Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. Octubre del 2018
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 1.655,6 100,0 158,6 10,6 -1,2
Alemanya 129,4 7,8 5,8 4,7 -11,0
Bèlgica 22,3 1,3 -10,0 -31,0 -11,3
França 311,1 18,8 14,3 4,8 -9,4
Irlanda 29,0 1,8 8,0 37,8 4,4
Itàlia 94,1 5,7 10,3 12,3 -3,2
Països Baixos 69,9 4,2 5,4 8,4 -7,2
Països nòrdics 75,5 4,6 -0,6 -0,8 -10,5
Portugal 9,9 0,6 0,2 1,9 14,2
Regne Unit 184,3 11,1 24,4 15,2 -5,7
Rússia 49,0 3,0 13,5 38,1 3,6
Suïssa 12,0 0,7 -39,8 -76,9 -38,9
Resta d'Europa 218,2 13,2 45,3 26,2 18,1
EUA 148,0 8,9 60,8 69,8 21,6
Amèrica (sense EUA) 91,8 5,5 -17,1 -15,7 4,2
Resta del món 211,1 12,8 38,3 22,1 9,6
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
- Les dades són provisionals des de gener del 2018.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. Octubre del 2018
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 7.635,6 100,0 365,6 5,0 0,5
Alemanya 1.224,7 16,0 1,6 0,1 -4,8
Bèlgica 195,9 2,6 -1,6 -0,8 1,3
França 912,5 12,0 71,9 8,6 1,3
Irlanda 197,3 2,6 18,1 10,1 0,1
Itàlia 325,5 4,3 21,5 7,1 2,4
Països Baixos 375,1 4,9 11,9 3,3 3,7
Països nòrdics 555,8 7,3 -29,2 -5,0 0,0
Portugal 184,7 2,4 32,7 21,5 9,7
Regne Unit 1.734,7 22,7 76,4 4,6 -2,2
Rússia 91,0 1,2 10,2 12,6 5,9
Suïssa 200,2 2,6 -49,3 -19,8 -9,5
Resta d'Europa 540,7 7,1 65,7 13,8 6,3
EUA 301,3 3,9 57,2 23,4 10,2
Amèrica (sense EUA) 336,8 4,4 24,1 7,7 5,6
Resta del món 459,3 6,0 54,3 13,4 2,6
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
Nota:
- Les dades són provisionals des de gener del 2018.

Els turistes estrangers han fet 1.655,6 milers de viatges a Catalunya al mes d’octubre del 2018, un 10,6% més que un any enrere. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França i Regne Unit augmenten un 4,8% i 15,2% respectivament, respecte al mateix període de l'any anterior. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra un increment del 5% respecte al mateix mes del 2017. En termes acumulats, el nombre de turistes estrangers baixa a Catalunya (−1,2%) i augmenta a Espanya un 0,5%, en relació amb els deu primers mesos de l'any 2017.

Data de publicació: 3 de desembre del 2018.

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: