Saltar al contingut principal

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Agost del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 3.674 -910 -19,9 -8,1
Finques urbanes 3.639 -881 -19,5 -7,8
habitatges 2.787 -855 -23,5 -10,6
solars 38 -2 -5,0 -27,9
altres 814 -24 -2,9 4,5
Finques rústiques 35 -29 -45,3 -31,0
Capital prestat (milions d'euros) 684,8 -169,3 -19,8 8,6
Finques urbanes 678,2 -164,8 -19,6 9,0
habitatges 451,0 -56,1 -11,1 16,2
solars 29,3 2,1 7,8 40,0
altres 197,9 -110,9 -35,9 -12,4
Finques rústiques 6,7 -4,5 -40,2 -31,1
Hipoteques cancel·lades (nombre) 3.817 -2.760 -42,0 -31,0
Finques urbanes 3.753 -2.752 -42,3 -31,1
habitatges 2.905 -1.513 -34,2 -28,1
solars 48 -51 -51,5 -50,0
altres 800 -1.188 -59,8 -37,7
Finques rústiques 64 -8 -11,1 -18,0
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Agost del 2020 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 27.654 -1.151 -4,0 -8,6
Finques urbanes 26.745 -1.047 -3,8 -8,0
habitatges 19.825 -701 -3,4 -10,0
solars 347 -230 -39,9 -22,0
altres 6.573 -116 -1,7 -0,9
Finques rústiques 909 -104 -10,3 -25,2
Capital prestat (milions d'euros) 4.391,0 -100,1 -2,2 -5,0
Finques urbanes 4.241,0 -72,9 -1,7 -4,3
habitatges 2.670,0 12,4 0,5 -2,2
solars 197,8 -89,7 -31,2 -16,5
altres 1.373,2 4,3 0,3 -6,0
Finques rústiques 150,1 -27,2 -15,4 -23,4
Hipoteques cancel·lades (nombre) 30.706 -7.235 -19,1 -26,4
Finques urbanes 29.478 -7.006 -19,2 -26,3
habitatges 20.535 -4.293 -17,3 -24,9
solars 669 -102 -13,2 -26,3
altres 8.274 -2.611 -24,0 -29,5
Finques rústiques 1.228 -229 -15,7 -30,7
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 28 d'octubre de 2020. Propera actualització: 30 de novembre de 2020

Dades anuals

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.