Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Catalunya. Gener del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 110,0 0,4 0,4
Energia 114,6 -0,4 -0,4
Productes industrials 109,3 0,5 0,5
béns de consum 111,0 1,7 1,7
consum durador 121,7 3,2 3,2
consum no durador 110,5 1,6 1,6
béns d'equipament 110,9 5,6 5,6
estr.metàl·liques i material transport 109,6 2,2 2,2
maquinària i altres 112,7 10,4 10,4
béns intermedis 106,6 -3,8 -3,8
minerals no metàl·lics ni energètics i química 107,0 -1,4 -1,4
altres béns intermedis 106,5 -5,0 -5,0
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Nota: Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).
Advertiment: Les dades de grans sectors industrials del període gener 2016 a gener 2018 es van revisar el 6 d'abril de 2018.
Advertiment
(p) Dada provisional
Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Espanya. Gener del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 107,2 1,8 1,8
Energia 107,8 1,8 1,8
Productes industrials (1) 107,0 1,7 1,7
béns de consum 105,5 2,8 2,8
consum durador 95,7 -1,4 -1,4
consum no durador 106,3 3,2 3,2
béns d'equipament 105,7 3,2 3,2
béns intermedis 109,2 -0,1 -0,1
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).
Advertiment
(p) Dada provisional

L'índex de producció industrial (IPI), amb la base 2015=100, presenta un increment a Catalunya del 0,4% al gener de 2019. Per grans sectors industrials, disminueix l'energia (−0,4%) i augmenten els productes industrials (0,5%). Dins d'aquests productes, baixen els béns intermedis (−3,8%) i creixen els béns de consum (1,7%) i els béns d'equipament (5,6%). A Espanya, l'IPI augmenta un 1,8% amb relació a un any enrere.

Data de publicació: 8 de març del 2019. Propera actualització: 5 d'abril del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

L'índex de producció de productes industrials (IPPI) inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels Grans Sectors Industrials.

La informació es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (PRODucció COMunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: