Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya Valor
Total Alemanya Bèlgica França Irlanda Itàlia Països Baixos Països nòrdics Portugal Regne Unit Rússia Suïssa Resta d'Europa Estats Units Resta d'Amèrica Resta del món
11/2020 (p) 58,8 4,2 1,2 (*) 15,0 0,5 (*) 4,7 2,6 0,6 2,3 2,9 .. 1,2 18,6 1,6 2,9 0,4
10/2020 (p) 230,6 7,0 1,0 (*) 137,5 0,7 10,7 3,6 2,1 1,8 9,7 .. 2,4 37,9 2,1 7,7 6,2
09/2020 (p) 276,1 14,0 4,5 123,1 1,7 18,2 7,8 1,8 2,3 (*) 15,7 0,5 (*) 3,3 66,1 4,1 7,9 5,1
08/2020 (p) 459,3 17,5 9,2 253,6 1,5 (*) 13,7 16,9 3,1 2,7 (*) 15,7 2,2 (*) 2,8 67,2 6,9 10,3 35,8
07/2020 (p) 436,7 37,3 20,7 180,8 2,6 (*) 14,7 42,1 3,8 1,8 (*) 28,0 .. 7,5 51,7 4,8 13,2 27,4
06/2020 (p) 76,6 6,0 3,4 36,1 .. 3,5 4,0 .. .. .. .. 0,6 (*) 8,5 .. .. ..
05/2020 (p) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04/2020 (p) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03/2020 (p) 406,7 31,1 7,2 103,7 3,8 (*) 25,7 14,5 13,6 4,8 (*) 35,4 12,7 3,2 (*) 48,8 28,1 31,3 42,9
02/2020 (p) 964,7 56,0 14,5 238,6 10,2 45,5 32,5 30,8 18,2 112,0 29,8 10,7 123,6 46,9 72,0 123,4
01/2020 (p) 869,2 51,3 15,2 176,9 6,1 (*) 62,5 18,2 17,0 10,4 (*) 62,1 36,6 10,0 103,8 51,2 73,9 174,0
12/2019 993,2 52,7 14,0 186,5 9,1 88,5 31,0 24,7 11,3 66,6 33,5 20,1 139,1 70,3 75,3 170,4
11/2019 1.047,2 71,6 23,2 215,1 9,1 89,6 33,7 29,1 7,7 (*) 72,5 38,6 13,7 137,7 94,9 69,7 141,0
10/2019 1.676,4 126,7 26,3 312,5 26,0 65,8 58,8 53,2 14,6 (*) 172,6 69,7 26,4 205,1 159,8 115,3 243,5
09/2019 2.011,7 162,8 38,7 345,2 36,9 103,3 73,8 58,7 27,2 269,6 103,2 36,4 255,2 169,3 126,9 204,5
08/2019 2.363,3 167,4 56,9 710,2 45,0 156,8 104,0 52,8 21,1 268,0 88,8 26,8 216,6 113,2 103,6 232,1
07/2019 2.378,6 168,3 72,0 502,1 59,5 105,3 149,5 78,8 20,0 (*) 257,6 111,1 45,1 250,6 192,2 115,0 251,4
06/2019 2.176,7 198,6 31,3 358,5 69,3 124,8 88,9 68,9 12,7 (*) 255,3 123,6 24,3 236,4 210,2 109,3 264,7
05/2019 1.835,1 133,2 20,4 372,7 44,0 110,5 74,6 67,9 18,4 213,7 81,5 13,4 (*) 205,4 172,4 129,5 177,6
04/2019 1.671,4 141,8 23,6 411,2 26,7 124,3 52,5 59,7 18,3 161,2 36,9 31,9 161,5 115,2 95,4 211,2
03/2019 1.280,9 96,8 29,5 266,4 16,7 104,7 33,2 33,0 12,5 (*) 104,9 39,9 33,0 126,7 94,5 83,8 205,2
02/2019 1.030,3 57,8 15,2 226,5 12,5 65,2 29,3 26,0 13,5 93,6 28,3 22,1 158,4 58,0 80,1 143,7
01/2019 910,3 54,2 18,4 176,1 10,4 64,1 17,5 20,9 11,6 (*) 79,9 40,1 16,0 120,5 57,1 66,2 157,3
12/2018 969,3 58,6 14,5 202,4 11,5 98,5 21,8 22,6 7,4 (*) 91,4 25,0 14,6 117,5 61,0 54,6 167,7
11/2018 1.034,6 70,1 23,8 195,4 9,0 73,8 26,4 32,7 9,1 91,6 27,1 22,8 124,2 80,1 63,4 185,1
10/2018 1.665,2 129,8 21,9 316,2 28,7 88,4 68,7 75,6 8,8 (*) 187,2 48,5 11,8 217,7 153,9 93,9 214,0
09/2018 2.007,5 162,1 41,9 346,6 33,1 116,0 67,5 55,2 34,2 260,0 109,9 21,7 261,4 132,7 125,1 240,2
08/2018 2.433,3 180,6 57,3 751,5 45,1 158,4 117,6 65,4 16,5 285,9 109,3 22,2 244,8 103,7 95,8 179,2
07/2018 2.427,8 175,1 68,0 527,7 53,4 114,4 152,5 135,0 28,4 227,9 118,7 35,9 230,1 175,3 118,8 266,6
06/2018 2.104,4 139,5 37,0 316,3 47,7 101,0 65,9 108,2 19,7 282,0 115,9 19,8 272,2 217,0 100,7 261,3
05/2018 1.885,4 154,1 31,1 444,3 30,2 77,8 65,8 84,7 16,4 211,1 53,9 22,5 226,8 160,9 114,4 191,3
04/2018 1.570,9 94,4 38,8 405,9 19,4 115,5 55,6 46,9 13,9 158,6 40,9 12,5 191,1 111,7 92,4 173,5
03/2018 1.217,3 122,4 28,0 261,7 10,7 (*) 79,2 32,4 48,0 9,3 (*) 138,3 30,5 20,3 141,5 79,4 63,5 152,0
02/2018 1.015,8 85,7 20,2 218,4 11,7 66,7 29,9 28,1 17,2 97,8 21,7 19,1 124,0 44,0 86,1 145,1
01/2018 864,8 40,6 17,8 179,8 8,8 (*) 93,9 29,7 17,7 6,5 (*) 74,4 26,3 22,3 103,1 54,7 70,1 119,1
12/2017 822,8 50,5 16,5 176,4 11,0 82,7 19,6 25,5 12,1 65,8 26,7 30,0 65,3 57,5 62,9 120,3
11/2017 981,5 77,7 20,3 219,5 10,3 71,3 22,7 31,3 7,3 (*) 92,5 23,8 25,8 139,3 57,0 69,1 113,5
10/2017 1.497,0 123,6 32,4 296,8 21,1 83,7 64,5 76,2 9,7 159,9 35,5 51,8 172,9 87,1 109,0 172,8
09/2017 1.999,7 210,7 56,1 355,1 27,4 105,2 72,6 75,6 19,4 250,2 102,5 47,9 187,0 168,7 131,3 190,0
08/2017 2.567,6 196,6 56,4 749,0 36,1 139,3 155,6 87,6 28,2 339,0 115,3 16,8 237,8 96,7 97,6 215,7
07/2017 2.557,1 188,5 85,8 596,0 49,5 136,0 183,3 134,1 12,1 (*) 260,6 117,1 46,4 255,3 144,4 106,8 241,2
06/2017 2.026,4 164,5 38,1 353,6 50,3 96,9 74,2 100,3 28,9 287,4 101,1 32,1 194,8 161,6 114,1 228,4
05/2017 1.920,9 146,4 37,9 481,6 58,6 113,3 76,4 76,6 8,0 (*) 247,4 54,4 24,5 161,7 124,7 99,9 209,7
04/2017 1.755,0 152,1 46,6 530,2 25,8 134,4 43,8 84,5 18,6 157,3 42,4 55,1 125,7 71,8 85,2 181,5
03/2017 1.155,0 93,6 19,5 261,2 .. 96,3 23,5 39,5 10,5 131,5 23,4 27,2 164,7 74,6 54,7 133,3
02/2017 989,2 95,5 19,6 273,9 5,9 (*) 67,0 28,3 23,6 12,9 (*) 115,5 23,6 27,3 108,5 35,5 60,9 91,4
01/2017 846,2 69,1 17,7 194,0 2,8 (*) 82,8 21,0 30,6 6,3 (*) 67,4 35,7 14,4 99,2 34,5 63,4 107,3
12/2016 956,5 59,9 14,1 281,0 10,3 (*) 87,6 21,0 36,1 6,9 (*) 70,4 17,4 22,0 104,8 48,6 49,3 127,1
11/2016 1.010,0 92,9 19,1 239,1 17,0 72,7 26,0 37,9 5,2 (*) 93,5 20,1 12,3 154,2 48,2 57,0 114,7
10/2016 1.562,9 140,2 23,8 397,6 22,8 74,7 45,6 78,2 28,6 182,2 36,6 24,1 178,0 74,5 87,1 168,8
09/2016 1.876,9 191,5 46,9 354,9 37,9 89,6 66,9 95,3 19,4 (*) 249,0 73,3 46,1 196,2 106,6 92,7 210,5
08/2016 2.501,2 194,9 65,0 788,8 55,6 194,1 152,8 59,5 22,6 290,1 93,5 17,5 208,6 85,6 79,9 192,6
07/2016 2.394,8 174,4 109,3 557,4 73,7 129,6 131,2 109,1 10,9 (*) 255,4 84,9 23,5 239,8 131,7 113,8 250,0
06/2016 1.850,8 160,2 31,9 364,7 46,7 138,7 51,7 80,9 24,5 (*) 281,8 92,9 29,9 166,2 137,7 79,7 163,4
05/2016 1.630,4 149,9 39,2 444,1 34,4 66,4 67,7 67,2 29,1 203,0 51,5 35,4 133,9 78,8 68,4 161,4
04/2016 1.483,0 143,1 27,3 471,6 25,0 108,7 75,1 65,2 15,7 (*) 162,5 29,6 22,1 113,5 44,0 57,5 122,3
03/2016 1.076,4 100,2 18,8 216,3 13,7 74,7 39,1 51,3 23,9 117,8 18,9 32,6 149,8 56,1 46,4 116,8
02/2016 930,4 70,3 23,0 241,8 3,4 (*) 76,3 31,4 39,6 15,0 89,2 15,9 30,3 83,6 31,9 51,3 127,4
01/2016 865,8 61,1 16,7 216,9 13,5 75,8 28,9 24,2 13,9 66,1 26,9 27,6 106,6 20,3 53,7 113,6
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Des del mes de gener de 2016 l'Idescat publica amb caràcter mensual la informació de turistes estrangers que tenen com a destinació principal Catalunya. Abans d'aquesta data la informació disponible té freqüència trimestral, i fa referència als turistes estrangers que tenen Catalunya com a destinació principal o secundària.
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
- Les taxes de variació de l'any 2016 són taxes enllaçades facilitades per l'INE.
(p) Dada provisional.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya Valor
Total Alemanya Bèlgica França Irlanda Itàlia Països Baixos Països nòrdics Portugal Regne Unit Rússia Suïssa Resta d'Europa Estats Units Resta d'Amèrica Resta del món
11/2020 (p) 457,0 76,3 28,4 66,5 8,7 21,5 18,9 18,5 30,3 88,2 2,3 13,8 58,4 4,8 17,4 2,9
10/2020 (p) 1.019,4 82,5 39,4 381,9 15,1 37,5 35,5 51,0 43,9 148,5 .. 15,4 98,3 8,3 31,3 26,3
09/2020 (p) 1.140,2 90,5 40,0 389,8 15,6 59,6 33,6 36,1 70,0 161,9 .. 18,4 131,7 9,7 51,0 28,5
08/2020 (p) 2.443,0 298,2 119,3 863,7 25,8 138,0 151,3 48,0 112,8 256,5 .. 47,6 234,0 12,5 55,4 76,9
07/2020 (p) 2.464,4 432,3 154,8 597,2 31,3 103,7 190,0 95,3 90,0 377,9 .. 83,9 177,9 14,9 40,8 70,5
06/2020 (p) 204,9 33,7 9,6 64,9 .. 10,4 12,3 4,0 .. 8,5 .. 3,6 21,3 .. .. ..
05/2020 (p) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04/2020 (p) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
03/2020 (p) 2.018,3 277,9 66,0 288,9 38,9 69,9 95,0 164,0 69,7 397,1 21,4 37,7 163,5 81,7 136,6 110,1
02/2020 (p) 4.423,6 542,5 132,6 580,1 96,0 249,3 201,5 393,4 175,9 907,3 46,5 85,1 368,8 123,7 237,3 283,5
01/2020 (p) 4.138,4 493,7 119,0 480,4 85,4 233,6 163,3 342,1 130,4 718,2 64,3 76,2 363,7 142,3 305,9 419,9
12/2019 4.304,7 495,1 129,9 552,6 83,6 305,2 163,9 364,1 136,3 786,0 52,7 89,0 346,4 174,7 236,7 388,5
11/2019 4.655,0 569,0 139,6 574,3 94,3 294,2 182,1 424,7 123,4 872,4 53,4 91,3 383,6 217,4 226,7 408,7
10/2019 7.587,7 1.126,4 183,4 893,1 195,2 323,9 337,8 562,7 174,8 1.643,6 105,0 210,0 598,0 304,8 396,8 532,3
09/2019 8.845,2 1.265,6 267,8 984,0 253,2 431,3 375,6 480,4 256,2 2.094,4 165,4 199,6 681,8 363,5 424,0 602,4
08/2019 10.118,4 1.130,1 306,0 2.019,9 266,9 671,3 454,9 391,2 389,7 2.172,3 177,0 196,3 686,5 274,2 345,6 636,5
07/2019 9.873,3 1.243,1 385,4 1.436,1 286,1 481,8 508,3 662,2 256,5 2.154,8 183,4 247,4 712,5 424,5 373,0 518,2
06/2019 8.833,9 1.295,3 245,8 958,2 282,2 405,9 395,8 497,7 229,6 2.074,0 182,0 190,7 694,4 434,2 370,3 577,7
05/2019 7.919,2 1.085,6 204,0 1.020,3 237,5 403,2 426,7 431,8 159,5 1.950,5 124,0 131,1 616,0 344,1 374,8 410,1
04/2019 7.146,0 1.072,8 242,3 1.019,6 173,9 388,3 296,1 450,3 231,2 1.461,7 83,7 175,5 526,1 258,7 293,2 472,8
03/2019 5.649,6 809,1 178,7 676,5 124,4 320,3 221,8 493,9 184,7 1.109,7 70,9 114,1 432,5 245,6 264,7 402,6
02/2019 4.380,5 548,1 122,7 566,8 90,6 263,9 168,7 393,0 145,3 885,7 50,0 88,9 394,2 134,5 206,5 321,6
01/2019 4.195,6 517,8 120,5 446,1 89,7 245,2 152,6 378,3 141,7 807,4 66,7 78,0 369,3 148,6 254,8 379,2
12/2018 4.354,8 537,0 115,3 553,9 93,8 297,9 153,9 374,3 149,2 856,4 60,6 96,4 342,3 165,3 203,5 354,9
11/2018 4.536,9 575,2 138,5 477,5 85,4 287,7 166,2 409,3 161,2 934,6 53,9 106,7 366,4 186,4 224,8 363,2
10/2018 7.649,9 1.229,2 196,4 910,5 197,2 324,5 376,1 556,4 185,3 1.732,1 90,7 200,1 547,0 303,6 337,3 463,5
09/2018 8.932,3 1.363,6 258,3 1.043,4 237,0 467,2 382,5 467,9 239,7 2.110,6 164,3 211,9 689,9 309,1 364,5 622,3
08/2018 10.175,8 1.261,9 298,8 2.114,4 222,8 636,1 502,5 398,7 375,3 2.248,6 176,1 179,3 641,5 252,8 302,0 565,0
07/2018 10.020,2 1.281,4 397,1 1.388,7 268,4 490,6 537,5 765,7 263,7 2.214,7 174,9 273,6 731,3 358,5 358,5 515,6
06/2018 8.554,3 1.206,6 226,5 895,7 269,5 420,2 404,7 541,2 197,4 2.173,8 170,6 159,3 657,5 397,1 325,1 509,2
05/2018 8.086,0 1.180,8 213,6 1.146,7 230,0 342,5 446,6 475,8 161,7 1.983,5 91,1 191,9 551,4 318,3 355,1 397,1
04/2018 6.780,4 917,6 249,3 1.080,9 164,8 347,1 324,9 463,2 201,0 1.422,4 73,6 176,9 444,0 231,6 264,3 418,6
03/2018 5.393,2 823,2 156,1 647,4 118,3 283,2 227,1 504,4 150,3 1.184,3 55,9 108,9 369,8 206,8 228,9 328,6
02/2018 4.218,0 536,0 123,8 545,1 85,8 233,0 172,6 420,4 143,3 863,7 47,9 85,9 329,5 111,3 205,8 314,1
01/2018 4.106,6 502,3 131,4 489,1 80,4 259,4 160,7 426,3 116,3 799,3 68,0 92,2 333,1 118,8 241,2 288,2
12/2017 3.982,5 481,4 122,8 552,1 82,9 261,4 134,2 396,6 142,3 812,2 51,6 94,8 255,0 128,5 191,5 275,2
11/2017 4.392,6 592,7 132,8 536,5 95,6 255,5 165,5 435,8 135,1 911,2 51,9 105,4 332,5 154,3 209,3 278,4
10/2017 7.269,9 1.223,1 197,5 840,6 179,2 304,0 363,2 584,9 152,0 1.658,3 80,8 249,5 475,0 244,1 312,8 404,9
09/2017 8.877,3 1.404,9 281,5 984,6 222,1 386,1 379,0 498,1 212,2 2.173,8 151,1 203,6 659,5 321,3 392,1 607,5
08/2017 10.397,7 1.341,7 301,6 2.041,1 232,2 649,4 528,9 431,1 345,5 2.323,8 171,8 218,8 649,3 232,8 302,4 627,3
07/2017 10.493,4 1.385,8 422,9 1.556,9 300,5 515,2 563,1 757,1 269,9 2.327,4 185,7 276,5 724,3 317,0 341,5 549,7
06/2017 8.432,0 1.419,5 206,8 857,2 263,7 408,4 351,0 504,1 193,5 2.185,4 150,1 195,2 554,6 349,7 323,6 469,4
05/2017 8.002,6 1.190,3 229,5 1.080,9 230,1 365,3 421,3 496,0 132,5 2.066,2 82,5 173,2 495,6 283,0 324,8 431,4
04/2017 7.081,6 1.138,9 218,6 1.137,1 179,2 347,7 283,3 473,2 215,6 1.507,9 67,2 216,1 432,9 216,4 253,4 393,8
03/2017 4.913,9 718,7 138,0 615,3 97,5 265,2 199,7 455,8 116,4 1.123,1 49,3 115,6 375,5 192,3 167,0 284,6
02/2017 4.119,1 518,2 112,8 600,2 78,4 210,5 168,3 410,4 123,0 919,6 44,6 114,7 300,7 99,6 168,2 249,9
01/2017 3.905,7 482,2 110,0 464,7 84,8 254,2 147,1 383,3 100,0 797,9 63,5 95,7 288,0 98,6 241,9 294,0
12/2016 3.990,4 456,1 102,7 608,0 76,9 262,8 140,4 365,6 121,7 880,7 45,1 91,7 283,4 116,1 169,9 269,2
11/2016 4.098,3 545,4 128,4 533,1 91,1 234,5 145,8 400,7 119,2 867,0 41,4 98,9 331,6 119,5 166,4 275,2
10/2016 7.137,7 1.280,5 170,7 933,8 187,3 292,8 304,1 538,5 174,2 1.654,7 78,0 211,6 473,1 185,9 269,8 382,8
09/2016 7.932,6 1.292,2 216,8 976,5 220,1 345,5 321,2 409,9 209,8 1.995,2 129,2 169,5 594,3 228,6 297,9 526,0
08/2016 10.027,5 1.366,5 315,0 2.172,3 224,5 670,0 477,8 349,5 308,4 2.248,8 160,6 164,2 571,1 186,6 264,7 547,3
07/2016 9.545,8 1.296,3 417,1 1.513,7 222,7 449,5 508,4 656,9 237,4 2.166,6 150,3 236,7 602,7 275,3 301,7 510,5
06/2016 7.552,8 1.222,5 199,2 823,6 222,7 394,3 306,5 409,5 198,1 2.088,7 131,2 169,3 515,6 273,6 251,6 346,4
05/2016 7.111,2 1.192,2 201,9 1.060,3 188,6 319,7 380,9 359,2 137,6 1.794,2 78,0 153,5 433,1 195,8 251,0 365,2
04/2016 6.086,3 866,5 174,9 1.083,5 125,8 306,7 321,5 400,0 145,5 1.423,1 54,8 153,3 374,3 136,4 189,7 330,2
03/2016 4.627,2 737,6 148,6 549,9 110,3 248,5 175,2 449,0 143,7 1.058,3 42,0 101,2 343,0 132,0 133,2 254,6
02/2016 3.678,7 483,9 116,4 531,1 69,1 219,2 148,6 398,7 104,4 805,8 34,5 75,0 245,2 79,0 118,1 249,8
01/2016 3.526,5 469,0 109,9 472,6 69,2 225,9 124,7 391,6 96,1 692,3 59,5 78,5 259,6 73,0 158,1 246,6
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 5 de gener de 2021. Propera actualització: 3 de febrer de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística TUREST

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a lametodologia.

Taules disponibles [+]