Saltar al contingut principal

Índex de comerç al detall (ICD)

Índex de comerç al detall (ICD) Catalunya. Agost del 2020 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 94,7 -15,8 -9,7 -10,6
Alimentació 109,2 -8,5 -9,3 -0,2
Resta de productes 83,6 -22,0 -10,5 -19,1
Equipament personal 65,2 -26,5 -29,9 -35,4
Equipament de la llar 97,5 -22,1 8,3 -11,2
Altres béns 89,0 -19,0 -7,1 -12,0
Índex general amb estacions de servei 94,4 -14,9 -10,6 -12,6
Índex general (preus constants) (1) 93,0 -15,8 -9,7 -10,2
Alimentació 100,3 -8,5 -11,0 -2,5
Resta de productes 87,1 -22,0 -8,9 -16,9
Equipament personal 68,6 -25,6 -30,7 -34,9
Equipament de la llar 94,7 -22,1 7,9 -11,8
Altres béns 92,7 -19,0 -5,5 -9,6
Índex general amb estacions de servei 93,3 -14,9 -9,3 -11,3
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional.
Índex de comerç al detall (ICD) Espanya. Agost del 2020 (p)
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 103,2 -11,0 -4,1 -7,8
Alimentació 111,9 -4,2 -3,3 2,6
Resta de productes 96,6 -16,3 -4,8 -15,9
Equipament personal 78,2 -21,8 -20,5 -30,7
Equipament de la llar 120,6 -15,9 10,7 -9,3
Altres béns 95,3 -12,9 -3,7 -9,3
Índex general amb estacions de servei 103,1 -10,2 -5,8 -10,0
Índex general (preus constants) (1) 102,7 -11,0 -4,3 -7,6
Alimentació 104,2 -4,3 -5,2 0,2
Resta de productes 101,5 -16,2 -3,5 -13,8
Equipament personal 82,7 -20,8 -21,4 -30,2
Equipament de la llar 119,8 -15,9 10,2 -9,7
Altres béns 100,2 -12,8 -2,4 -7,1
Índex general amb estacions de servei 102,9 -10,2 -4,6 -8,9
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 29 de setembre de 2020. Propera actualització: 28 d'octubre de 2020 Calendari

Estadística ICD

Nota metodològica

L'índex de comerç al detall (ICD) mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses incloses en el sector de Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes, segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

La variable utilitzada per mesurar aquesta evolució és el volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l'empresa), tant en l'exercici de la seva activitat principal com de qualsevol activitat secundària que realitzi l'empresa. Es comptabilitza en termes nets deduint les devolucions de vendes, així com els ràpels sobre vendes. No es dedueixen els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.