Saltar al contingut principal

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada

Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. Despesa declarada Catalunya. 2n trimestre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Despesa dels viatges (M€) 466 -24,8 -5,1 -3,6
Despesa mitjana per persona (€) 358 -24,8 -6,5 -3,8
Despesa mitjana diària per persona (€) 84 -6,9 -7,6 -0,1
Despesa de les excursions (M€) 17 (*) -8,5 (*) -33,0 (*) -29,5 (*)
Despesa mitjana per persona (€) 107 (*) -13,8 (*) -11,4 (*) -3,7 (*)
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.
(p) Dada provisional.
(*) Estimació amb alta variabilitat.
Advertiment

Els residents a la resta de l'Estat van fer una despesa total en viatges de turisme a Catalunya de 466 milions d'euros al segon trimestre de 2019, xifra que suposa un decrement del 5,1% respecte al mateix trimestre de l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 358 euros (amb una variació interanual del (−6,5%)), i la despesa mitjana diària per persona va ser de 84 euros (un 7,6% menys que al mateix període de l'any anterior). Els excursionistes residents a la resta de l'Estat van fer una despesa de 17 milions d'euros, un 33% menys que al mateix trimestre de 2018, mentre que la despesa mitjana per persona (107 euros) va disminuir un 11,4%.

Data de publicació: 4 d'octubre del 2019. Propera actualització: 27 de desembre del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística TURESP

Nota metodològica

L'Estadística del turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) a partir de l'Enquesta de turisme de residents de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

L'objectiu primordial de l'estadística és conèixer el nombre total de viatges turístics amb destinació principal a Catalunya realitzats pels residents de la resta de l'Estat, i la despesa turística associada a aquests viatges.

Viatge és el desplaçament a una destinació principal diferent de l'entorn habitual de la persona, que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursió és el desplaçament a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

En el cas de l'Enquesta de turisme de residents es considera que l'entorn habitual d'una persona és el seu municipi de residència.

La despesa turística inclou les partides de transport, allotjament, bars i restaurants, activitats, béns duradors i altres despeses.

Des del 1996 fins al gener del 2015, l'Institut d'Estudis Turístics (Turespaña) va dur a terme aquesta operació sota la responsabilitat de la Secretaria d'Estat de Turisme. A partir de febrer de 2015 l'organisme responsable d'aquesta operació és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat.

Taules disponibles [+]