Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. Agost del 2019 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 2.358,8 100,0 -74,5 -3,1 0,7
Alemanya 168,2 7,1 -12,5 -6,9 2,5
Bèlgica 56,3 2,4 -1,0 -1,8 -9,9
França 709,0 30,1 -42,5 -5,7 -3,3
Irlanda 44,5 1,9 -0,6 -1,4 22,1
Itàlia 159,2 6,7 0,8 0,5 6,9
Països Baixos 103,3 4,4 -14,3 -12,2 0,6
Països nòrdics 52,2 2,2 -13,2 -20,2 -23,7
Portugal 20,6 0,9 4,1 24,8 -0,1
Regne Unit 267,7 11,3 -18,3 -6,4 -3,3
Rússia 88,4 3,7 -20,9 -19,1 6,0
Suïssa 27,1 1,1 4,9 21,9 22,9
Resta d'Europa 214,1 9,1 -30,7 -12,5 -4,1
Estats Units 112,3 4,8 8,5 8,2 6,2
Resta d'Amèrica 102,9 4,4 7,2 7,5 5,3
Resta del món 233,2 9,9 54,0 30,1 10,7
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Nota: Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. Agost del 2019 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 10.122,0 100,0 -53,8 -0,5 1,5
Alemanya 1.126,8 11,1 -135,1 -10,7 0,1
Bèlgica 305,8 3,0 6,9 2,3 1,0
França 2.017,0 19,9 -97,4 -4,6 -2,1
Irlanda 269,6 2,7 46,8 21,0 7,5
Itàlia 671,2 6,6 35,1 5,5 5,5
Països Baixos 454,7 4,5 -47,8 -9,5 -5,0
Països nòrdics 394,7 3,9 -4,0 -1,0 -7,2
Portugal 386,9 3,8 11,6 3,1 8,4
Regne Unit 2.179,2 21,5 -69,4 -3,1 -1,8
Rússia 176,8 1,7 0,7 0,4 9,0
Suïssa 198,4 2,0 19,0 10,6 -3,0
Resta d'Europa 682,9 6,7 41,4 6,5 8,5
Estats Units 276,0 2,7 23,2 9,2 13,6
Resta d'Amèrica 346,3 3,4 44,3 14,7 9,2
Resta del món 635,7 6,3 70,8 12,5 11,6
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
(p) Dada provisional.

Els turistes estrangers han fet 2.358,8 milers de viatges a Catalunya al mes d’agost del 2019, un 3,1% menys que un any enrere. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, disminueixen França un 5,7% i Regne Unit un 6,4%, respecte al mateix període de l'any anterior. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra un decrement del 0,5% respecte al mateix mes del 2018. En termes acumulats, el nombre de turistes estrangers augmenta tant a Catalunya (0,7%) com a Espanya (1,5%) respecte als vuit primers mesos de l'any 2018.

Data de publicació: 1 d'octubre del 2019. Sèries revisades el 7 d'octubre del 2019. Propera actualització: 4 de novembre del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística TUREST

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles [+]