Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) Catalunya. Octubre del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IECI) 122,6 7,4 4,9
Productes industrials 121,6 6,4 4,1
Béns de consum 122,0 8,8 1,7
Béns d'equipament 130,0 8,6 7,1
Béns intermedis 116,2 2,9 4,5
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Notes:
- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.
- Índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).
- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.
Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) Espanya. Octubre del 2018
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IECI) 120,2 8,7 5,0
Productes industrials 118,0 6,5 3,2
Béns de consum 120,2 6,8 0,9
Béns d'equipament 113,3 7,2 2,0
Béns intermedis 119,6 5,9 6,2
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Notes:
- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.
- Índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).
- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) ha augmentat un 7,4% interanual a Catalunya a l’octubre del 2018. Si es compten només els productes industrials, sense l'energia, l'índex mostra un increment del 6,4% amb relació al mateix mes del 2017. Per tipus de béns, respecte al mateix mes de l'any anterior, pugen tots: els béns de consum (8,8%), els béns d’equipament (8,6%) i els intermedis (2,9%). A Espanya l'IECI creix un 8,7% respecte a un any enrere. En termes acumulats, l'índex augmenta un 4,9% a Catalunya i un 5% a Espanya, en relació amb els primers deu mesos de l'any 2017.

Data de publicació: 20 de desembre del 2018. Propera actualització: 21 de gener del 2019 Calendari

Nota metodològica

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar l'evolució de l'activitat de les empreses industrials catalanes a partir de la demanda futura (l'entrada de comandes) dirigida a les branques industrials.

L'IECI és un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus. El fet que les comandes rebudes per les empreses donin lloc primer a la producció i després a una venda fa que l'IECI constitueixi un indicador avançat del que succeirà a la indústria a curt termini. A més, proporciona una visió bastant completa de la conjuntura industrial en analitzar-lo conjuntament amb l'índex de producció industrial (IPI) i l'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI).

L'IECI inclou tots els grans sectors industrials definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns: consum, equipament i intermedis).

La informació es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el Reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya l'índex de productes industrials sense energia.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga unes 2.300 empreses que operen en aquests sectors a Catalunya.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, els índexs es publiquen amb la base 2015.

D'acord amb la política de revisió actual, cada mes es revisen les dades dels 12 mesos anteriors a l'últim mes publicat.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: