Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Catalunya. Octubre del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 116,6 2,7 2,3
Energia 100,7 -4,1 -5,5
Productes industrials 118,9 3,7 3,4
béns de consum 120,4 4,2 2,7
consum durador 153,3 24,9 8,6
consum no durador 118,8 3,2 2,4
béns d'equipament 125,0 8,3 8,7
estr.metàl·liques i material transport 119,2 5,0 7,3
maquinària i altres 132,7 12,7 10,4
béns intermedis 113,6 0,0 0,9
minerals no metàl·lics ni energètics i química 107,7 -3,6 -2,7
altres béns intermedis 116,8 1,9 2,8
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Notes:
- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).
- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.
Advertiment: Les dades de grans sectors industrials del període gener 2016 a gener 2018 es van revisar el 6 d'abril de 2018.
Advertiment
Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Espanya. Octubre del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IPI) 113,4 3,6 1,6
Energia 99,1 -0,2 -0,3
Productes industrials (1) 117,4 4,5 2,1
béns de consum 111,8 3,9 0,1
consum durador 118,6 3,8 -1,4
consum no durador 111,3 3,9 0,2
béns d'equipament 124,3 7,3 3,7
béns intermedis 117,0 2,9 2,6
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
Notes:
- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).
- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.
Advertiment

L'índex de producció industrial (IPI), amb la base 2015=100, presenta un increment a Catalunya del 2,7% a l’octubre de 2018. Per grans sectors industrials, disminueix l'energia (−4,1%) mentre que els productes industrials augmenten un 3,7%. Dins d'aquests productes, creixen tant els béns de consum (4,2%) com els béns d'equipament (8,3%), i els béns intermedis no mostren variació. A Espanya, l'IPI puja un 3,6% amb relació a un any enrere.

Data de publicació: 5 de desembre del 2018.

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

L'índex de producció de productes industrials (IPPI) inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels Grans Sectors Industrials.

La informació es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (PRODucció COMunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: