Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. Novembre del 2018
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 1.040,7 100,0 59,3 6,0 -0,8
Alemanya 71,3 6,9 -6,4 -8,3 -10,8
Bèlgica 23,9 2,3 3,7 18,0 -9,9
França 193,9 18,6 -25,6 -11,7 -9,5
Irlanda 8,9 0,9 -1,4 -13,3 3,8
Itàlia 76,0 7,3 4,6 6,5 -2,6
Països Baixos 26,2 2,5 3,5 15,5 -6,6
Països nòrdics 33,5 3,2 2,3 7,2 -9,8
Portugal 9,4 0,9 2,1 28,5 14,8
Regne Unit 92,5 8,9 0,0 0,0 -5,5
Rússia 27,2 2,6 3,4 14,1 4,0
Suïssa 22,9 2,2 -2,9 -11,1 -37,0
Resta d'Europa 124,6 12,0 -14,6 -10,5 15,9
EUA 80,2 7,7 23,3 40,8 22,6
Amèrica (sense EUA) 65,2 6,3 -3,8 -5,5 3,5
Resta del món 184,8 17,8 71,3 62,8 12,8
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les dades són provisionals des de gener del 2018.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. Novembre del 2018
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 4.549,9 100,0 157,3 3,6 0,7
Alemanya 574,8 12,6 -17,8 -3,0 -4,7
Bèlgica 138,9 3,1 6,0 4,5 1,4
França 480,7 10,6 -55,8 -10,4 0,7
Irlanda 85,4 1,9 -10,3 -10,7 -0,4
Itàlia 288,6 6,3 33,1 13,0 3,1
Països Baixos 165,5 3,6 -0,1 0,0 3,5
Països nòrdics 410,9 9,0 -24,9 -5,7 -0,5
Portugal 159,4 3,5 24,3 18,0 10,3
Regne Unit 936,9 20,6 25,7 2,8 -2,0
Rússia 53,8 1,2 2,0 3,8 5,8
Suïssa 106,9 2,4 1,5 1,5 -8,9
Resta d'Europa 368,9 8,1 36,4 10,9 6,6
EUA 187,2 4,1 32,9 21,3 10,9
Amèrica (sense EUA) 226,6 5,0 17,3 8,3 5,8
Resta del món 365,4 8,0 86,9 31,2 4,4
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
Nota:
- Les dades són provisionals des de gener del 2018.

Els turistes estrangers han fet 1.040,7 milers de viatges a Catalunya al mes de novembre del 2018, un 6% més que un any enrere. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França disminueix un 11,7% i Regne Unit no presenta variacions, respecte al mateix període de l'any anterior. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra un increment del 3,6% respecte al mateix mes del 2017. En termes acumulats, el nombre de turistes estrangers baixa a Catalunya (−0,8%) i augmenta a Espanya un 0,7%, en relació amb els onze primers mesos de l'any 2017.

Data de publicació: 3 de gener del 2019. Propera actualització: 1 de febrer del 2019 Calendari

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: