Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari

Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari Catalunya. Juliol del 2020 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 102,3 -6,5 -14,9
Béns de consum 109,2 -2,7 -7,9
consum durador 130,5 -2,9 -23,4
consum no durador 108,2 -3,1 -7,5
Béns d'equipament 100,1 -8,0 -25,1
Béns intermedis 99,7 -5,8 -14,2
Energia 98,4 -13,8 -10,9
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari Espanya. Juliol del 2020 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 104,6 -6,8 -14,2
Béns de consum 103,7 -4,2 -10,1
consum durador 107,9 -6,8 -23,6
consum no durador 103,6 -4,1 -8,9
Béns d'equipament 104,8 -12,7 -22,8
Béns intermedis 106,3 -5,5 -13,9
Energia 103,6 -5,1 -9,1
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
Notes:
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
- Les dades són provisionals.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 14 de setembre de 2020. Propera actualització: 7 d'octubre de 2020 Calendari

Estadística IPI

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Estadística Estructural d’empreses del sector industrial i de l'Enquesta industrial de productes.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (PRODucció COMunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La producció industrial d'un mes depèn de quina és la dotació de dies laborables d'aquell mes. Atès que el calendari laboral de cada any es coneix amb anticipació, és possible estimar la incidència que tenen en la producció industrial la diferent durada de cada mes i l'existència de dies festius, com ara la Setmana Santa. L'IPI corregit dels efectes del calendari laboral permet calcular taxes de variació entre mesos de durada homogènia. La correcció s'efectua per a l'índex general i per a cadascun dels tres grups de destinació.