Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei

Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Catalunya. Octubre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 4.827,4 362,9 8,1 5,6
Vols regulars 4.767,8 370,5 8,4 5,9
Vols no regulars 53,4 -9,8 -15,5 -6,3
Altres tipus de trànsit 6,2 3,0 93,3 5,9
Barcelona-El Prat 4.536,9 365,3 8,8 5,7
Vols regulars 4.504,4 363,7 8,8 5,8
Vols no regulars 30,0 0,7 2,3 -3,4
Altres tipus de trànsit 2,6 1,0 58,7 4,1
Girona-Costa Brava 196,3 0,0 0,0 4,6
Vols regulars 194,2 3,7 2,0 7,5
Vols no regulars 1,5 -3,5 -70,4 -27,6
Altres tipus de trànsit 0,6 -0,3 -30,1 -34,8
Lleida-Alguaire 3,7 .. .. ..
Vols regulars 0,9 .. .. ..
Vols no regulars 0,1 .. .. ..
Altres tipus de trànsit 2,7 .. .. ..
Reus 90,5 -5,2 -5,5 1,5
Vols regulars 68,3 2,3 3,5 5,6
Vols no regulars 21,8 -7,1 -24,5 -10,3
Altres tipus de trànsit 0,3 -0,4 -63,5 -16,2
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri; Departament de Territori i Sostenibilitat. Aeroports de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei Espanya. Octubre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 24.286,4 1.488,5 6,5 5,6
Vols regulars 23.217,7 1.688,7 7,8 6,5
Vols no regulars 1.040,7 -204,0 -16,4 -9,3
Altres tipus de trànsit 28,1 3,9 16,0 12,0
Unitats: Milers de persones.
Font: AENA. Estadístiques de trànsit aeri.

El trànsit de passatgers pels aeroports catalans ha estat de 4.827,4 milers de persones a l’octubre del 2018, quantitat que suposa un increment interanual del 8,1%. Augmenta el moviment de passatgers a l'aeroport de Barcelona-El Prat (8,8%), a l’aeroport de Girona-Costa Brava es manté igual i a l’aeroport de Reus disminueix un 5,5%. A Espanya, el trànsit de passatgers ha crescut un 6,5%, si es compara amb el mes d’octubre de l'any anterior. En termes acumulats, en els primers deu mesos de 2018 el moviment de passatgers ha pujat un 5,6% tant a Catalunya com a Espanya respecte al mateix període del 2017.

Data de publicació: 12 de novembre del 2018. Sèries revisades el 14 de novembre del 2018. Propera actualització: 12 de desembre del 2018

Nota metodològica

El moviment de passatgers en els aeroports mesura els passatgers transportats en vols regulars, no regulars i altres tipus de trànsit de les companyies nacionals o estrangeres.

El passatger transportat és la persona que realitza un vol determinat. Es comptabilitza una sola vegada amb independència de si realitza una o diverses etapes del vol.

S'entén per trànsit regular aquell servei aeri comercial amb un horari fix que es fa independentment del nombre de passatgers que hi volin.

S'entén per trànsit no regular (o xàrter) aquell servei aeri comercial realitzat mitjançant remuneració on l'operació no s'ha notificat com a servei regular.

Altres tipus de trànsit inclouen els trànsits de tipus comercial, que no es poden considerar com a regulars ni xàrter, i els trànsits no comercials (inclouen les operacions relacionades amb el moviment d'avions militars, de l'Estat, privats, i de treballs aeris).

Les dades de Catalunya inclouen el moviment de passatgers en els aeroports de Barcelona-El Prat, Girona-Costa Brava, Reus i Lleida-Alguaire. Des del mes de febrer del 2015, les dades de l'aeroport de Lleida-Alguaire són subministrades per Aeroports de Catalunya.

Des de la publicació de la informació de gener del 2016, les dades de passatgers, aeronaus i mercaderies s'actualitzen a partir de les Estadísticas de tráfico aéreo d'AENA. Aquest canvi de font suposa la revisió de tots els períodes publicats fins a aquesta data. La revisió permet afegir nova informació vinculada amb els moviments d'altres tipus de trànsit.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: