Saltar al contingut principal

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Juliol del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 6.967 202 3,0 6,3
Finques urbanes 6.891 191 2,9 6,4
habitatges 5.468 312 6,1 8,6
solars 88 20 29,4 14,6
altres 1.335 -141 -9,6 -2,2
Finques rústiques 76 11 16,9 0,7
Capital prestat (milions d'euros) 1.173,2 128,2 12,3 10,4
Finques urbanes 1.159,6 122,7 11,8 10,2
habitatges 797,8 53,9 7,2 12,2
solars 41,2 15,5 60,5 24,7
altres 320,7 53,3 20,0 4,1
Finques rústiques 13,6 5,5 67,1 25,9
Hipoteques cancel·lades (nombre) 7.319 76 1,0 -4,2
Finques urbanes 7.245 71 1,0 -3,9
habitatges 4.971 -90 -1,8 -1,8
solars 164 3 1,9 -1,3
altres 2.110 158 8,1 -9,5
Finques rústiques 74 5 7,2 -26,4
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Juliol del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 45.754 4.882 11,9 8,0
Finques urbanes 44.285 4.714 11,9 8,5
habitatges 33.344 3.864 13,1 9,8
solars 556 -275 -33,1 -9,1
altres 10.385 1.125 12,1 5,5
Finques rústiques 1.469 168 12,9 -5,8
Capital prestat (milions d'euros) 6.538,9 910,2 16,2 12,3
Finques urbanes 6.276,4 826,2 15,2 12,2
habitatges 4.048,4 379,2 10,3 10,6
solars 411,9 50,5 14,0 8,9
altres 1.816,1 396,5 27,9 16,5
Finques rústiques 262,5 84,0 47,1 15,9
Hipoteques cancel·lades (nombre) 43.556 543 1,3 -1,3
Finques urbanes 41.978 597 1,4 -1,3
habitatges 29.668 796 2,8 -1,3
solars 1.012 -181 -15,2 -7,4
altres 11.298 -18 -0,2 -0,8
Finques rústiques 1.578 -54 -3,3 0,7
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.

S'han hipotecat a Catalunya 6.967 finques al juliol del 2019, un 3% més que al mateix mes del 2018. Les hipoteques sobre habitatges han estat 5.468, xifra que suposa un increment del 6,1% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 1.173,2 milions d'euros, un 12,3% més que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha augmentat un 7,2% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment mostra un increment de l’1% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions baixen un 1,8%. A Espanya, augmenten tant el nombre d'hipoteques constituïdes (11,9%) com el capital d'aquestes hipoteques (16,2%), amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques puja un 13,1% i el capital prestat ho fa en un 10,3%.

Data de publicació: 2 d'octubre del 2019. Propera actualització: 29 d'octubre del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.