Saltar al contingut principal

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) Catalunya. Juliol del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IECI) 120,1 4,2 0,3
Productes industrials 121,1 4,7 0,5
Béns de consum 122,6 7,5 2,6
Béns d'equipament 119,3 3,3 -0,9
Béns intermedis 120,8 2,9 -0,5
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Notes:
- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.
- Índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).
(p) Dada provisional.
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) Espanya. Juliol del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IECI) 119,3 3,0 2,3
Productes industrials 118,3 3,7 2,6
Béns de consum 120,9 6,0 2,2
Béns d'equipament 110,2 1,2 6,3
Béns intermedis 122,0 3,5 0,2
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Notes:
- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.
- Índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).
(p) Dada provisional.

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) ha augmentat un 4,2% interanual a Catalunya al juliol del 2019 respecte al mateix mes de l'any anterior . Si es compten només els productes industrials, sense l'energia, l'índex mostra una pujada del 4,7% amb relació al mateix mes del 2018. Per tipus de béns, augmenten tant els bens de consum amb un 7,5% com els béns d’equipament amb un 3,3% i els béns intermedis un 2,9%. A Espanya l'IECI creix un 3% respecte a un any enrere.

Data de publicació: 25 de setembre del 2019. Propera actualització: 21 d'octubre del 2019 Calendari

Estadística IECI

Nota metodològica

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar l'evolució de l'activitat de les empreses industrials catalanes a partir de la demanda futura (l'entrada de comandes) dirigida a les branques industrials.

L'IECI és un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus. El fet que les comandes rebudes per les empreses donin lloc primer a la producció i després a una venda fa que l'IECI constitueixi un indicador avançat del que succeirà a la indústria a curt termini. A més, proporciona una visió bastant completa de la conjuntura industrial en analitzar-lo conjuntament amb l'índex de producció industrial (IPI) i l'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI).

L'IECI inclou tots els grans sectors industrials definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns: consum, d'equipament i intermedis).

La informació es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el Reglament esmentat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya i per a Espanya l'índex de productes industrials, que inclou tots els grans sectors industrials menys l’energia, és a dir, no es consideren les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09) del Reglament.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga unes 2.300 empreses que operen en aquests sectors a Catalunya.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, els índexs es publiquen amb la base 2015.

D'acord amb la política de revisió actual, cada mes es revisen les dades dels 12 mesos anteriors a l'últim mes publicat.