Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei

Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei Catalunya. Octubre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Aeronaus 35.251 2.461 7,5 3,5
Vol regular 30.507 1.165 4,0 3,9
Vol no regular 1.503 62 4,3 1,8
Altres tipus de trànsit 3.241 1.404 76,4 10,7
Mercaderies (tones) 17.785,1 2.244,4 14,4 11,4
Vol regular 15.089,7 1.313,0 9,5 11,0
Vol no regular 2.679,1 918,0 52,1 13,7
Altres tipus de trànsit 16,3 13,3 .. ..
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei Espanya. Octubre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Aeronaus 208.355 10.410 5,3 5,7
Vol regular 168.493 12.902 8,3 7,0
Vol no regular 13.913 -1.040 -7,0 -2,0
Altres tipus de trànsit 25.949 -1.452 -5,3 2,2
Mercaderies (tones) 100.107,2 8.104,7 8,8 10,7
Vol regular 79.197,8 6.454,0 8,9 12,1
Vol no regular 20.880,0 1.973,1 10,4 5,7
Altres tipus de trànsit 29,4 -322,4 .. -38,0
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

El moviment d'aeronaus pels aeroports de Catalunya ha estat de 35.251 a l’octubre del 2018, un 7,5% més que al mateix mes de l'any anterior. El tràfic de mercaderies, amb 17.785,1 tones transportades, mostra un increment del 14,4% interanual. A Espanya, el trànsit d'aeronaus puja un 5,3% i el de mercaderies transportades un 8,8%, si es compara amb el mateix mes del 2017. En el període gener-octubre del 2018, el nombre d'aeronaus ha augmentat un 3,5% a Catalunya i un 5,7% a Espanya respecte als primers deu mesos del 2017.

Data de publicació: 12 de novembre del 2018. Sèries revisades el 14 de novembre del 2018. Propera actualització: 12 de desembre del 2018

Nota metodològica

El moviment d'aeronaus i mercaderies mesura tots els vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El moviment de mercaderies són les tones transportades en vols. Representa la càrrega de les mercaderies que paguen en un vol determinat i que es comptabilitza un sol cop a les classificacions nacional i internacional de mercaderies.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment d'aeronaus i mercaderies en els aeroports de Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: