Saltar al contingut principal

Licitació oficial d'obres (data de publicació)

Licitació oficial d'obres (data de publicació) Catalunya. Setembre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 44,6 40,2 919,7 22,7
Edificació 24,3 22,0 956,8 4,4
Obra civil 20,4 18,3 878,8 35,0
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.
Licitació oficial d'obres (data de publicació) Espanya. Setembre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total licitació 351,5 44,7 14,6 18,0
Edificació 127,2 -34,2 -21,2 3,1
Obra civil 224,3 78,8 54,2 23,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri de Foment.

Darrera actualització: 26 de novembre de 2019. Propera actualització: 23 de desembre de 2019

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística de licitació oficial abasta totes les licitacions d'obra efectuades per les administracions públiques (Administració central, Seguretat Social, Administració territorial, etc.) i pels organismes autònoms dependents de l'Estat. No s'hi inclouen els organismes autònoms i les empreses de serveis dependents de l'Administració territorial.

La licitació en edificació inclou la construcció d'habitatges familiars i d'establiments col·lectius, així com d'edificis destinats al desenvolupament d'una activitat (edificació no residencial).

La licitació en obra civil inclou la construcció de qualsevol immoble (excloses les edificacions) destinat a ser utilitzat col·lectivament, com ara les infraestructures ferroviàries, les carreteres, els aeroports, els ports, les centrals de producció i transformació d'energia elèctrica, les obres de sanejament, etc.