Saltar al contingut principal

Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. Setembre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 37,6 -7,0 -15,8 -34,1
Edificació 31,1 6,9 28,4 -30,6
Obra civil 6,4 -13,9 -68,4 -36,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Nota: A partir del gener del 2020 les dades només incorporen informació de les licitacions de l’Estat i de la Seguretat Social.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. Setembre del 2020
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 254,5 -104,9 -29,2 -39,8
Edificació 66,7 -61,2 -47,8 -19,0
Obra civil 187,7 -43,7 -18,9 -46,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Nota: A partir del gener del 2020 les dades només incorporen informació de les licitacions de l’Estat i de la Seguretat Social.

Darrera actualització: 24 de novembre de 2020. Propera actualització: 23 de desembre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.