Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Despesa declarada

Turistes estrangers. Despesa declarada Catalunya. Agost del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 2.781 54,8 2,0 4,3
Despesa mitjana per persona (€) 1.179 58,6 5,2 3,6
Despesa mitjana diària per persona (€) 175 13,4 8,3 6,6
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Nota: Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
(p) Dada provisional.
Turistes estrangers. Despesa declarada Espanya. Agost del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Despesa total (M€) 11.765 304,8 2,7 3,2
Despesa mitjana per persona (€) 1.162 36,0 3,2 1,7
Despesa mitjana diària per persona (€) 146 7,0 4,7 6,1
Font: INE. Enquesta de despesa turística.
(p) Dada provisional.

Els turistes estrangers van fer una despesa total a Catalunya de 2.781 milions d'euros al mes d’agost del 2019, xifra que suposa un increment del 2% respecte al mateix mes de l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 1.179 euros i augmenta un 5,2% interanual. La despesa mitjana diària per persona va ser de 175 euros i creix un 8,3%. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 11.765 milions d'euros, un 2,7% més que el mateix mes de 2018. La despesa per persona i viatge va augmentar un 3,2%, i la despesa mitjana diària per persona va créixer un 4,7%.

Data de publicació: 1 d'octubre del 2019. Sèries revisades el 7 d'octubre del 2019. Propera actualització: 4 de novembre del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística TURDEST

Nota metodològica

Despesa del turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és conèixer mensualment la despesa total, la despesa mitjana per persona i la despesa mitjana diària per persona dels turistes estrangers amb destinació principal a Catalunya.

La despesa declarada inclou les partides de transport, allotjament, restaurants, comestibles, activitats i altres despeses.

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Despesa del turisme estranger.

Taules disponibles