Saltar al contingut principal

Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors

Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Catalunya. Octubre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 1.037 39 3,9 -1,1
Barcelona 810 28 3,6 -1,1
Tarragona 227 11 5,1 -1,0
Passatgers (milers) 466,1 -46,8 -9,1 3,5
Barcelona 456,3 -49,2 -9,7 2,9
Tarragona 9,8 2,4 33,1 31,2
Mercaderies (milers de tones) 8.148,8 -292,9 -3,5 2,4
Barcelona 5.482,8 -38,1 -0,7 1,4
Tarragona 2.666,0 -254,9 -8,7 4,5
Contenidors (en TEUs) (1) 285.800 -39.195 -12,1 -1,4
Barcelona 281.403 -39.188 -12,2 -1,2
Tarragona 4.397 -7 -0,2 -14,9
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional.
Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Espanya. Octubre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 14.689 235 1,6 2,8
Passatgers (milers) 3.042,2 -144,8 -4,5 3,1
Mercaderies (milers de tones) 47.514,1 82,5 0,2 1,9
Contenidors (en TEUs) (1) 1.525.822 2.266 0,1 2,8
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 5 de desembre de 2019.

Dades anuals

Nota metodològica

El moviment de vaixells reflecteix el nombre de vaixells mercants entrats en cadascun dels ports, qualsevol que sigui el tipus de navegació (cabotatge o exterior), la nacionalitat (espanyol o estranger) o el tipus de vaixell (tancs, de càrrega a granel, portacontenidors, càrrega general, etc.).

El trànsit de passatgers pels ports mesura el nombre de persones que efectuen un recorregut en qualsevol tipus de vaixell mercant entrat o sortit dels ports, en qualsevol tipus de navegació (cabotatge o exterior).

El tràfic de mercaderies en els ports inclou les tones de mercaderies carregades o descarregades i transbordades en els ports mercants. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas naturals i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.), i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

El tràfic de contenidors inclou les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de dimensions de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades d'aquesta sèrie són provisionals. Quan s'incorpora la dada d'un nou període es revisa la del mateix període de l'any anterior.