Saltar al contingut principal
Dependència energètica. Tots els productes
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 70,4 (p) Dada provisional 75,0 60,7
2018 71,9 73,5 58,2
2017 69,4 73,7 57,5
2016 69,0 71,3 56,1
2015 68,8 72,8 56,0
2014 67,3 72,6 54,4
2013 65,8 70,1 53,9
2012 69,8 72,9 54,9
2011 73,1 76,1 56,3
2010 71,5 77,1 55,7
2009 76,0 79,6 57,1
2008 74,1 81,6 58,4
2007 76,9 79,6 57,2
2006 74,3 81,5 58,3
2005 76,9 81,5 57,8
2004 72,6 77,6 56,9
2003 70,7 76,7 56,9
2002 70,4 78,6 56,2
2001 68,5 74,8 55,8
2000 68,4 76,8 56,3
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Institut Català d'Energia. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Dependència energètica. Combustibles sòlids
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 100,0 (p) Dada provisional 92,6 44,0
2018 100,0 79,9 43,8
2017 100,0 84,6 43,3
2016 100,0 71,5 41,1
2015 100,0 75,4 41,0
2014 100,0 75,3 41,5
2013 100,0 66,3 39,0
2012 30,2 74,8 39,9
2011 28,0 67,7 40,4
2010 80,3 92,8 38,2
2009 67,9 93,0 36,6
2008 80,5 82,0 41,6
2007 75,5 66,7 38,3
2006 72,7 75,6 37,6
2005 72,4 70,3 35,7
2004 69,0 67,3 36,1
2003 57,9 63,3 33,3
2002 68,8 66,6 32,0
2001 22,5 58,5 31,3
2000 56,9 61,3 29,8
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Institut Català d'Energia. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Dependència energètica. Total productes derivats del petroli
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 99,7 (p) Dada provisional 101,8 96,8
2018 99,3 99,0 94,5
2017 98,9 97,8 93,8
2016 98,8 99,2 94,7
2015 98,0 102,2 96,8
2014 97,1 101,7 94,1
2013 96,2 97,4 94,3
2012 98,7 96,8 93,9
2011 99,2 99,8 93,4
2010 99,0 99,9 94,0
2009 99,2 98,9 94,0
2008 99,0 100,4 94,6
2007 98,9 99,7 93,1
2006 98,9 100,8 93,8
2005 98,8 101,2 93,9
2004 98,1 99,4 92,7
2003 97,5 99,6 93,1
2002 97,5 101,2 91,9
2001 97,2 99,3 92,9
2000 98,1 101,0 93,3
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Institut Català d'Energia. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
Dependència energètica. Gas
Catalunya Espanya Unió Europea-27
2019 100,0 (p) Dada provisional 101,5 89,7
2018 100,0 101,4 83,3
2017 100,0 101,3 80,2
2016 100,0 98,7 75,7
2015 100,0 96,9 74,5
2014 100,0 103,5 71,9
2013 100,0 98,6 68,3
2012 100,0 98,2 69,2
2011 100,0 101,6 71,6
2010 100,0 99,4 67,8
2009 100,0 98,9 70,7
2008 100,0 100,9 70,1
2007 100,0 99,1 68,7
2006 100,0 101,3 71,2
2005 100,0 101,4 69,0
2004 100,0 97,8 66,8
2003 100,0 99,1 67,3
2002 100,0 101,0 66,7
2001 100,0 96,5 62,5
2000 99,9 101,6 65,7
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Departament d'Empresa i Coneixement. Institut Català d'Energia. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 8 d'abril de 2021. Sèries revisades el 23 de desembre de 2021.

ENE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Balanç energètic (ENE).

Nota metodològica

L'indicador mostra el percentatge de les necessitats energètiques totals d'un país satisfetes per les importacions d'altres països. Es calcula com a importacions netes dividides per l'energia disponible bruta. Dependència energètica = (importacions − exportacions) / energia disponible bruta.

Les dades de tota la sèrie temporal es revisen anualment.