexs utilitza la metodologia Laspeyres encadenat en què el període de referència de les variables varia cada any i és el mes de desembre de l'any immediatament anterior al considerat.

L'any base dels índexs és el 2015 i la primera dada publicada a la nova base és gener del 2018. S'ha calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des del gener del 2005.