Índex de comerç al detall (ICD)

Índex de comerç al detall (ICD) Catalunya. Setembre del 2018
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 98,3 -3,2 -2,9 1,3
Alimentació 107,0 -6,7 0,5 2,7
Resta de productes 92,0 -0,2 -5,4 0,3
equipament personal 85,2 -4,8 -11,5 -2,5
equipament de la llar 91,8 -1,7 2,0 7,5
altres béns 97,4 4,3 -5,3 -1,7
Índex general amb estacions de servei 98,8 -3,3 -2,0 1,4
Índex general (preus constants) (1) 95,5 -4,1 -5,1 -0,1
Alimentació 101,7 -6,9 -1,5 0,6
Resta de productes 91,3 -1,7 -7,9 -0,6
equipament personal 87,5 -9,0 -12,4 -3,3
equipament de la llar 90,5 -1,9 1,6 7,1
altres béns 96,7 2,7 -7,7 -2,6
Índex general amb estacions de servei 95,1 -4,2 -5,1 -0,8
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.
Índex de comerç al detall (ICD) Espanya. Setembre del 2018
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 102,6 -2,0 -1,6 1,5
Alimentació 105,8 -6,0 -0,7 2,2
Resta de productes 100,0 1,5 -2,2 1,0
equipament personal 91,0 -4,7 -7,4 -1,4
equipament de la llar 107,3 1,7 2,9 4,5
altres béns 102,0 5,6 -1,9 0,6
Índex general amb estacions de servei 104,0 -2,4 -0,1 2,3
Índex general (preus constants) (1) 100,7 -2,9 -3,5 0,4
Alimentació 101,4 -6,0 -2,4 0,4
Resta de productes 100,1 -0,3 -4,4 0,4
equipament personal 93,1 -9,5 -8,3 -2,2
equipament de la llar 107,7 1,5 2,7 4,4
altres béns 102,0 3,7 -4,0 0,0
Índex general amb estacions de servei 101,1 -3,3 -3,1 0,4
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, registra un decrement del 2,9% a Catalunya al setembre del 2018 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació augmenta un 0,5% interanual i la resta de productes baixa un 5,4%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei disminueix un 5,1%. En aquest cas, l'alimentació mostra un decrement de l’1,5% i d'un 7,9% la resta de productes. A Espanya, l'índex sense estacions de servei baixa un 1,6% interanual a preus corrents i un 3,5% a preus constants.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació: 30 d'octubre del 2018. Propera actualització: 29 de novembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

L'índex de comerç al detall (ICD) mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector del comerç al detall a Catalunya. S'investiguen les activitats incloses en el sector de Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

Aquest indicador reflecteix l'evolució d'un dels sectors més importants de l'economia catalana a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l'empresa), tant en l'exercici de la seva activitat principal com de qualsevol activitat secundària que realitzi l'empresa. Es comptabilitza en termes nets deduint les devolucions de vendes, així com els ràpels sobre vendes. No es dedueixen els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat.

L'Idescat elabora mensualment l'ICD, a partir de les dades que proporciona l'INE, i calcula els índexs de Catalunya per al sector de l'alimentació i per a la resta de productes, desagregats en: equipament personal, equipament de la llar i altres béns.

El càlcul d'aquests índexs utilitza la metodologia Laspeyres encadenat en què el període de referència de les variables varia cada any i és el mes de desembre de l'any immediatament anterior al considerat.

L'any base dels índexs és el 2015 i la primera dada publicada a la nova base és gener del 2018. S'ha calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des del gener del 2005.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: