Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. Juliol del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 87,7 -77,9 -47,1 -23,2
Edificació 2,0 -100,2 -98,0 -37,0
Obra civil 85,6 22,3 35,2 -11,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. Juliol del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 349,0 -438,5 -55,7 -7,3
Edificació 34,6 -291,9 -89,4 -28,3
Obra civil 314,4 -146,7 -31,8 5,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un decrement interanual del 47,1% al juliol del 2018. L'obra civil augmenta un 35,2% i l’edificació decreix un 98% respecte al mateix mes de l’any anterior. A Espanya, la licitació oficial en construcció baixa un 55,7% interanual. En termes acumulats, la licitació ha disminuït un 23,2% a Catalunya i un 7,3% a Espanya, respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació: 25 de setembre del 2018. Propera actualització: 23 d'octubre del 2018

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: