Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. Novembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 39,3 -152,0 -79,4 -37,0
Edificació 34,0 -20,8 -38,0 -34,3
Obra civil 5,3 -131,2 -96,1 -39,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. Novembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 664,4 -287,8 -30,2 -7,3
Edificació 252,1 -83,3 -24,8 -28,0
Obra civil 412,3 -204,6 -33,2 3,9
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.

La licitació oficial en construcció a Catalunya (per data de publicació) ha registrat un decrement interanual del 79,4% al novembre del 2018. Mostren decrements tant l'obra civil (−96,1%), com l'edificació (−38%). A Espanya, la licitació oficial en construcció disminueix un 30,2% interanual. En termes acumulats, la licitació ha disminuït un 37% a Catalunya i un 7,3% a Espanya, respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació: 23 de gener del 2019. Propera actualització: 25 de febrer del 2019

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: