Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors

Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Catalunya. Setembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 976 -88 -8,3 0,7
Barcelona 778 -49 -5,9 1,7
Tarragona 198 -39 -16,5 -2,7
Passatgers (milers) 541,5 40,4 8,1 9,6
Barcelona 524,0 36,5 7,5 8,4
Tarragona 17,5 3,8 27,8 95,0
Mercaderies (milers de tones) 7.678,3 -837,7 -9,8 4,9
Barcelona 5.001,7 -127,8 -2,5 11,0
Tarragona 2.676,6 -709,9 -21,0 -5,9
Contenidors (en TEUs) (1) 293.782 22.490 8,3 11,2
Barcelona 289.648 23.089 8,7 11,6
Tarragona 4.134 -599 -12,7 -8,1
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.
Transport marítim. Moviment de vaixells, passatgers, mercaderies i contenidors Espanya. Setembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Vaixells mercants (unitats) 16.238 1.081 7,1 6,8
Passatgers (milers) 3.991,2 229,2 6,1 6,4
Mercaderies (milers de tones) 44.533,8 -2.555,6 -5,4 3,2
Contenidors (en TEUs) (1) 1.416.361 20.194 1,4 7,8
Font: Ministeri de Foment. Ports de l'Estat.
(1) TEU: unitat equivalent a 20 peus.

Han transitat pels ports catalans 976 vaixells mercants al setembre del 2018, quantitat que suposa un decrement interanual del 8,3% respecte al mateix mes de l'any anterior. El volum de mercaderies ha disminuït un 9,8%, mentre que creixen tant el nombre de passatgers (8,1%) com el de contenidors en TEU (8,3%). A Espanya, augmenta el nombre de vaixells mercants (7,1%) i també es registren increments interanuals en el nombre de passatgers (6,1%) i en el nombre de contenidors (1,4%). En sentit contrari, el volum de mercaderies baixa un 5,4%. En els nou primers mesos de l'any, el volum de mercaderies ha crescut un 4,9% a Catalunya i un 3,2% a Espanya respecte al mateix període de l'any 2017.

Data de publicació: 7 de novembre del 2018. Propera actualització: 7 de desembre del 2018

Nota metodològica

El moviment de vaixells reflecteix el nombre de vaixells mercants entrats en cadascun dels ports, qualsevol que sigui el tipus de navegació (cabotatge o exterior), la nacionalitat (espanyol o estranger) o el tipus de vaixell (tancs, de càrrega a granel, portacontenidors, càrrega general, etc.).

El trànsit de passatgers pels ports mesura el nombre de persones que efectuen un recorregut en qualsevol tipus de vaixell mercant entrat o sortit dels ports, en qualsevol tipus de navegació (cabotatge o exterior).

El tràfic de mercaderies en els ports inclou les tones de mercaderies carregades o descarregades i transbordades en els ports mercants. Dins de les mercaderies s'inclouen els líquids a l'engròs (productes petrolífers, gas naturals i altres líquids), sòlids a l'engròs (ciment, carbó, cereals, minerals, etc.), i les mercaderies en general, que són les mercaderies envasades en unitats de càrrega que poden ser comptades (líquids embotellats, ciment envasat, etc.).

El tràfic de contenidors inclou les mercaderies carregades o descarregades en vaixells mercants, produïdes per qualsevol tipus de navegació (exterior o cabotatge), segons que les mercaderies transportades vagin dins de contenidors de dimensions de 20 o més peus.

Les dades de Catalunya fan referència als ports de Barcelona i Tarragona.

Les dades d'aquesta sèrie són provisionals. Quan s'incorpora la dada d'un nou període es revisa la del mateix període de l'any anterior.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: