Turistes estrangers. Per país de residència habitual

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. Febrer del 2019 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 1.029,8 100,0 14,0 1,4 3,2
Alemanya 58,8 5,7 -26,9 -31,4 -10,3
Bèlgica 15,3 1,5 -4,9 -24,4 -11,2
França 223,8 21,7 5,4 2,5 0,5
Irlanda 12,4 1,2 0,7 6,2 10,9
Itàlia 64,7 6,3 -2,0 -3,1 -19,7
Països Baixos 29,1 2,8 -0,7 -2,4 -21,9
Països nòrdics 25,7 2,5 -2,5 -8,7 1,8
Portugal 13,4 1,3 -3,8 -22,0 5,4
Regne Unit 94,3 9,2 -3,5 -3,6 0,7
Rússia 28,5 2,8 6,7 31,0 43,6
Suïssa 22,3 2,2 3,1 16,4 -7,4
Resta d'Europa 159,3 15,5 35,3 28,4 22,9
EUA 58,1 5,6 14,0 31,9 16,7
Amèrica (sense EUA) 80,2 7,8 -5,9 -6,9 -6,3
Resta del món 144,1 14,0 -1,0 -0,7 14,3
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. Febrer del 2019 (p)
Variació interanual
Valor % sobre total absoluta % mes % acumulat
Total 4.380,1 100,0 155,3 3,8 3,0
Alemanya 549,0 12,5 16,4 2,4 2,6
Bèlgica 123,1 2,8 -0,8 -0,5 -4,3
França 562,2 12,8 12,5 3,1 -2,5
Irlanda 91,1 2,1 4,9 6,2 8,4
Itàlia 262,5 6,0 28,7 12,6 3,3
Països Baixos 168,6 3,8 -2,8 -2,3 -3,6
Països nòrdics 393,6 9,0 -25,7 -6,4 -8,5
Portugal 145,1 3,3 0,7 1,3 10,5
Regne Unit 883,8 20,2 18,4 2,3 1,7
Rússia 50,4 1,2 1,6 5,1 1,4
Suïssa 89,5 2,0 4,0 4,2 -5,9
Resta d'Europa 395,9 9,0 65,3 20,2 15,4
EUA 135,2 3,1 25,8 21,5 23,6
Amèrica (sense EUA) 206,9 4,7 -1,6 0,6 3,4
Resta del món 323,3 7,4 8,0 2,9 16,4
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
(p) Dada provisional

Els turistes estrangers han fet 1.029,8 milers de viatges a Catalunya al mes de febrer del 2019, un 1,4% més que un any enrere. Pel que fa als països majoritaris en termes absoluts, França augmenta un 2,5% mentre que Regne Unit disminueix un 3,6%, respecte al mateix període de l'any anterior. A Espanya, el nombre de viatges dels turistes estrangers mostra un increment del 3,8% respecte al mateix mes del 2018.

Data de publicació: 2 d'abril del 2019. Propera actualització: 8 de maig del 2019 Calendari

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.

Taules disponibles