Saltar al contingut principal
Superfície dedicada a agricultura ecològica
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2023 24,4 (e) Dada estimada .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2022 23,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2021 23,0 10,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2020 22,1 10,0 9,1 (e) Dada estimada
2019 19,6 9,7 8,5 (e) Dada estimada
2018 17,8 9,3 8,0 (e) Dada estimada
2017 16,9 8,7 7,5
2016 14,5 8,5 7,1
2015 11,6 8,2 6,6
2014 9,7 7,3 6,1
2013 8,7 6,9 5,9
2012 8,1 7,5 5,9
2011 7,8 7,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2010 6,8 6,7 (e) Dada estimada .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2009 5,6 6,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2008 4,9 5,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2007 4,4 4,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 6 de març de 2024.

PROAGR

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de les superfícies i produccions agrícoles (PROAGR).

Nota metodològica

L'indicador mesura la proporció de la superfície agrícola total utilitzada (SAU) ocupada per l'agricultura ecològica (zones de cultiu i pastures permanents ecològiques existents i en procés de conversió).

Tant en el cas de Catalunya com de la Unió Europea, la SAU (també l'ecològica) no inclou la superfície de bosc, matoll i recol·lecció silvestre. En el cas d'Espanya, però, i pel que fa a la SAU ecològica, sí que s'hi inclou la superfície forestal.

Es considera superfície ecològica la que està certificada d'acord amb el que s'estableix en el Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics. Les disposicions d'aplicació d'aquest Reglament s'estableixen al Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió.