Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques

Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Catalunya. Agost del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 5.356 -318 -5,6 6,9
Finques urbanes 5.297 -306 -5,5 7,2
habitatges 4.432 159 3,7 9,5
solars 50 -17 -25,4 1,4
altres 815 -448 -35,5 -0,7
Finques rústiques 59 -12 -16,9 -11,2
Capital prestat (milions d'euros) 797,2 -178,7 -18,3 8,2
Finques urbanes 787,7 -172,1 -17,9 8,6
habitatges 593,0 15,9 2,8 11,8
solars 33,6 18,5 121,9 -34,0
altres 161,1 -206,5 -56,2 8,8
Finques rústiques 9,5 -6,6 -41,1 -23,4
Hipoteques cancel·lades (nombre) 5.887 -13 -0,2 8,1
Finques urbanes 5.834 15 0,3 8,3
habitatges 4.102 -138 -3,3 5,8
solars 126 -4 -3,1 9,0
altres 1.606 157 10,8 15,0
Finques rústiques 53 -28 -34,6 -2,2
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Les dades són provisionals des del gener del 2018.
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques Espanya. Agost del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Hipoteques constituïdes (nombre) 39.239 2.947 8,1 9,4
Finques urbanes 37.937 2.860 8,2 9,8
habitatges 28.755 1.831 6,8 9,7
solars 463 -5 -1,1 9,7
altres 8.719 1.034 13,5 9,9
Finques rústiques 1.302 87 7,2 -0,5
Capital prestat (milions d'euros) 5.630,7 526,0 10,3 9,0
Finques urbanes 5.440,1 537,8 11,0 9,9
habitatges 3.520,3 519,7 17,3 15,8
solars 446,1 153,8 52,6 13,2
altres 1.473,7 -135,7 -8,4 -2,3
Finques rústiques 190,6 -11,8 -5,8 -12,0
Hipoteques cancel·lades (nombre) 37.398 -53 -0,1 7,8
Finques urbanes 35.996 264 0,7 8,5
habitatges 24.804 535 2,2 9,7
solars 1.145 -25 -2,1 5,0
altres 10.047 -246 -2,4 6,0
Finques rústiques 1.402 -317 -18,4 -7,4
Font: INE. Estadística d'hipoteques.
Les dades són provisionals des del gener del 2018.

S'han hipotecat a Catalunya 5.356 finques a l’agost del 2018, un 5,6% menys que al mateix mes del 2017. Les hipoteques sobre habitatges han estat 4.432, xifra que suposa un increment del 3,7% interanual. El capital total de les hipoteques ha estat de 797,2 milions d'euros, un 18,3% menys que un any enrere. En el cas dels habitatges, el capital prestat ha augmentat un 2,8% respecte al mateix mes de l'any anterior. El nombre de finques cancel·lades registralment ha baixat un 0,2% interanual. En el cas dels habitatges, les cancel·lacions mostren un decrement del 3,3 %. A Espanya, augmenta el nombre d'hipoteques constituïdes un 8,1%, i el capital d'aquestes hipoteques creix un 10,3%, amb relació al mateix mes d'un any enrere. Si es consideren només els habitatges, el nombre d'hipoteques augmenta un 6,8%, i el capital prestat creix un 17,3%.

Data de publicació: 31 d'octubre del 2018. Propera actualització: 30 de novembre del 2018

Nota metodològica

L'Estadística d'hipoteques recull informació referida al nombre de béns immobles hipotecats, a l'import dels préstecs concedits i al nombre de finques que han cancel·lat registralment les hipoteques.

Les hipoteques immobiliàries es refereixen a finques rústiques i urbanes (habitatges, solars i altres).

La data de referència és la d'inscripció al Registre de la Propietat.

La font d'informació és l'Estadística d'hipoteques de l'INE, que recull les dades provinents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, amb la qual cosa s'ha aconseguit una major cobertura i una taxa de resposta més elevada. S'han actualitzat les dades amb la nova base, a partir del gener del 2003.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: