Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Octubre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 7.476 2.067 38,2 9,7
Finques urbanes 7.396 2.064 38,7 10,0
habitatges 5.808 1.679 40,7 11,8
solars 97 22 29,3 0,7
altres 1.491 363 32,2 3,9
Finques rústiques 80 3 3,9 -8,3
Capital prestat (milions d'euros) 1.275,8 420,7 49,2 11,5
Finques urbanes 1.262,7 420,5 49,9 11,9
habitatges 886,4 281,4 46,5 14,7
solars 41,5 11,5 38,3 -15,6
altres 334,9 127,6 61,6 10,1
Finques rústiques 13,1 0,1 1,1 -16,5
Hipoteques cancel·lades (nombre) 6.422 1.285 25,0 8,6
Finques urbanes 6.341 1.282 25,3 8,7
habitatges 4.550 755 19,9 6,7
solars 134 28 26,4 9,1
altres 1.657 499 43,1 14,2
Finques rústiques 81 3 3,8 -2,4
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Octubre del 2018 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 42.007 7.240 20,8 10,3
Finques urbanes 40.583 7.085 21,2 10,9
habitatges 30.356 5.139 20,4 10,7
solars 539 59 12,3 11,1
altres 9.688 1.887 24,2 11,4
Finques rústiques 1.424 155 12,2 -3,0
Capital prestat (milions d'euros) 5.804,1 706,7 13,9 10,1
Finques urbanes 5.594,4 666,6 13,5 11,0
habitatges 3.853,0 793,3 25,9 16,6
solars 373,8 47,9 14,7 9,2
altres 1.367,7 -174,5 -11,3 0,1
Finques rústiques 209,8 40,1 23,6 -9,6
Hipoteques cancel·lades (nombre) 42.836 4.658 12,2 7,6
Finques urbanes 41.300 4.693 12,8 8,3
habitatges 29.024 3.550 13,9 9,7
solars 1.234 -46 -3,6 -2,3
altres 11.042 1.189 12,1 6,1
Finques rústiques 1.536 -35 -2,2 -7,4
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional

S'han hipotecat a Catalunya 7.476 finques a l’octubre del 2018, un 38,2% més que al mateix mes del 2017. Les hipoteques sobre habitatges han estat 5.808, xifra que suposa un increment del 40,7% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 1.275,8 milions d'euros, un 49,2% més que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha augmentat un 46,5% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha augmentat un 25% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un increment del 19,9%. A Espanya, augmenta el nombre d'hipoteques constituïdes un 20,8%, i el capital d'aquestes hipoteques creix un 13,9%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques augmenta un 20,4%, i el capital prestat creix un 25,9%.

Data de publicació: 19 de desembre del 2018. Propera actualització: 30 de gener del 2019

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: